Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs lipidbehandling ved forgiftning med lokalanalgetika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Årsager

Årsagen er hyppigst utilsigtet i.v. injektion, hvor symptomerne indtræder inden for få minutter - eller anvendelse af for stor dosis, specielt i rigt vaskulariseret væv, hvor symptomerne kan indtræde inden for 30 min. Forekomsten af accidentiel i.v. injektion af LA kan reduceres ved hyppige aspirationer og anvendelse af ultralyd. Den kardielle toxicitet synes at kunne reverteres med infusion af LE, mekanismen er sandsynligvis at LA og andre lipofile lægemidler i blodbanen "bindes" til LE, hvorefter koncentrationen i hjertevæv reduceres.

Symptomer

De generelle forgiftningssymptomer skyldes en universel toksisk virkning på CNS og kredsløbet.

Symptomer fra kredsløbet optræder normalt senere end CNS-symptomerne.

Fra CNS kan i stigende sværhedsgrad ses cirkumorale paræstesier, svimmelhed, tinnitus, uklarhed, synsforstyrrelser og ekscitation i form af tremor, konfusion og epileptiforme kramper, efterfulgt af CNS-depression med koma og respirationsdepression.

Den kardiale toksicitet af LA synes at være relativt stor, og kan være behandlingsrefraktær. I lighed med virkningen på nerveledningen hæmmes impulsoverledningen i hjertet ved tilstrækkelig høj koncentration, hvilket kan udløse hypotension, bradykardi og asystoli.

 

Indikationer

     •  Stærke

Hjertestop på grund af LA, ustabilt kredsløb/arytmi på grund af LA, hjertestop på grund af lipofilt lægemiddel.

     •  Mulige

Ustabilt kredsløb/arytmi på grund af lipofilt lægemiddel, generaliseret krampeanfald > 1 min. på grund af LA.

 

Relativ kontraindikation

Hypoksiudløst hjertestop.

Behandling

Symptomatisk, ABC-håndtering.

Kramper: behandles med antikonvulsiva, f.eks. diazepam, midazolam eller thiopental i.v.

 

Lipid rescue: Ved hjertestop forårsaget af LA

 1. 1. Start hjertelunge-redning (HLR), efter vanlige retningslinjer.

 2. 2. Behandling af hjertestop med LE:

• Giv en i.v. administreret bolus injektion af Intralipid® 20% 1,5 ml/kg over 1 minut, eller evt. dobbelt dosis ved Intralipid® 10%.

• Fortsæt HLR efter vanlig algoritme

• Begynd en i.v. administreret infusion af Intralipid® 20% med 0,25 ml/kg/minut.

• Gentag bolusinjektionen to gange med 5 minutters interval, hvis tilfredsstillende cirkulation ikke er genoprettet.

• Øg efter yderligere 5 minutter infusionen til 0,5 ml/kg/minut, hvis tilfredsstillende cirkulation ikke er genoprettet.

• Fortsæt infusion af Intralipid® indtil stabil cirkulation er genoprettet.

 1. 3. HUSK!

• Kontinuerlig HLR i løbet af behandling med LE.

• Det kan tage >1 time at genoprette normal cirkulation efter LA-induceret hjertestop.

• Propofol er ikke egnet substitutionspræparet for Intralipid®.

• Ved LA-forgiftning uden cirkulatorisk påvirkning kunne infusion af Intralipid® muligvis beskytte mod at forgiftningen progredierer til asystoli.

• Intralipid® hentes i A-anæstesiens medicinrum, Central OP.

Definition af begreber

Betegnelsen "lipid rescue" anvendes internationalt for brugen af lipidemulsion (LE) ved genoplivning. Et stigende antal kasuistikker og dyreforsøg tyder på, at LE (f.eks. Intralipid®) kan bruges ved genoplivning af patienter med kardiovaskulært kollaps på grund af overdosis af lokalanalgetika (LA) eller andre lipofile lægemidler1.

Formål

At sikre kendskab til Lipid rescue i forbindelse med hjertestop induceret af lipofile lægemidler.

Referencer

Limited knowledge of lipid rescue therapy in local anaesthetic systemic toxicity. Jensen Gadegaard P et al. Dan Med Bul 2011;58(1):A4226

Intravenøs administration af lipid ved forgiftning med lipofilt lægemiddel. Skjønnemand M, Damgaard-Jensen J, Gottscahu B. Ugeskr Laeger 2011 Jan 10;173(2):120-3.

Retningslinjer fra “Association of Anaesthestists of Great Britain and Ireland”.