Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte CT-skanninger i vagttid fra ATC (skadestue/modtagelse)

Samarbejdsaftale mellem Radiologisk Afdeling og ATC (skadestue/modtagelse) for CT-skanninger.

 

Hverdage: 15.00 - 7.30

Weekender/helligdage: Hele døgnet indtil mandag morgen kl. 7.30

 

Arbejdsgangen er følgende:

 

 • • Henvisende læge modtager og vurderer patient og ordinerer CT-scanning af relevante områder.

 • • Henvisende læge udfylder henvisning i WebPAS.

 • • Henvisende læge ringer til radiologisk bagvagt (kode 620). Efter kl. 23.00 kodes radiologisk bagvagt via informationen.

  • Henvisende læge ringer alternativt til radiologisk forvagt (kode 621), hvis bagvagt ikke svarer indenfor rimelig tid. Efter kl. 23.00 kodes radiologisk forvagt via informationen.

  • Radiologisk forvagt kan i visse tilfælde også visitere CT, eller ved hvorfor bagvagt er forhindret i at svare.

  • Ved 112-patienter, som skal scannes ekstremt hurtigt, ringer henvisende læge til 112-telefonen (65112)

 • • Radiologisk bagvagt visiterer henvisning i EasyViz RIS.

 • • Radiologisk bagvagt kontakter ved 112-patienter ansvarshavende radiograf (tlf. 65458) mhp. at få gennemført scanningen. Øvrige henvisninger ses og bestilles løbende af radiograferne i vagt.

 • • Ansvarshavende radiograf afklarer relevante blodprøver i LABKA (hvis der skal gives IV kontrast).

 • • Ansvarshavende radiograf afklarer hvornår og hvor scanning kan udføres.

 • • Ansvarshavende radiograf ringer til ATC (tlf. 64359/64360) og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Ansvarshavende radiograf aftaler med ATC anlæggelse af Venflon (størrelse og placering: grøn eller hvid - albuebøjning eller håndryg).

  • Øvrig forberedelse, f.eks. at der skal gives peroral (PO) kontrast, vil normalt betyde at patienten kan køre til AMA/stamafdeling og bestilles ned derfra, når alle forberedelser er på plads. Alternativt aftales PO kontrast med ATC.

 • • Ansvarshavende radiograf aftaler med ATC hvor patienten skal hen efter scanning.

 • • Ansvarshavende radiograf bestiller portør i Columna opgavesystem.

 • • Radiologisk bagvagt holder selv øje med akutlisten og beskriver scanningerne løbende. Ved 112-patienter kontaktes bagvagt direkte af ansvarshavende radiograf mhp. hurtig beskrivelse.

 • • Portør henter patient til scanner, venter til scanningen er gennemført og kører patient videre til AMA, afdeling eller retur til ATC alt efter aftale.

 

CT af columna cervicalis og CT af ansigtsskelet visiteres af radiograf og kræver ikke lægelig kontakt til radiolog jf. ovenstående. ATC skal kontakte ansvarshavende radiograf på tlf. 65458 for at få disse scanninger visiteret og gennemført. Efter endt scanning kontakter ansvarshavende radiograf den radiologiske forvagt mhp. beskrivelse.

 

Akutte CT-skanninger i dagtid fra ATC (skadestue/modtagelse)

 

Samarbejdsaftale mellem Radiologisk Afdeling og ATC (skadestue/modtagelse) for CT-skanninger.

 

Hverdage: 7.30 – 15.00

 

Arbejdsgangen er følgende:

 

 • • Henvisende læge modtager og vurderer patient og ordinerer CT-scanning af relevante områder.

 • • Henvisende læge udfylder henvisning i WebPAS.

 • • Henvisende læge ringer til radiolog efter følgende skema:

  • 112-patienter (alle) 65112

  • Neurosektionen 65204

  • Neurosektionen speciallæge 65217

  • Thoraxsektionen 65205

  • Karsektionen 65206

  • Onkosektionen 65207

  • Gastrosektionen 65208

  • Ortosektionen 62674

  • AKUT-telefon (indgangsnummer) 65203

 • • Radiolog visiterer henvisning i EasyViz RIS.

 • • Radiolog kontakter ved 112-patienter radiograf på akutscanneren (tlf. 65259) mhp. at få gennemført scanningen. Øvrige henvisninger ses og bestilles løbende af radiograferne på akutscanneren.

 • • Radiograf afklarer relevante blodprøver i LABKA (hvis der skal gives IV kontrast).

 • • Radiograf afklarer hvornår og hvor scanning kan udføres.

 • • Radiograf ringer til ATC (tlf. 64359/64360) og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Radiograf aftaler med ATC anlæggelse af Venflon (størrelse og placering: grøn eller hvid - albuebøjning eller håndryg).

  • Øvrig forberedelse, f.eks. at der skal gives peroral (PO) kontrast, vil normalt betyde at patienten kan køre til AMA/stamafdeling og bestilles ned derfra, når alle forberedelser er på plads. Alternativt aftales PO kontrast med ATC.

 • • Radiograf aftaler med ATC hvor patienten skal hen efter scanning.

 • • Radiograf bestiller portør i Columna opgavesystem.

 • • Radiolog holder selv øje med akutlisten og beskriver scanningerne løbende. Ved 112-patienter kontaktes bagvagt direkte af ansvarshavende radiograf mhp. hurtig beskrivelse.

 • • Portør henter patient til scanner, venter til scanningen er gennemført og kører patient videre til AMA, afdeling eller retur til ATC alt efter aftale.

 

CT af columna cervicalis og CT af ansigtsskelet visiteres af radiograf og kræver ikke lægelig kontakt til radiolog jf. ovenstående. ATC skal kontakte radiograf på akutscanneren på tlf. 65259 for at få disse scanninger visiteret og gennemført. Efter endt scanning kontakter radiograf radiolog på ortosektionen mhp. beskrivelse.