Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantater, håndtering – Ortopædkirurgisk operationsafsnit, Aalborg
 

Beskrivelse

Ansvar

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre, at instruksen overholdes. Det er afdelingssygeplejerskens ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Procedure
Præoperativt

Den assisterende operationssygeplejerske skal sikre sig:

 • • at implantater, der står anført på operationstilmelding skal anvendes, er på operationsstuen

 • • at implantaterne er sterile, at udløbsdatoen ikke er overskredet og at indpakningen er intakt

Den person, der udfører kontrollen har ansvaret for, at den er udført korrekt.

 

Peroperativt

 • • Ved udpakning tjekkes implantatet af den assisterende gulvsygeplejerske og gulvpersonalet

 • • Implantatet modtages af operationssygeplejerske med rene handsker

 • • Implantatet opbevares så vidt muligt i den sterile indpakning

 • • Overfladen kontrolleres for ridser inden anvendelse

 • • Operationssygeplejersken sikrer sig, at implantatet er i overensstemmelse med hvad kirurgen har sagt

 

Postoperativt

 • • Evt. rengøre og resterilisere implantater, der er pakket ud, men som er intakte.

 • • Meddelelse om genbestilling af implantater

 • • Opføre evt. dokumentation i form af labels i operationssygeplejejournal og labels til patientjournal.

 • • Implantater fjernet fra patient skal kasseres på forsvarlig vis.

 

Definition af begreber

Med implantater forstås i denne forbindelse osteosyntesemateriale og proteser.
 

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale på OP
 

Formål

At sikre at de ordinerede materialer er til stede på operationsstuen
 

Referencer

PRI-dokument: Sikker kirurgi