Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Krav til indkøb af kritisk apparatur, utensilier og medier

 

Formål

At sikre indkøb af kritisk apparatur, utensilier og medier sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Apparatur (centrifuger, flowbænke, inkubatorer, frysetanke)

 • • Apparaturet skal vurderes egnet til bearbejdning og/eller opbevaring af humane gameter og/eller embryoner af laboratorielederen.

 • • Det bestræbes at købe apparatur, som allerede er afprøvet/i brug på andre IVF-laboratorier. Hvis ikke, skal det nøje vurderes ud fra apparaturets tekniske specifikationer, om apparatur er velegnet til formålet.

 • • Generelt bestræbes, at alt nyt udstyr er af nyeste teknologi/kvalitet og helst CE-mærket

 

Flowbænke

 • • Partikelrenhed og kimtal målt i bænkene, skal være i overensstemmelse med vævsloven krav (svarende til Klasse A (ISO klasse 5) for partikelmåling og i henhold til klasse A (ISO klasse 7) for kimtalmåling).

 • • Varmesystemet til varmeregulering af bænken skal være af nyeste teknologi således, at man sikrer en mest mulig stabil og driftsikker varmeregulering.

 

Inkubator

 • • Inkubator til klargøring af medier, skal være en konventionel CO2 inkubator af nyeste teknologi.

 • • Inkubator til dyrkning af æg/embryoner skal være en time-lapse inkubator af nyeste teknologi/kvalitet. Laboratorieleder kræver time-lapse teknologien, idet denne teknologi vurderes at give flere udviklings-/kvalitetsparametre end ved traditionel dyrkning i standardinkubator.

 

Frysetanke

 • • Sæd og embryoner opbevares i flydende nitrogen. Tankene til opbevaring af sæd og embryoner skal være egnet til formålet fra fabrikanten og skal på bedst mulig vis sikre en hurtig og sikker anbringelse af de strå, hvor gameterne/embryonerne befinder sig.

 

Medier (til alt håndtering af gameter og embryoner)

 • • Generelt tilstræbes det at anvende medier fra hovedsagelig én producent/firma.

 • • Ved valg af medie til bearbejdning/dyrkning af gameter og embryoner undersøges referencer i form af videnskabelige artikler og erfaring fra kollegaer vedrørende resultater med mere. Desuden vurderes leveringslogistik, håndterbarhed i laboratoriet samt pris. Har laboratorielederen selv erfaring med de relevante medier fra tidligere, er det også en relevant reference.

 • • Valg af medier er et resultat af en vurdering, der balancerer alle ovennævnte referencer/erfaringer.

 • • Resultaterne i forbindelse med brug af nyt medie, skal tæt overvåges af laboratorielederen og erfaringer med håndtering/anvendelse af medierne indsamles.

 

Utensilier (skåle, rør, plastpipetter/pipettespidser, bakker, petriskåle, ICSI skåle, vitrifikation ”carrier” med mere, der er i kontakt med gameter/embryoner)

 • • Generelt tilstræbes det, at utensilierne er MEA testet og CE-mærket.

 • • I alle petriskåle, bakker og ICSI skåle måles temperatur på de forskellige mest kritiske håndteringssteder uden for inkubator ved at efterligne de relevante håndteringssituationer.

 • • Valg af petriskåle, bakker og ICSI skåle skal sikre en mest mulig ensartet temperatur i disse utensilier under de relevante håndteringssituationer af æg/embryoner.

 • • Valg af utensilierne er en balanceret vurdering af potentiel toksicitet, håndterbarhed, temperatur, leveringslogistik samt pris.