Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantater, håndtering – Ortopædkirurgisk operationsafsnit, Aalborg

Beskrivelse

Tekst

Ansvar

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre, at instruksen overholdes. Det er afdelingssygeplejerskens ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Procedure
Præoperativt

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre sig:

 • • at implantater, der står anført på operationstilmelding skal anvendes, er på operationsstuen

 • • at implantaterne er sterile, at udløbsdatoen ikke er overskredet og at indpakningen er intakt

Den person, der udfører kontrollen har ansvaret for, at den er udført korrekt.

 

Peroperativt

 • • Ved udpakning tjekkes implantatet af den assisterende gulvsygeplejerske og gulvpersonalet

 • • Implantatet modtages af operationssygeplejerske med rene handsker

 • • Implantatet opbevares så vidt muligt i den sterile indpakning

 • • Overfladen kontrolleres for ridser inden anvendelse

 • • Operationssygeplejersken sikrer sig, at implantatet er i overensstemmelse med hvad kirurgen har sagt

 

Postoperativt

 • • Evt. rengøre og resterilisere implantater, der er pakket ud, men som er intakte.

 • • Meddelelse om genbestilling af implantater

 • • Opføre evt. dokumentation i form af labels i operationssygeplejejournal og labels til patientjournal.

 • • Implantater fjernet fra patient skal kasseres på forsvarlig vis.

 

Definition af begreber

Med implantater forstås i denne forbindelse osteosyntesemateriale og proteser.

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale på OP

Formål

At sikre at de ordinerede materialer er til stede på operationsstuen

Referencer

PRI-dokument: Sikker kirurgi