Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit - Subcutan immunglobulinbehandling

Beskrivelse

Medicin og dosering

Førstevalgspræparat er Hizentra (200 mg/ml)

Gennemsnitlig dosis er 0,2-0,4 g/kg/uge. Dette er individualiseret ud fra patientens IVIG dosis. SCIG dosis er ækvivalent med IVIG dosis. Dosis fordeles over en måned, for de fleste betyder det, at de skal have behandlingen to-tre gange om ugen.

Opbevaring: Hizentra må ikke opbevares ved temperaturer over 25 *C

Opbevar blisterpakningen med den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Indledning af SCIG

For at overgå til SCIG, skal patienten have afprøvet IVIG mindst en-to gange. Før behandling med SCIG iværksættes, har patienten en samtale med lægen i Neurologisk ambulatorium. Patienten indkaldes i Neurologisk afdeling til en uges indlæggelse ca. 14 dage efter endt IVIG behandling. Her vil oplæringen i SCIG foregå over to – tre behandlinger (alt efter behov). Herefter udskrives patienten, og behandlingen foregår fremover i eget hjem. I nogle tilfælde kan det være en pårørende eller hjemmeplejen, der skal oplæres i at give infusionen.

Fremgangsmåde

Se vejledning under bilag 1 Patienten skal så vidt muligt gøre det hele selv under oplæringen med vejledning fra sygeplejerske. Der udleveres første dag en vejledning og en infusionsdagbog.

Patienten informeres om eventuelle bivirkninger som rødme, hævelse og irritation ved indstiksstederne.

Rekvirering af utensilier og medicin

 

Bestilling til patienten

For selv at kunne bestille utensilier skal patienten oprettes i ILS Online. Dette gøres ved, at vi skriver en mail til Hjemmepatienter@rn.dk hvori navn og adresse oplyses. Derudover sendes en liste over, hvilke sygehusvarenummer patienten skal kunne bestille og forventeligt månedsforbrug (eks. 421105: slangesæt sterilt 1200 ml/t Freedom 60 månedsforbrug 12 stk.) Herefter kan patienten hjemmefra selv bestille via internet eller telefon.

I forhold til medicin skal patienten tilknyttes sygehusapotekets hjemmeleveringsservice. Der faxes en rekvisition til Medicinrekvirering att. Tina Knudsen på fax nr. 65861. Denne udfyldes med patientens navn, CPR nr., adresse og ordinationen. Rekvisitionen skal underskrives af ordinerende læge. Herefter får patienten leveret medicin til ca. tre måneders varighed. Ved problemer med leveringen kontakter patienten sygehusapoteket.

Freedom 60 pumpen udleveres fra afdelingen. Inden udlevering noteres LOT-nr. på pumpen, og patienten skal skrive under på en udleveringserklæring. Hvis der fremtidigt opstår problemer med pumpen, skal patienten kontakte KEBOMED på tlf.nr. 36398080.

Efter oplæringen på afdelingen får patienten utensilier og medicin med hjem, så de har nok til, de får leveret i hjemmet (til to uger)

 

Bestilling til afdelingen

Bestilling af utensilier gøres via indkøbskontoret. De bestilles ved briksystem. Bestilling af medicin foregår via sygehusapoteket ligesom andet medicin.

Bestilling af Freedom 60 pumper bestilles via indkøbskontoret ved at sende en mail til Sanne Kjær Pilgaard.

Afdelingens rekvirentnummer oplyses.

Opfølgning Patienten indkaldes til kontrol i Neurologisk ambulatorium efter tre måneder, seks måneder og herefter en gang årligt.

Side 2 af 2

Definition af begreber

Subkutan immunglobulin behandling: SCIG

Intravenøs immunglobulin behandling: IVIG

Formål

At sikre en ensartet og sikker oplæring til patienter med neuropati, der skal påbegynde subkutan behandling med immunglobulin.