Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sengeafsnit A1 – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - Dokumentsamling

 

 

Administrative retningslinjer

Administration i forbindelse med sager fra Patientklagenævn

Ansvarshavende sygeplejerske Afdeling A1 - se K-drev/A1

Dødsfald og attester: Procedurer i Mave- og Tarmkirurgisk speciale

Fast vagt

Information ved overflytning mellem enheder og institutioner

KRAM – organisering i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Kursusdeltagelse – retningslinjer for - se K-drev/procedureretningslinjer

Nedbrud i PRI – se K-drev/procedureretningslinjer

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Rammeordination – delegation til sygeplejersker i Mave Tarmkirurgisk Sengeafsnit A1, Aalborg Universitetshospital

Rehabilitering

Stuegangsfunktion A1, A2

Utilsigtede hændelser

Øvre gastrointestinal cancer – pakkeforløb

Åben indlæggelse

 

 

Kliniske retningslinjer

 Adipositas, sygelig overvægt

 Barretts øsofagus

 Blodtype, BAC-test

 Blødende gastroduodenalt ulcus

 ERCP anlæggelse af metalstent i choledochus

 ERCP papillotomi

 ERCP patientforløb

 ERCP – Endoskopisk retrograd cholangio-pancreaticografi

 Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter på Mave Tarmkirurgisk Afsnit A1 og A2

 Ernæringssonde – anlæggelse

 Ernæringssonde – pleje

 Forberedelse til elektiv patient til operation

 Forberedelse til akut operation

 Galdegangscancer (kolangiokarcinom)

 Galdesten

 Gastroskopi diagnostik

 Helicobacter pylori

 Hickmann-kateter, sygepleje

 Instruks for skylning af absces-dræn

 Kontrast – CT- faste, peroral kontrast, intravenøs kontrast

 Forprøver leverbiopsi og PTC

 Maligne levermetastaser

 Mundpleje

 Oesophagus og cardiacancer – operation for

 Operationsforløbsskema

 Organisation af ernæringsindsats i Mave – og Tarmkirurgi

 Pancreatitis acuta (PA)

 Perifert venekateter

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) hos voksne – Aalborg Universitetshospital

 Port-a-cath sygepleje

 Postoperativ iltbehandling

 Postoperativ smertebehandling

 Præoperative fasterutiner

 PTC-dræn – pleje af patienter med PTC-dræn

 Tarmudrensningsprocedurer

 Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit

 Tromboseprofylakse hos patienter i antitrombotisk behandling

 Tryksårsscreening og revurdering

 Ventrikelsonde – anlæggelse

 Spinale og epidurale katetre 5.1.6

 Sugning af luftveje 5.10

 

Infektionshygiejne

 

Genvej til Infektionshygiejnen

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

 

Isolation af patienter med Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA) (4.2.1)

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge), (4.5.1)

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier og andre multiresistente enterobakterier (4.2.5)

Isolation af diarépatienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6)

Håndhygiejne (2.1.)

 Møbler og betræk 12.1.9

 

Medicin

 Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler 5.1.8

 Antibiotikaprofylakse/behandling i abdominalkirurgi

 Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

 Opbevaring af lægemidler i Region Nordjylland

 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæske 5.1.7

Andre

 GIK-drop

 Infusion med Pantoprazol

 Innohep (ved seponering af epi.)

 Må tabletten knuses

Parenteral ernæring – klinisk vejledning for sygeplejen

 Parenteral ernæringsterapi efter udskrivelse

 Patientidentifikation på somatiske hospitaler

Picc-line

Procedure ved dødsfald, omsorg for afdøde patient

 Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

 Sondeernæring

 Sortering og bortskaffelse af medicinaffald

 Termometer, (8.6)

 Tilkald af mobilt akutteam (MAT)

TOKS 2.1

Udskrivelse med sondeernæring

 Vancomycin: Systemisk behandling

 

Fra Endokrinologisk Afdeling

Sygepleje til patienter med diabetes indlagt i anden afdeling end Endokrinologisk

Let hypoglykæmi ved diabetes mellitus

En vejledning til dig, der kan opleve lavt blodsukker- bilag

Fra Røntgenafdelingen

 Den røntgenklare patient – Aalborg UH - dokumentsamling

 Forberedelse til UL og intervention

 

PjecerAfdelingens pjecer