Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegering af medicinsk behandling til sygeplejersker i reumatologisk ambulant funktion

Formål

Konkret beskrivelse af delegeret medicinering for sygeplejersker i ambulant reumatologisk funktion.

Beskrivelse

Sygeplejerskerne anvender medicinmodulet og det fælles medicinkort (FMK) i deres arbejde inden for rammeordinationer eller efter individuel uddelegering fra læge. Dette kræver, at sygeplejerskerne oprettes som lægens medhjælp i FMK.

Når sygeplejersken foretager en delegeret opgave, arbejder hun som lægens medhjælp. Når lægen har fundet indikation for behandlingsopstart eller ændring noteres dette i journalnotat. Sygeplejersken kan herefter oprette eller ændre ordination i FMK, med samtidig dokumentation i medicinmodulet. Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.

 

Der findes 2 typer af rammedelegationer:

 

1. Til behandling af den enkelte patient.

2. Til behandling af en defineret patientgruppe.

Ad 1: Her skal lægen på forhånd have taget stilling til behandlingen af den enkelte patient. Det kan fx dreje sig om DMARD eller biologiske midler. Siden kan sygeplejersken arbejde i medicinmodulet og FMK med ordinationen.

Ad 2: Her kan behandling inden for de angivne rammer iværksættes uden forudgående stillingtagen af lægen. Det kan fx dreje sig om opstart i folinsyrebehandling i forbindelse med Methotrexatbehandling.

Sygeplejersker, der arbejder som lægens medhjælp i FMK, får følgende rettigheder:

 

 • • Oprette FMK-ordinationer ud fra delegerede standardordinationer/pakker efter aftale med læge

 • • Redigere ordinationer på FMK efter aftale med lægen

 • • Seponere ordinationer på FMK efter aftale med lægen

 • • Pausere ordinationer på FMK efter aftale med lægen

 • • Dokumentere udlevering/indgift af medicin (effektueringer)

 • • Printe medicinkort/liste

 

Sygeplejersker ved Reumatologisk Ambulatorium er forinden:

 

 • • Oplært i anvendelse af standardordinationer/pakker samt brug af funktionaliteter i medicinmodulet og på FMK ved klinisk farmaceut og/eller IT-koordinator – se bilag: Brug af FMK og medicinmodulet – Reumatologisk Ambulatorium

 

 • • Bestået FMK e-læringsmodul for læger

 

 

 

Sygeplejerskerne har kompetence til:

 

 • • At opstarte methotrexatbehandling efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime (Søgeord: MTX/DMARD)

 • • At justere methotrexatbehandlingen og eventuelt skifte over til subkutan behandling. Doseringsrammen ligger fra 7,5 mg til 25 mg en gang ugentlig. Vurderingen af justeringen vil ske ud fra de kliniske fund, laboratoriesvar og patientens egne oplysninger

 • • At opstarte folinsyrebehandling i forbindelse med methotrexatbehandling (Søgeord: MTX/DMARD

 • • At justere folinsyrebehandlingen. Doseringsrammen ligger fra 5 mg ugentlig til 15 mg ugentlig. Vurderingen af justeringen vil ske ud fra de kliniske fund, laboratoriesvar og patientens egne oplysninger.

 • • At opstarte behandling med leflunomid, sulfasalazin, azathioprin, hydroxyklorokinfosfat efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime (Søgeord: DMARD)

 • • At justere leflunomid, sulfasalazin, azathioprin, hydroxyklorokinfosfat efter aftale med lægen. Vurderingen af justeringen vil ske ud fra de kliniske fund, laboratoriesvar og patientens egne oplysninger

 • • At opstarte behandling med biologiske midler såsom infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, rituximab, tocilizumab, anakinra, secukinumab, ustekinumab, abatacept eller anifrolumab efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime (Søgeord: BIOLOGISK)

 • • At justere biologiske midler såsom infliximab, etanercept,adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, rituximab, tocilizumab, anakinra, secukinumab, ustekinumab eller abatacept efter aftale med lægen

 • • At opstarte behandling med præmedicin i forbindelse med behandling med rituximab eller længere pause med infliximab efter ordination fra lægen (Søgeord: PRÆMEDICIN) – OBS standardordinationspakke

 • • At opstarte behandling med JAK-hæmmer såsom baricitinib eller tofacitinib efter ordination fra lægen og ifølge opsratrsregime (Søgeord: JAK-HÆMMER)

 • • At justere baricitinib eller tofacitinib efter aftale med lægen. Vurderingen af justeringen vil ske ud fra de klinike fund, laboratoriesvar og patientens egene oplysninger

 • • At opstarte behandling med prednisolon, inklusiv kortvarige kure, efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime. En kortvarig kur kan fx bestå af følgende: 15 mg daglig, aftrappes med 5 mg hver uge indtil 0. (Søgeord: BASIS)

 • • At justere apremilast efter aftale med lægen. Vurderingen af justeringen vil ske ud fra kliniske fund, laboratoriesvar og patientens egne oplysninger

 • • At opstarte behandling med prednisolon, inklusiv kortvarig kure, efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime. En kortvarig kur kan fx består af følgende: 15 mg daglig, aftrappes med 5 mg hver uge indtil 0. (Søgeord: BASIS)

 • • At justere prednisolonbehandling hos patienter, der i forvejen er i behandling eller aftrapning efter aftale med lægen

 • • At give behandling med inj. methylprednisolon 80 mg im som EGO efter ordination fra lægen. (Søgeord: BASIS)

 • • At opstarte behandling med gabapentin efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime. (Søgeord: SMERTE)

 • • At justere gabapentin behandling efter aftale med lægen

 • • At opstarte PPI-behandling efter ordination fra lægen. Pantoprazol gives mod bivirkninger af eller som forebyggende behandling i forbindelse med non-steroide anti-inflammatoriske drugs (NSAID) og prednisolonbehandling. Dosis for pantoprazol 20-40 mg/døgn. (Søgeord: SMERTE)

 • • At opstarte behandling med allopurinol og/eller colchicin efter ordination fra lægen og ifølge opstartsregime. (Søgeord: URICA)

 • • At justere allopurinolbehandling efter aftale med lægen

 • • At opstarte behandling med alendronat efter ordination fra lægen

 • • At opstarte behandling med Ca + D-vitamin efter ordination fra lægen (Søgeord: BASIS)

 • • At justere Ca + D-vitamin behandling efter aftale med lægen

 • • At opstarte behandling med paracetamol, ibuprofen 400 mg, 600 mg, retard 600 mg eller retard 800 mg, naproxen 500 mg efter ordination fra lægen (Søgeord: SMERTE)

 • • At justere paracetamol- og ibuprofenbehandling efter aftale med lægen

 • • At opstarte behandling med amitriptylin 10 mg til natten (kan øges til 30 mg) efter ordination fra lægen. (Søgeord: SMERTE

 • • At justere amitriptylinbehandling efter aftale med lægen

 • • At opstarte depot tramadol 50-150 mg x 2, kombineret med tramadol 50 p.n. maks. x 3 (maks. dosis på 400 mg overholdes) efter ordination fra lægen (Søgeord: SMERTE

 • • At justere tramadolbehandling efter aftale med lægen.

 

Kontraindikationer

Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparat som påtænkes ordineret.

Nederst på formularen

 

Definition af begreber

 

Lægens medhjælp: Funktionalitet på FMK, som giver sygeplejersker mulighed for aktivt at udføre handlinger på FMK på vegne af en læge, svarende til dennes rettigheder

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer

Rammeordination: Et ledelsesgodkendt regime af medicinske præparater, som er hyppigt anvendte i det ambulante reumatologiske område. Rammeordination betegnes også standardordination.

Defineret patientgruppe: Patienter der behandles i det ambulante reumatologiske område

FMK: Det Fælles Medicinkort, som tilgås via EPJ

 

Målgruppe – modtagelse

 

Klinisk personale