Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Funktionsbeskrivelse for bagvagten, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

Beskrive ortopædkirurgisk bagvagtsfunktioner, ansvar og kompetencer.

 

Generelt

Ortopædkirurgisk bagvagt (BV) bærer kalder 481.

 

Vagten er todelt: På hverdage møder ortopædisk bagvagt dagtid (BV-D) fra 8.00-17.00 og bagvagt aften/nat (BV-AN) fra 16.00-9.00. I weekend møder BV-D fra 8.00-16.00 og BV-AN fra 16.00-9.00.

 

BV har tilstedeværelsesvagt. Der er vagtværelse til rådighed i Geriatrisk Ambulatorium (Bygning 06, lokale 06.04.026).

Søndag er der udover bagvagt i huset en bagvagt i Skadestuen i stedet for mellemvagten. Se venligst funktionsbeskrivelse for mellemvagten.

 

Funktioner

Dagtid på hverdage:

Koordinering af operationsprogrammet: Traumevagten er ansvarlig for planlægning af det akutte operationsprogram. BV-D har sammen med traumevagten, tavlekoordinator og OP-koordinator ansvaret for afviklingen af akutte ortopædiske operationspatienter. Ansvaret for koordinering af elektive patienter hører under de respektive fagområder og ikke BV-D.

Klokken 13.30 planlægges operationsprogrammet for vagten og for næste hverdag. BV-D deltager i denne planlægning.

 

Skadekonference: Starter mellem kl. 9.30 og 11.00. BV-D gennemgår sammen med læge/radiograf fra Røntgenafdelingen gårsdagens skadekort. Baseret på indholdet i skadekortet har BV-D ansvaret for at sikre at givet behandling er lægefaglig korrekt. Ved behov for ændret behandling eller supplerende undersøgelser har BV-D ansvaret for at patient kontaktes. BV-D kan videregive opgaven til ortopædisk forvagt.

 

Tilsyn: BV-D har ansvaret for at skriftlige tilsyn udføres. BV-D kan visitere tilsyn videre til det relevante fagområde efter aftale. Ved manglende tilstedeværelse af relevant fagområde påhviler det BV-D at udføre tilsynet. BV-D har ansvaret for at alle tilsyn modtaget før kl. 13.00 er visiteret / udført samme dag.

 

 

Vagttid på hverdage samt hele weekenden:

Afvikling af akutte operationer: BV har ansvaret for at udføre eller supervisere ortopædisk mellemvagt i udførelsen af akutte operationer. Prioriteringen af operationsprogrammet sker i samarbejde med traumevagten, tavlekoordinator og anæstesiologisk vagthavende læge.

 

Akutte tilsyn: BV har ansvaret for at akutte tilsyn modtaget pr. telefon udføres.

 

Stuegang: BV går behovsstuegang på afd. O1 og O2 i samarbejde med ortopædisk mellemvagt. Traumevagten foretager behovsstuegang på de traumatologiske patienter i samarbejde med mellemvagten.

 

 

 

Hele døgnet:

Modtagelse af traume: Ved modtagelse af traume i dagtid varetages denne funktion af traumevagten. Ved modtagelse af traumepatienter i vagten fungerer BV som traumeteamleder. I Beredskabsplanen Beredskabsplan- Aalborg UH gennemgås funktionen som traumeteamleder i detaljer. Traumevagten kan tilkaldes ved behov, jf. funktionsbeskrivelsen herfor Traumevagt - funktionsbeskrivelse
 

Henvendelser udefra: BV kan døgnet rundt modtage henvendelser om patienter fra praktiserende læger, vagtlæger, andre hospitaler m.v. BV skal have særligt fokus på, om patienter som ønskes akut henvist kan ses i et ambulatorium og ikke i Skadestuen. BV kan kontakte speciallæge i relevante fagområde om dette.
 

Ansvar

BV har ansvar for at sikre opfølgning på tilsyn, som kræver dette. Ved vagtskifte har bagvagten ansvar for at orientere sin afløser om relevante forhold, som kræver opfølgning.

I vagttid fungerer BV som filter foran den ortopædkirurgiske rygvagt og Traumevagt og har ansvar for at visitere akutte rygkirurgiske og traumatologiske patienter videre til denne.

 

Såfremt at operationskapaciteten på Aalborg Universitetshospital, Syd, ikke tillader en afvikling af akutte operationskrævende ortopædiske patienter inden for en lægefaglig forsvarlig tid, påhviler det BV i samarbejde med traumevagten at forsøge at overflytte disse patienter til andre sygehuse.

 

BV har ansvaret for at supervisere ortopædisk mellemvagt samt sammen med mellemvagt og traumevagt sikre, at alle akut indlagte patienter gennemgås med henblik på en behandlingsplan.

BV skal have en særlig opmærksomhed på, om patienter der indlægges, med fordel kan overflyttes umiddelbart til anden ortopædkirurgisk afdeling i Regionen, fx af hensyn til ventetid til operation, belægning i afdelingen, patientens bopæl. BV skal medvirke til dette og kontakte den anden afdeling.

 

BV har ansvaret for at patienter i Skadestuen behandles inden for en lægefaglig forsvarlig tidshorisont og om fornødent medvirke til afviklingen af behandlingen og indlæggelser. Forvagt eller mellemvagt har ansvaret for at orientere bagvagt, når ventetiden i skadestuen bliver meget lang.

 

Ved sygdom i BV i weekend eller helligdage har BV ansvaret for at finde en afløser. Kan BV ikke finde en afløser, kan ledende overlæge eller dennes stedfortræder kontaktes med henblik på en løsning.

 

Kompetencer

BV har kompetence til at indkalde ekstra lægefagligt personale såfremt denne skønner at tilstedeværende kapacitet ikke muliggør afvikling af akutte opgaver inden for en lægefaglig acceptabel tidsramme.

 

Kontakt til speciallæger fra fagområderne i vagttid går via BV.

 

Referencer

Beredskabsplanen Beredskabsplan-Aalborg-UH