Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fækalinkontinens, forløbsbeskrivelse for indlagt barn

Beskrivelse

 

(se bilag og relationer øverst til højre)

Ved aftale om indlæggelsesforløb:

Når forløbet aftales, er det vigtigt at samtykkeerklæring udleveres og udfyldes. Ved skolebørn skal der være navn og tlf.nr på skole og klasselærer

Før indlæggelsen:

 • • Sammen med indkaldelsen tilsendes forældrene følgende: ”Brev til Forældre” og ”Samtykkeerklæring” hvis denne ikke allerede er udleveret.

 

 • • Samtykkeerklæring sendes fra forældrene til børneafdelingens fællesmail: boerneafdelingen @rn.dk.

att. Sekretær i dagafsnittet.

 

 • • Sekretæren sørger for at indhente oplysninger fra Børnehave.

 

 • • Ved skolebørn giver sekretæren besked til Hospitalsskolen og lærerne indhenter skoleudtalelse.

 

 • • Sekretæren i dagafsnittet orienterer afdelingens psykolog om indkaldelsestidspunkt mhp. planlægning af psykologsamtaler.

 

 • • Lige inden indlæggelsen tjekker sekretæren i dagsafsnittet, om der er kommet udtalelser fra diverse institutioner.

 

Ved indlæggelsen gøres følgende:

 • • Finde gennemgående kontaktpersoner: 1 læge samt 2-3 sygeplejersker.

 

 • • Anamnese optagelse ud fra anamneseskema. (Se bilag)

 

 • • Barnet rectalscannes.

 

 • • Forventninger til indlæggelsen afstemmes med forældrene.

 

 • • Vigtighed og parathed afklares. Samarbejdsaftalen gennemgås med forældrene. (Se bilag)

 

 • • Tid til psykolog udleveres.

 

 • • Vægt og højde måles. Der føres vækstkurve.

 

 • • Gennemgå og udlevere samarbejdsmodel for børn med encoprese-/afføringsinkontinens (se bilag) og afføringsskema (se bilag)

 

 • • Vi forventer at barnet er i afdelingen fra kl. 7.30 – 15.00.

 

 • • Der opstartes faste toilettider x 3 daglig. Det foregår fra 0-15 min. efter hovedmåltiderne.

 

 • • Barnet skal sidde på toilettet i 10 min. Brug minutur. Dette opbevares i en lille hvid kurv (med navn på) på badeværelset.

 

 • • Toilettræningen efter aftensmåltidet klares i hjemmet.

 

 • • Afhængig af alder skal barnet lære at tørre sig efter toiletbesøg. Endvidere skal barnet også lære at vaske sig efter uheld.

 

 • • Vejlede i korrekt siddestilling og i presseteknik. Brug evt. skammel eller toiletforhøjer.

 • • Forældrene varetager toilettræningen, under vejledning af personalet.

 

 • • Der snakkes/læses historie med barnet imens.

 

 • • Men HUSK at sørge for, at barnet træner aktivt.

 

 • • Afføringen ses sammen med personalet indtil forældrene er sikre på typebestemmelse i forhold til Bristolskalaen. (Se bilag)

 

 • • Sikre at barnet får den ordinerede movicol dosis.

 

 • • Udlevere grå observationsskema. Der observeres kost, væske, urin og afførring

Forældrene oplæres i at føre skemaet samt tale om vigtigheden af rigelig væske og alsidig kost.

 

 • • Urin tages fra til stix.

 

Under indlæggelsen gøres følgende:

Forældrene opfordres til at læse bogen: Den ækle Gumle Rumle Plop bog, samt lægge puslespil om kroppen. Kontaktsygeplejersken finder og introducerer spil og bog.

 

 • • Fysisk aktivitet ved legehelte, klovne og forældre..

 • • Børn i den skolepligtige alder begynder i Hospitalsskolen i løbet af 2. indlæggelsesdag. Skolen kontaktes pr. tlf. 63477 af kontaksygeplejersken

Hospitalsskolen laver en udtalelse på barnet inden udskrivelsen.

 

 • • Første torsdag tages pt. op på tværfaglig konference. Der gøres status hver uge i forhold til målene for indlæggelsen.

Der tages stilling til, om der skal søges orlov til en af forældrene. Orloven kan evt. deles.

 • • Planlægge evt. netværksmøde (socialrådgiver indkalder og skriver referat)

 

 • • Børnehave/skole kontaktes ved behov af kontaksygeplejerske før udskrivelse mhp. information om

indlæggelsen, herunder specielt om hjælp til toilettræning. Evt. klarer familien selv denne orientering.

 

 • • Familien medgives udfyldt pjece. ”Vejledning til familie og institutionspersonale.”

 

Ved udskrivelsen gøres følgende:

 

Skriftlig vejledning tilsendes børnehave/skole samt udleveres til familien. (se bilag)

 

Ved udskrivelsen planlægges kontrol i dagsafsnittet eller en telefon tid ca. 2- 4 uger efter udskrivelsen.

 

Ved udskrivelsen udleveres følgende materiale:

Skriftlig vejledning tilsendes børnehave/SFO (se bilag).

Forældreinformation om forstoppelse

Afføringskalender (se bilag)

Movicolpjece (se bilag)

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale i børneafdelingen

Formål

At optimere patientforløbet for børn med fækal inkontinens