Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienter, Ortopædkirurgisk Operationsafsnit, Aalborg UH

Beskrivelse

Ansvar:

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar at instruksen overholdes. Det er

afdelingssygeplejerskens ansvar at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Forberedelse til modtagelse:

Inden patienten ankommer til operationsafdelingen skal personalet sikre sig at alle forberedelse til indgrebet er i orden.

Det gælder

 • ▪ Instrumenter

 • ▪ Afdækningsmateriale

 • ▪ Forbindingsmateriale osv

 • ▪ Evt. implantater

 • ▪ Leje samt lejringstilbehør

 • ▪ Udfyldt operationstilmeldingsskema

 

Patienten ankommer til OP:

 • ▪ Børn skal være ledsaget af pårørende eller personale med patientkendskab.

 • ▪ Hos patienter, der er inhabile, ex. som følge af demens, bevidstløshed eller psykisk udviklingshæmmede, kan identifikationen sikres ved anvendelse af identitetsarmbånd.

 

Procedure

 • • Patienten kan modtages enten i et indsovningsrum til operationsstuen eller et forberedelsesrum. Ved særlig aftaler kan patienten modtages direkte på operationsstuen.

 • • Patienten kontrolleres i flg. den kliniske vejledning om forebyggelse af forvekslingskirurgi, Region Nordjylland, (se denne vejledning).

 • • Patienten udspørges om allergi

 • • Patienten udspørges om eventuelle specielle hensyn vedr. lejring eller hud.

 • • Patientidentifikationen kan uddelegeres, dette noteres i operationssygeplejejournalen. Denne identifikation kan foretages af operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske samtidigt.

 • • Inden anæstesien påbegyndes sikrer anæstesipersonalet at kirurgen er kontaktet.

 

Formål

Sikre patienten et optimalt forløb på operationsafdelingen.

 

 

Referencer

Patientidentifikation https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2008/~/media/A8D68916BC1D4725B6251B068F58670B.ashx

Klinisk retningslinje Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland”

https://pri.rn.dk/Sider/14552.aspx

 

”Sikker kirurgi”, Kliniske vejledninger Region Nordjylland. https://pri.rn.dk/Sider/20872.aspx

”Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: ”De fem trin”, Vejledning fra Sundhedsstyrelsen, 30. juni 2006 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2006/sikring-mod-forvekslinger-ved-kirurgiske-indgreb-de-fem-trin