Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fasteregler og anvendelse af fastefraser før bedøvelse i Region Nordjylland

Beskrivelse

Det anbefales at der bruges enslydende fasteregler for patienter, der skal bedøves inden operation. Derudover skal der anvendes enslydende fraser om faste i det informationsmateriale, som videregives til patienten om fasteregler før bedøvelse.

 

Følgende standardfraser i forhold til fasteregler før bedøvelse er gældende i Region Nordjylland:
 

  • • Der må ikke spises fra 6 timer inden undersøgelsen eller behandlingen. Der må heller ikke drikkes mælkeprodukter

  • • Der må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftevand eller te og kaffe uden mælk.

  • • For patientens velbefindende før og efter bedøvelse anbefales det, at der drikkes et stort glas sød saft 2 timer før den planlagte undersøgelse eller behandling og derefter ingenting, til bedøvelsen er overstået.

  • • Medicin indtages efter aftale med anæstesilægen (Patienten kan spørge, hvis der er tvivl)

  • • Særlige forhold for børn der ammes: Barnet må få modermælk indtil 4 timer før bedøvelsen, herefter som ovenfor anvist.

 

Den enkelte anæstesilæge kan desuden rådgive patienten individuelt, hvis det skønnes et behov herfor.

 

Der henvises i øvrigt til gældende regionale kliniske instruks Præoperative fasterutiner

 

Hvis standardfraserne skal ændres, skal det behandles i Det Sundhedsfaglige Råd for Anæstesi i Region Nordjylland og der kan tages kontakt til hospitalsledelsen Aalborg UH hospitalsledelsen@rn.dk

 

Målgruppe

Patienter, der skal bedøves forud for operation

Formål

Information om faste indgår i mange HUSK-bilag til breve og mange ydelsesbeskrivelser, som sendes eller udleveres til patienterne forud for en kontakt. Det er vigtigt at de fraser og regler, som anvendes i forbindelse med faste er enslydende i hele regionen.

 

Referencer

Rekommandation fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin(DASAIM) Anæstesi til den akutte patient (www.dasaim.dk).