Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

AKUTTE undersøgelser i BDA i VAGTEN (kl. 15.00-08.00) samt WEEKEND/HELLIGDAGE (kl. 08.00-08.00)

 

Gælder for alle indlagte og patienter i AM - hele døgnet

Billede 1

 

* CT-scanninger i vagten:

Radiolog fra BDA visiterer undersøgelsen i EasyViz fra hjemmearbejdsstation.

Det skal fremgå præcist hvilken protokol / organ / område, der skal scannes. Evt. supplerende bemærkninger til den valgte CT-protokol, dokumenteres i ”Generel note”,

Radiolog fra Sydney skriver den valgte CT-protokol i ”Generel note” og sygeplejerske/radiograf visiterer selv undersøgelsen udfra Sydney anvisningen.

Der scannes uden tilstedeværelse af læge/radiolog. Dog i tilfælde, hvor patientens situation kræver det, er det den henvisende - / ansvarlig læges ansvar, at være tilstede eller at sørge for, at patienten får den fornødne overvågning under scanningen.

Når der scannes med i.v. kontrast, er det den henvisende læge der har det lægelige ansvar.

I tilfælde af, at patienten viser reaktion på kontrastindgift er det medicinsk mellemvagt der tilkaldes eller Hjertestop-alarmering.

 

Akutte CT scanninger i vagttid på matriklen i Thisted

 

CT - Procedurer for vagtdækning fra Sydney i tidsrummet 22:00-07:30

 

CT - Scanning i vagten via Sydney kl. 22.00 – 07.30

 

Retningslinjer for visitering af billeddiagnostiske undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling, RHN, Thisted

 

Visitering af akutte undersøgelser – sådan gør man

 

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

 

Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder