Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Krav til indkøb af kritisk apparatur, utensilier og medier

 

Formål

At sikre indkøb af kritisk apparatur, utensilier og medier sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Apparatur: (centrifuger, flowbænke, inkubatorer, frysetanke)

 • • Apparaturet skal vurderes egnet til bearbejdning og/eller opbevaring af humane gameter og/eller embryoner af laboratorielederen.

 • • Det bestræbes at købe apparatur, som allerede er afprøvet/i brug på andre IVF-laboratorier. Hvis ikke, skal det nøje vurderes ud fra apparaturets tekniske specifikationer, om apparatur er velegnet til formålet.

 • • Generelt bestræbes, at alt nyt udstyr er af nyeste teknologi/kvalitet og helst CE-mærket

 

 

Flowbænke:

 • • Partikelrenhed og kimtal målt i bænkene, skal være i overensstemmelse med vævsloven krav (svarende til Klasse A (ISO klasse 5) for partikelmåling og I henholdt til klasse A (ISO klasse 7) for kimtalmåling).

 • • Varmesystemet til varmeregulering af bænken skal være af nyeste teknologi, således at man sikre en mest mulig stabil og driftsikker varmeregulering.

 

Inkubator:

 • • Inkubator til klargøring af medier, skal være en konventionel CO2/O2 inkubator af nyeste teknologi

 • • Inkubator til dyrkning af æg/embryoner skal være en time-lapse inkubator af nyeste teknologi/kvalitet. Biologen kræver time-lapse teknologien, idet denne teknologi vurderes at give os langt flere udviklings-/kvalitetsparametre end ved traditionel dyrkning i standardinkubator

 

Frysetanke:

 • • Tankene til opbevaring af sæd og embryoner i flydende nitrogen, skal være egnet til formålet fra fabrikanten og skal på bedst mulig vis sikre en hurtig og sikker anbringelse af de strå, hvor gameterne/embryonerne befinder sig i.

 

Medier: (til alt håndtering af gameter og embryoner)

 • • Generelt tilstræbes det, at anvende medier fra hovedsagelig én producent/firma.

 • • Ved valg af medie til bearbejdning/dyrkning af gameter og embryoner undersøges referencer i form af videnskabelige artikler og erfaring fra kollegaer vedrørende resultater med mere. Desuden vurderes leveringslogistik, håndterbarhed i laboratoriet samt pris. Har laboratorielederen selv erfaring med de relevante medier fra tidligere, er det også en relevant reference.

 • • Valg af medier er et resultat af en vurdering, der balancerer alle ovennævnte referencer/erfaringer.

 • • Resultaterne i forbindelse med brug af nyt medie, skal tæt overvåges af laboratorielederen og erfaringer med håndtering/anvendelse af medierne indsamles.

 

Utensilier: (alle skåle, rør, plastpipetter/pipettespidser, bakker, petriskåle, ICSI skåle, vitrifikation ”carrier” med mere, der er i kontakt med gameter/embryoner)

 • • Generelt tilstræbes det, at utensilierne er MEA testet og CE-mærket.

 • • I alle petriskåle, bakker og ICSI skåle måles temperatur på de forskellige mest kritiske håndteringssteder uden for inkubator ved at efterligne de relevante håndteringssituationer.

 • • Valg af petriskåle, bakker og ICSI skåle skal sikre en mest mulig ensartet temperatur i disse utensilier under de relevante håndteringssituationer af æg/embryoner.

 • • Valg af utensilierne er en balanceret vurdering af potentiel toksicitet, håndterbarhed, temperatur, leveringslogistik samt pris.