Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring til laparoskopiske gynækologiske operationer

 

Formål

 • • Sikre korrekt lejring af patienten under operationen og undgå efterfølgende lejringsskader.

 • • Opretholde høj kvalitet i omsorgen for patientens sikkerhed, komfort, blufærdighed og tryghed.

 • • Ensartet introduktion af nyt personale.

 

 

Beskrivelse

 

Struktur

Proces

Resultat

 

Materiale til brug ved Lap. Gyn. OP:

 

 • • 2 Amerikanske benstøvler/ fladt leje.

 • • 1 blå ble

 • • Stiklagen

 • • Tæppe

 • • Pink vacuummadras

 • • Nonslip

 • • OBS kun 1 hovedstøtte
  Regulerbar hoveddel

 

Personale

 • • 2 anæstesispl.

 • • 2 opr.personale

 • • Kirurgen

 

 

Patienten hjælpes tilrette på lejet, først siddende, hvor OP personale hjælper pt. af underbenklæderne. Derefter hjælpes pt. tilrette på lejet, og lejres med bagdelen ned til kanten af madrassen (ved GU-leje). Tæppe lægges over patienten – vær især opmærksom på at dække genitalia.

 

Patienten lejres på pink vacuummadras, der placeres øverst på lejet med ventilen i øverste hø. hjørne. Antiskrid stykke under, direkte på madras. Vacuummadrassen skal placeres sådan at patienten har 1/3 under sig. Se separat vejledning til pink vacuummadras.

Benene lejres i de amerikanske benstøvler/ lige ud.

Observer at der ikke er tryk, og at pt. ikke har vrid i hofte/knæ/ankel

Observer at patientens tøj ligger glat.


Begge arme lejres ned langs siden. Holdes på plads af lagen (højre arm). Venstre arm i skuffe. PVK i begge albuebøjninger. Forlængerslange på PVK til medicinindgift. Propofil/Ultiva påsættes som vanligt.
 

Sikre at patienten ligger korrekt på lejet før luften suges ud af vacuummadrassen og patienten bedøves.

 

 

VIGTIGT: Orientere pt. om at lejring – og afprøvning af samme – skal være HELT i orden.

 

Patienten bedøves.

 

Med 1-1½ times interval køres lejet i normalposition af hensyn til kredsløb/drænage.

 

 

 

 

Patientens blufærdighed respekteres. Øger patientens velbefindende og bevarer kropstemperaturen.

 

 

 

 

 

 

Undgår lejringsskader på udsatte steder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Hals, carotis og øre

 

Efter operationen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationspersonalet står ved lejet i opvågningsfasen.

 

Når operationen er afsluttet sænkes benstøtterne i ligeud - leje (spørg anæstesien først). ?

Brug gerne sejl.
 

Først når patienten er vågen ?

og kan samarbejde, gives trusser på.

Det tilstræbes at dette først gøres når patienten er tilbage i sengen, evt. vente til pt. er i opvågningen og selv kan hjælpe til.

 

Inden patienten forlader operationsstuen – observeres patientens liggeflader for tryk.

Ved observation af tryk noteres det på anæstesiskema og i NordEPJ.

Tryghed for anæstesisygeplejersken og patient.

 

 

Afhængig af pt’s BT

 Undgår uhensigtsmæssige bevægelser og lejringsskader hos den bedøvede patient og dårlig arbejdsstilling for personalet.

 

 

 

 

Dokumentation og forebyggelse af tryksår.

 

Se i øvrigt grundlæggende principper for lejring.