Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS – lokalaftaler Nyremedicinsk og Reumatologisk sengeafsnit

 

 

Definition af begreber

TOKS: Tidlig opsporing af kritisk sygdom

MAT team: Mobilt Akut Team

Med læge menes både en bagvagt og en forvagt

 

Beskrivelse

Alle patienter, undtagen gravide og terminale, TOKS scores x 1 dagligt, inden stuegang.

Sygeplejersken, der måler værdier er ansvarlig for at disse dokumenteres på værditavlen og i den elektroniske patientjournal. Gruppelederen orienteres hurtigst muligt ved TOKS værdier på 3 eller derover. Sygeplejersken tilser og vurderer om der er behov for akut lægetilsyn eller om tilsyn kan afvente konferencen / stuegang.

 

Ved stuegang tages stilling til tilladelig score og observationsniveau og -hyppighed næste døgn. Læger der går stuegang, dokumenterer herefter observationshyppighed samt ordinationer i relation til TOKS i journalen.

 

TOKS 0-1: Værdier måles 1 x dagligt.

TOKS 2 og derover: Lægen tager stilling til, hvor ofte skal der måles værdier/ TOKS scores, og om der er værdier, som må afvige fra behandlingsalgoritmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer

TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) kaldekriterier og tilkald af mobilt akut team.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS