Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for mellemvagten, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Formål

Beskrive ortopædkirurgisk mellemvagts funktioner, ansvar og kompetencer.

 

Generelt

Ortopædkirurgisk mellemvagt (MV) bærer kalder 482.

 

Skadestuemellemvagt: den mellemvagt, som har funktion i Skadestuen. På hverdage møder mellemvagten (MV-DS) fra 8.00-15.30 i Skadestuen efter morgenkonference. Lørdag møder mellemvagten (MV-AS) Skadestuen fra 13.00 til 22.00. MV-DS bærer i tidsrummet 8.00-15.00 kalder 482. Søndag dækkes mellemvagtsfunktionen i Skadestuen af en bagvagt, som møder efter endt skadekonference til kl. 22.00.

 

OP-mellemvagt: den mellemvagt, som har funktion på operationsgangen og på afdelingen. Møder alle hverdage fra 15.00 til 9.00. Benævnes MV-AN. I weekend og på helligdage er vagten todelt. MV-DH møder 8.00 til 16.00 og MV-AN fra 15.00 til 9.00. OP-mellemvagten bærer, fraset hverdage 8.00-15.00, kalder 482.

 

OP-mellemvagt har vagtværelse til rådighed på 4. sal.

 

Traume-mellemvagt: den mellemvagt, der mandag til torsdag fra kl. 15.00 til 18.00 er allokeret til afdelingens ekstra operationsleje. Traume-mellemvagt vil have anden funktion fra kl. 8.00 til 15.00.

 

Funktioner

Skadestuemellemvagt:

Skadestue: Mellemvagten har funktion som O-koordinerende læge i skadestuen. Varetager prioritering af ortopædkirurgiske patienter, supervision af forvagt, behandlersygeplejersker samt undersøgelse, behandling og evt. indlæggelse af akutte patienter i Skadestuen.

 

OP-mellemvagt:

Stuegang: Går behovsstuegang på afd. O1 og O2 i samarbejde med ortopædkirurgisk bagvagt.

 

Afvikling af akutte operationer: Har sammen med ortopædkirurgisk bagvagt ansvaret for afvikling af akutte operationer.

 

Gennemgang af akutte patienter: Har ansvar for at holde styr på alle akut indlagte patienter. Forvagt har ansvar for at orientere mellemvagt, når patient indlægges akut. Mellemvagten har ansvaret for at gennemgå alle akut indlagte patienter og har, sammen med bagvagt, ansvar for at der lægges en behandlingsplan, og at der er oprettet operatørsamtale i Clinical Suite. Mellemvagten har sammen med bagvagt ansvar for at udføre akutte tilsyn. Mellemvagten har ansvaret for at udfylde dødsattest på patienter der går ad mortem.

 

Morgenkonference: Leder morgenkonferencen. Forventes at kunne redegøre for alle akut indlagte patienter, herunder diagnose, behandling og plan. Modtager sygemeldinger.

 

Modtagelse af traume: Assisterer bagvagt i forbindelse med traumemodtagelse.

 

Traume-mellem: Opererer akutte patienter på afdelingens ekstra operationsleje med mulighed for supervision fra bag- eller traumevagt. Hjælper til med afvikling af andre akutte funktioner efter aftale med bag- eller traumevagt.

 

Ansvar

Skadestuemellemvagt:
Som O-koordinerende læge har mellemvagten ansvaret for at lede det ortopædkirurgiske behandlingsteam samt sikre flow i skadestuen. Har ansvaret for afholdelse af time-out i skadestuen efter morgenkonference samt kl. 14.
Har på hverdage fra 8.00 til 15.00 ansvar for at holde styr på alle akut indlagte patienter.

 

Har ansvar for supervision af forvagt.

 

OP-mellemvagt:

Har alle dage efter kl. 15.30 ansvar for supervision af forvagt. Søndag har bagvagten i skadestuen ansvar for supervision af forvagten i skadestuen ind til kl. 22.00. Herefter overgår ansvaret til OP-mellemvagten.

 

OP-mellemvagt har ansvar for gennem tilbagemelding fra forvagt at holde sig orienteret om ventetiden i skadestuen og om fornødent medvirke til afviklingen af behandlingen og indlæggelser. Såfremt det ikke er muligt inden for en rimelig tidshorisont at nedbringe ventetiden, skal bagvagt kontaktes.

 

Traume-mellemvagt:

Har ansvaret for at operere akutte patienter på afdelingens ekstra operationsleje og i denne forbindelse sikre nødvendig supervision fra bag- eller traumevagt. I tilfælde af et tomt operationsprogram har traumemellemvagten ansvaret for at kontakte bag- eller traumevagt og efter aftale hjælpe med andre akutte funktioner.

 

Kompentencer

I vagttid går kontakt fra skadestue og afdelinger til bagvagt via mellemvagt.