Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte CT-skanninger i vagttid fra ATC (skadestue/modtagelse)

Samarbejdsaftale mellem Radiologisk Afdeling og ATC (skadestue/modtagelse) for CT-skanninger.

 

Hverdage: 15.00 - 7.30

Weekender/helligdage: Hele døgnet indtil mandag morgen kl. 7.30

 

Arbejdsgangen er følgende:

 

 • • Henvisende læge modtager og vurderer patient og ordinerer CT-scanning af relevante områder.

 • • Henvisende læge udfylder henvisning i WebPAS.

 • • Henvisende læge ringer til radiologisk bagvagt (kode 620). Efter kl. 22.00 kodes radiolog via omstillingen.

 

  • Ved 112-patienter, som skal scannes ekstremt hurtigt, ringer henvisende læge til 112-telefonen (65112)

 • • Radiologisk bagvagt visiterer henvisning i EasyViz RIS.

 • • Radiologisk bagvagt kontakter ved 112-patienter ansvarshavende radiograf (tlf. 65458) mhp. at få gennemført scanningen. Øvrige henvisninger ses og bestilles løbende af radiograferne i vagt.

 • • I nattevagten fra 22.00 – 7.30 melder radiologen alle scanninger til radiograferne.

 • • Ansvarshavende radiograf afklarer relevante blodprøver i LABKA (hvis der skal gives IV kontrast).

 • • Ansvarshavende radiograf afklarer hvornår og hvor scanning kan udføres.

 • • Ansvarshavende radiograf ringer til primær-sygeplejerske i ATC (se telefonnummer i CETREA) og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Ansvarshavende radiograf aftaler med primær-sygeplejerske i ATC om anlæggelse af Venflon (størrelse og placering: lyserød eller grøn - albuebøjning eller håndryg).

  • Øvrig forberedelse, f.eks. at der skal gives peroral (PO) kontrast, vil normalt betyde at patienten kan køre til AMA/stamafdeling og bestilles ned derfra, når alle forberedelser er på plads. Alternativt aftales PO kontrast med ATC.

 • • Ansvarshavende radiograf aftaler med primær-sygeplejerske i ATC hvor patienten skal hen efter scanning.

 • • Ansvarshavende radiograf bestiller portør i Columna opgavesystem.

 • • Radiologisk bagvagt holder selv øje med akutlisten og beskriver scanningerne løbende. Ved 112-patienter kontaktes bagvagt direkte af ansvarshavende radiograf mhp. hurtig beskrivelse.

 • • Portør henter patient til scanner, venter til scanningen er gennemført og kører patient videre til AMA, afdeling eller retur til ATC alt efter aftale.

 

CT af columna cervicalis og CT af ansigtsskelet visiteres af radiograf og kræver ikke lægelig kontakt til radiolog jf. ovenstående. ATC skal kontakte ansvarshavende radiograf på tlf. 65458 for at få disse scanninger visiteret og gennemført. Efter endt scanning kontakter ansvarshavende radiograf den radiologiske forvagt mhp. beskrivelse.

 

I nattevagten alle ugens 7 dage kl. 22.00 – 7.30 varetager TMC (Telemedicinsk Clinic) den radiologiske bagvagtsfunktion. De beskrevne arbejdsgange herover følges selvom TMC har vagten.

 

Alle scanningsbilleder sendes til TMC direkte fra CT scanneren, og TMC beskriver scanningen herefter. Radiograferne skal kun kontakte TMC hvis der på billederne ses vigtige uventede fund. Ellers holder TMC selv øje med beskriverlisten.

 

 

Akutte CT-skanninger i dagtid fra ATC (skadestue/modtagelse)

 

Samarbejdsaftale mellem Radiologisk Afdeling og ATC (skadestue/modtagelse) for CT-skanninger.

 

Hverdage: 7.30 – 15.00

 

Arbejdsgangen er følgende:

 

 • • Henvisende læge modtager og vurderer patient og ordinerer CT-scanning af relevante områder.

 • • Henvisende læge udfylder henvisning i WebPAS.

 • • Henvisende læge ringer til radiolog efter følgende skema:

  • 112-patienter (alle) 65112

  • Neurosektionen 65204

  • Neurosektionen speciallæge 65217

  • Thoraxsektionen 65205

  • Karsektionen 65206

  • Onkosektionen 65207

  • Gastrosektionen 65208

  • Ortosektionen 62674

  • AKUT-telefon (indgangsnummer) 65203

 • • Radiolog visiterer henvisning i EasyViz RIS.

 • • Radiolog kontakter ved 112-patienter radiograf på akutscanneren (tlf. 65259) mhp. at få gennemført scanningen.

Øvrige henvisninger ses og bestilles løbende af radiograferne på akutscanneren.

 • • Radiograf afklarer relevante blodprøver i LABKA (hvis der skal gives IV kontrast).

 • • Radiograf afklarer hvornår og hvor scanning kan udføres.

 • • Radiograf ringer til ATC (tlf. 64359/64360) og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Radiograf ringer til primær-sygeplejerske i ATC (se telefonnummer i CETREA) og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Radiograf aftaler med primær-sygeplejerske ang. anlæggelse af Venflon (størrelse og placering: lyserød eller grøn - albuebøjning eller håndryg).

  • Øvrig forberedelse, f.eks. at der skal gives peroral (PO) kontrast, vil normalt betyde at patienten kan køre til AMA/stamafdeling og bestilles ned derfra, når alle forberedelser er på plads. Alternativt aftales PO kontrast med ATC.

 • • Radiograf aftaler med primær-sygeplejerske hvor patienten skal hen efter scanning.

 • • Radiograf bestiller portør i Columna opgavesystem.

 • • Radiolog holder selv øje med akutlisten og beskriver scanningerne løbende. Ved 112-patienter kontaktes radiolog af radiograf efter endt scanning mhp. hurtig beskrivelse.

 • • Portør henter patient til scanner, venter til scanningen er gennemført og kører patient videre til AMA, afdeling eller retur til ATC alt efter aftale.

 

CT af columna cervicalis og CT af ansigtsskelet visiteres af radiograf og kræver ikke lægelig kontakt til radiolog jf. ovenstående. ATC skal kontakte radiograf på akutscanneren på tlf. 65259 for at få disse scanninger visiteret og gennemført. Efter endt scanning kontakter radiograf radiolog på ortosektionen mhp. beskrivelse.