Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af brugt udstyr – Søvncenter Nord

Definition af begreber

Hukommelseskort: Det kan være SD-kort eller kort til S8-apparaterne

Målgruppe – modtagelse

Patienter der afsluttes med CPAP-behandling eller som får udleveret nyt udstyr på grund af defekte apparater

Formål

 • • At undgå der er patientdata på de produkter, vi sender retur til hjælpemiddeldepotet.

 • • Sikre at produkterne bliver afmeldt den enkelte patient på hjælpemiddeldepotet, så de ikke hæfter for manglende udstyr.

Problemstilling

For at sikre at kasseret udstyr ikke indeholder data fra tidligere bruger og at apparaterne kommer de rigtige steder hen.

Metode

Administrativ sletning af data på CPAP-apparat

Administrativ sletning af data på brugte SD-kort (hukommelseskort)

Tydelig mærkning af udstyr, når det sendes retur.

 

Når vi modtager et CPAP-apparat fra en bruger som ønsker at ophører behandlingen eller har skiftet apparat skal følgende oplysninger registreres i EPJ:

 • • Er udstyret udleveret i denne region og registreret i hjælpemiddeldepotet

 • • Er udstyret udlånt i privat regi eller anden region - er patienten selv ansvarlig for at returnere sit udstyr.

 • • Er der kendte defekter på apparatet

 • • Årsagen til at patient afslutter behandling eller tilbageleverer udstyr.

 • • Det registreres i EPJ at udstyret er modtaget og hvorfor det er modtaget.

 • • Evt. rettelser i journalen foretages i forhold til patienter som er ophørt behandlingen

 • • Registrerings seddel til sekretærer udfyldes så de kan kode afleveringen

 • • 

Hvad skal sendes retur til firma og hvad skal kasseres.

 • • CPAP/CSA- apparater som er mere end 4 år gamle kasseres

 • • CPAP/CSA som har en fejl/defekt og som er mindre end 4 år gammelt sendes retur til firma

 • • Positionstrænere fra ResMed kasseres

 • • Positionstrænere fra Philips hvor patienten ønsker at ophører behandlingen ligges i kassen i depotet og sendes til nulstilling hos Philips

 • • Positionstrænere som er mere end 4 år gamle kasseres

 • • Fugtere kasseres hvis de er mere end 4 år gamle. Er de mindre end 4 år gamle og har de en defekt sendes de retur til firmaet.

 

Kasseres

 • • Masker

 • • Slanger

 • • Headgear

 • • filtre

 • • 

Sletning af data på CPAP-apparatet

 • • Husk at slette data på apparater som skal kasseres

 • • Data på apparater som skal retur til firmaet skal ikke slettes, for at de kan fejlfinde

 

Sletning af data på hukommelseskort

 • • Kortet kobles til computeren

 • • Kortets drev findes i ”denne computer”

 • • Alt indhold på kortet markeres og slettes

 • • Kortet kan herefter genanvendes

 

Registrering af brugt udstyr

 • • Der sættes patientlabels på sedler til hjælpemiddeldepotet

  • • Der noteres hvilket apparat/udstyr der returneres og der skrives om udstyret er defekt eller skal kasseres

  • • Det noteres hvis udstyret er udleveret ”uden for regional/offentlig regi”

 • • Udstyr puttes i en hvid plastiksæk (findes i skabet på stuen), Der skrives uden på posen om det skal kasseres eller til reparation. Skal det til rep. Skrives der hvad problemet er.

 • • Udstyret sorteres efter om det skal til reparation ved firmaet eller retur til hjælpemiddelsdepotrummet. Brugt og kasseret udstyr sendes til medicoteknisk afdeling til destruktion. Der er instruktion på kasserne i depotet.