Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejringer på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit

 

Formål

  • • At forebygge lejringsskader og lejringskomplikationer hos operationspatienten i forbindelse med operationer udført på ortopædkirurgisk operationsafsnit.

  • • At sikre at operationspatienten lejres korrekt i forhold til operationstype og i henhold til principper for lejring.

  • • At kvalitetssikre og ensarte lejringen af operationspatienten.

  • • At sikre personalet på operationsstuen gode arbejdsforhold i forbindelse med lejringer.

 

Beskrivelse

Lejringsinstrukserne (se links) beskriver og illustrerer hvilke hjælpemidler der anvendes ved de enkelte typer lejring. Hjælpemidlerne skal være let tilgængelige på afsnittet/stuen. Der tages individuelle hensyn til patienten og lejringen foregår så vidt muligt i samråd med patienten før anæstesi, således eventuelle gener kan afhjælpes.

Ved afvigelser fra standard dokumenteres dette i sygeplejejournalen/EPJ.

 

Ansvar

Sygeplejersker, portører og læger samarbejder om lejringen på afsnittet før, under og efter operation. Den opererende kirurg har det endelige ansvar for lejringen.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale på O-OP der deltager i lejring af patienterne. Portører, læger, anæstesi – og operationssygeplejersker.

 

Standard for lejringer

Se bilag i højre side af dokumentet.