Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fækalinkontinens, forløbsbeskrivelse for indlagt barn

 

Beskrivelse

(se bilag og relationer øverst til højre)

Før indlæggelsen:

Sammen med indkaldelsen tilsendes forældrene følgende: ”Brev til Forældre” og ”Samtykkeerklæring”

Samtykkeerklæring sendes fra forældrene til sekretær i dagsafsnittet. Herefter indhenter pædagog i afsnittet udtalelse fra børnehave eller skole.

 

Pædagog i dagsafsnittet orienterer afdelingens psykolog om indkaldelsestidspunkt m.h.p. planlægning af psykologsamtaler.

 

Lige inden indlæggelsen tjekker pædagog i dagsafsnittet, om der er kommet udtalelser fra diverse institutioner.

 

Ved indlæggelsen gøres følgende:

 

Finde gennemgående kontaktpersoner: 1 læge samt 2-3 sygeplejersker, pædagog i afsnittet deltager altid.

 

Anamnese optagelse ud fra anamneseskema. (se bilag)

Barnet rectalscannes.

Forventninger til indlæggelsen afstemmes med forældrene.

Vigtighed og parathed afklares, Samarbejdsaftalen gennemgås med forældrene. (se bilag)

Tid til psykolog udleveres.

 

Vægt og højde måles. Der føres vækstkurve og kramscreenes.

 

Gennemgå og udlevere samarbejdsmodel for børn med encoprese-/afføringsinkontinens (se bilag) og afføringsskema (se bilag )

 

Vi forventer at barnet er i afdelingen fra kl. 7.30 – 16.00.

 

Der opstartes faste toilettider x 3 daglig. Det foregår fra 0-15 min. efter hovedmåltiderne.

Barnet skal sidde på toilettet i 10 min. Brug minutur. Dette opbevares i en lille hvid kurv (med navn på) på badeværelset.

Toilettræningen efter aftensmåltidet klares i hjemmet.

Afhængig af alder skal barnet lære at tørre sig efter toiletbesøg. Endvidere skal barnet også lære at vaske sig efter uheld.

Vejlede i korrekt siddestilling og i presseteknik. Brug evt. skammel eller toiletforhøjer.

Som udgangspunkt varetager forældrene toilettræningen, under vejledning af personalet.

Der snakkes/læses historie med barnet imens.

Men HUSK at sørge for, at barnet træner aktivt.

 

Afføringen ses sammen med personalet indtil forældrene er sikre på typebestemmelse i forhold til Bristolskalaen. (se bilag)

 

Sikre at barnet får den ordinerede movicoldosis.

 

Udlevere grå observationsskema. Der observeres kost, væske, urin

og afføring. Forældrene oplæres i at føre skemaet samt tale om vigtigheden af rigelig væske og alsidig kost.

 

Urin tages fra til stix.

 

Under indlæggelsen gøres følgende:

Afsnittets pædagog gennemgår madens vej gennem fordøjelses-

systemet.

 

Der arrangeres og introduceres daglig fysisk aktivitet ved pædagog.

Børn i den skolepligtige alder begynder i Hospitalsskolen i løbet af 2.-3. indlæggelsesdag. Skolen kontaktes pr. tlf. 63477.

Hospitalsskolen laver en udtalelse på barnet inden udskrivelsen.

 

Første torsdag tages pt. op på tværfaglig konference. Der gøres status hver uge i forhold til målene for indlæggelsen.

Der tages stilling til, om der skal søges orlov til en af forældrene. Orloven kan evt. deles.

Planlægge evt. netværksmøde (socialrådgiver indkalder og skriver referat)

 

Børnehave/skole kontaktes af afsnittets pædagog før udskrivelse m.h.p. information om indlæggelsen, herunder specielt om hjælp til toilettræning.

 

Ved udskrivelsen gøres følgende:

 

Skriftlig vejledning tilsendes børnehave/skole samt udleveres til familien. (se bilag)

 

Ved udskrivelsen planlægges endagsindlæggelse i dagsafsnittet eller en ambulant tid i spl.ambulatoriet, ca. 2- 4 uger efter udskrivelsen.

 

Forældrene informeres om, at de vil blive ringet op ca. en uge efter udskrivelsen af sygeplejerske fra Obstipationsambulatoriet mandag. Husk at book tid ved sekretær.

 

Ved udskrivelsen udleveres følgende materiale:

Skriftlig vejledning tilsendes børnehave/SFO (se bilag).

Forældreinformation om forstoppelse

Afføringskalender (se bilag)

Movicolpjece (se bilag)

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfagligt personale i børneafdelingen

 

Formål

At optimere patientforløbet for børn med fækal inkontinens