Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RSI – Rapid Sequence Induction – anæstesi til patienter med øget risiko for aspiration af ventrikelindhold

Beskrivelse

RSI (rapid sequence induction) anvendes på patienter der ikke er fastende, eller som af anden årsag skønnes at have betydelig øget risiko for aspiration af ventikelindhold i forbindelse med intubation eller ekstubation.

På Regionshospital Nordjylland anvendes følgende rutiner:

Indikation for RSI

Patienter til akut kirurgi kan betragtes som fastende, hvis der er gået mindst to timer siden sidste indtagelse af klare væsker og mindst seks timer siden sidste indtagelse af andet.

Obstetriske patienter (efter uge 20 og indtil 24 timer postpartum) og patienter med akut abdominalia som ileus, subileus, appendicitis acuta eller lignende tilfælde, som efter en individuel vurdering skønnes at have øget risiko for aspiration af ventrikelindhold, anses ikke på noget tidspunkt for at være fastende.
Ved GA anvendes RSI (”akut indledning”) som nedenfor beskrevet.

RSI

 • • Hvis patienten er i risiko for aspiration af ventrikelindhold til lungerne kan der så tidligt som muligt, og helst én time før anæstesi, ordineres og administreres injektion Ranitidin 50 mg (eller lignende) i.v.
  Der gives aldrig præmedicin per os.

 • • Vurdering af luftveje og intubationsforhold er væsentlige. Overvej brug af vågen fiberintubation/C-mag m.m.

 • • Muligheden for at gennemføre proceduren i lokal/regional anæstesi vurderes.

 • • Patienter med ileus, subileus, eller anden tarmobstruktion skal på sengeafdelingen have anlagt

duodenal- eller ventrikel-sonde når diagnosen stilles.

Før induktion af anæstesi

 • • Der gives 30 ml natriumcitrat 0,3 M (mol/l) per os

 • • Der præoxygeneres 3 minutter med 100% ilt og med flow på minimum 10 liter/minut. Masken skal være tætsluttende. Expiratorisk FiO2 ønskes > 0,7. Vurderes tidsfaktoren afgørende skal patienten trække vejret så dybt som muligt 8 gange med tætsluttende maske med 100% ilt og et flow på min 10 liter/minut.

Induktion

 • • Ved RSI er der altid en læge med akut kompetence tilstede, ved obstetrik, ileus, subileus og lignende samt ASA III – V patienter altid en speciallæge/Fase III kursist.

 • • Patienten lejres således at der etableres optimale forhold for anæstesien

 • • Cricoideatryk ordineres efter speciallæge skøn.

 • • Induktion med thiopental 1-6 mg/kg (evt. Propofol, ketamin m.m.) forudgået af alfentanil 15(10)-30(40) mikrogram/kg, afhængig af patientens tilstand.

 • • Der må ikke maskeventileres.

 • • Suxamethonium 1-1,5 mg/kg gives samtidig med anæstesimiddel. På særlig indikation kan

 • • rocuronium 1 mg/kg anvendes. I så fald skal bridion være på stuen.

 • • Patienten intuberes.

Peroperativt

Hvis der skønnes at være ventrikelindhold foretages ventrikelaspiration inden patienten ekstuberes.