Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypokaliæmi neonatalt

 

Årsager

  • • For stort tab af kalium i urinen (sjældnere end for stort tab af natrium), renalt kalium tab kan kvantificeres med måling af U-Kalium.

  • • Behandling med diuretika (hvor metabolisk alkalose tyder på kaliummangel).

  • • Renal tubulær dysfunktion, f.eks. renal tubulær acidose eller efter akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN).

  • • Desuden kan kalium tabes fra mave-tarmkanalen.

Behandling

Børn med symptomgivende hypokaliæmi og de fleste med s-K < 3 mmol/L bør behandles. Behandlingen er afhængig af den underliggende sygdom.

Deficit kan estimeres som (4.5 - p-K) x vægt x 0.7. Ofte giver det dog for lave doser og dosis må justeres på basis af udviklingen i S-Kalium.

  • • Peroralt gives 0,5-1 mmol/kg/dag fordelt over flere måltider (fx. delt x 12 ved høj dosis) helst sammen med mad. Ved behov kan dosis øges op til 4 mmol/kg/dag. Man bruger injektionsvæske KCl 1 mmol/ml, som altid skal opløses.

  • • Akut behandling af symptomgivende hypokaliæmi: 0,5-1 mmol/kg/dosis med en infusionshastighed på 0,25 mmol/kg/time (maks.0,5 mmol/kg/time (risiko for hjertestop ved for hurtig infusion)). Ved arytmier kan man give op til 1 mmol/kg/time under kontinuerlig monitorering af EKG. Ved intravenøs indgift via Venflon® inspiceres denne ekstra hyppig (nekroser ved extravasion)

 

Maks. koncentration ved perifer venflon 40 mmol/l.

Maks. koncentration ved central adgang 80 mmol/l.

 

Eksempel på indgivelse af akut bolus (0,25 mmol/kg/time) på 0,5 mmol til barn på 1 kg:

Perifer adgang:

9,6 ml af glukose/0.9% NaCl blandes op med 0,4 ml a 1 mmol/ml KCl = 0,04 mmol/ml:

Bolus på 0,5 mmol K til 1kg barn 6,25 ml/time over 2 timer.

 

Central adgang:

9,2 ml af 5% glukose/0,9% NaCl blandes op med 0,8 ml a 1 mmol/ml KCl= 0,08 mmol/ml:

Bolus på 0,5 mmol K til 1 kg barn 3,125 ml/time over 2 timer.