Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring til laparoskopiske gynækologiske operationer

 

Formål

 • • Sikre korrekt lejring af patienten under operationen og undgå efterfølgende lejringsskader.

 • • Opretholde høj kvalitet i omsorgen for patientens sikkerhed, komfort, blufærdighed og tryghed.

 • • Ensartet introduktion af nyt personale.

 

 

Beskrivelse

 

Struktur

Proces

Resultat

 

Materiale til brug ved Lap. Gyn. OP:

 

 • • 2 Amerikanske benstøvler/ alm. benstøtter/ fladt leje.

 • • 1 blå ble

 • • Stiklagen

 • • Blå fix mitella

 • • 2 benposer

 • • Tæppe

 • • Pink vacuummadras

 • • Nonslip

 • • OBS kun 1 hovedstøtte

 

Personale

 • • 2 anæstesispl.

 • • 2 opr.personale

 • • Kirurgen

 

 

Patienten hjælpes tilrette på lejet, først siddende, hvor OP personale hjælper pt. af underbenklæderne, og i benposer. Derefter hjælpes pt. tilrette på lejet, og lejres med bagdelen ned til kanten af madrassen (ved GU-leje). Tæppe lægges over patienten – vær især opmærksom på at dække genitalia.

 

Patienten lejres på pink vacuummadras, der placeres øverst på lejet med ventilen i øverste hø. hjørne. Antiskrid stykke under, direkte på madras. Vacuummadrassen skal placeres sådan at patienten har 1/3 under sig. Se separat vejledning til pink vacuummadras.

Benene lejres i de amerikanske benstøvler/ lige ud.

Observer at der ikke er tryk, og at pt. ikke har vrid i hofte/knæ/ankel

Observer at patientens tøj ligger glat.


Begge arme lejres ned langs siden. Holdes på plads af lagen. Der anbefales PVK i begge hænder.
Forlængerslange på PVK til medicinindgift. Propofil/Ultiva påsættes som vanligt.
 

Sikre at patienten ligger korrekt på lejet før luften suges ud af vacuummadrassen og patienten bedøves.

 

 

VIGTIGT: Orientere pt. om at lejring – og afprøvning af samme – skal være HELT i orden.

 

Patienten bedøves.

 

Med 1-1½ times interval køres lejet i normalposition af hensyn til kredsløb/drænage.

 

 

 

 

Patientens blufærdighed respekteres. Øger patientens velbefindende og bevarer kropstemperaturen.

 

 

 

 

 

 

Undgår lejringsskader på udsatte steder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Hals, carotis og øre

 

Efter operationen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationspersonalet står ved lejet i opvågningsfasen.

 

Når operationen er afsluttet sænkes benstøtterne i ligeud - leje (spørg anæstesien først). ?

 

Først når patienten er vågen ?

og kan samarbejde, gives trusser på.

Det tilstræbes at dette først gøres når patienten er tilbage i sengen, evt. vente til pt. er i opvågningen og selv kan hjælpe til.

 

Inden patienten forlader operationsstuen – observeres patientens liggeflader for tryk.

Ved observation af tryk noteres det på anæstesiskema og i CCS.

Tryghed for anæstesisygeplejersken og patient.

 

 

Afhængig af pt’s BT

 


Undgår uhensigtsmæssige bevægelser og lejringsskader hos den bedøvede patient og dårlig arbejdsstilling for personalet.

 

 

 

 

Dokumentation og forebyggelse af tryksår.

 

Se i øvrigt grundlæggende principper for lejring.