Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysio- og ergoterapi til patienter med reumatoid artrit og insufficiensfraktur

Beskrivelse

Beskrivelse af den fysio- og ergoterapeutiske vurdering og behandling af patienter med reumatoid artrit (RA) med insufficiensfraktur med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten af den fysio- og ergoterapeutiske behandling

 • • At sikre, at patienter oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet.

 • • At fysio- og ergoterapeuterne, som er tilknyttet reumatologiske og ortopædkirurgiske afdelinger kender indholdet i, rammerne for og fremgangsmåden for vurdering og behandling af denne patientgruppe.

 

 

Metode

Overordnet fremgangsmåde

 • • Patienten henvises til fysio- og ergoterapi fra Reumatologisk afsnit. Der læses og journaliseres i EPJ.

 • • Ved første behandling i Fysio- og Ergoterapien optages fysio- og ergoterapeutisk anamnese i fællesskab og den videre behandling foregår i tæt tværfagligt samarbejde.

 

Ergoterapeuten

 • • ADL vurdering.

 • • Der anvendes standardiseret redskab som ADL-taxonomi eller AMPS, og der sammenlignes med funktionsniveau før frakturen.

 • • Vurdering af behov for samt udlevering af hjælpemidler.

 • • Evt. kontakt til hjemkommune med hensyn til ændringer i hverdag og omgivelser.

 • • Vurdering af behov for udarbejdelse af almen GOP i samarbejde med fysioterapeut.

 

Fysioterapeuten

 • • Vurdering af mobilitet og gangfunktion

 • • Udlån af egnet ganghjælpemiddel, der tilgodeser patientens øvrige smerter og funktionstab pga. RA

 • • Vurdering af behov, ønsker og muligheder for motion og vedligeholdende træning. Der kan i en periode tilbydes bassin her, ligesom pt. vil blive fulgt med vejledning i træning og øvelser, der tilgodeser aktuelle immobilitet og fysiske inaktivitet.

 • • Vurdering og evt. udarbejdelse af GOP i samarbejde med ergoterapeut.

 

Patienten følges af reumatologiske fysio- og ergoterapeuter ved videre planlagt behandling i ortopædkirurgisk regi.

 • • Operationsdato noteres

 • • Patienten revurderes herefter på ortopædkirurgisk sengeafsnit, som beskrevet ovenfor.

 • • Fysio- og/eller ergoterapeut deltager i udskrivningskonference eller anden planlægning udskrivelse.

 

 

Indikatorer og tærskelværdi

Alle patienter i målgruppen henvises til vurdering ved fysio- og ergoterapeut tilknyttet Reumatologisk afsnit.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med RA og insufficiensfraktur.

 

 

Problemstilling

Det er en udfordring at tilbyde denne gruppe relevant og ensartet fysio- og ergoterapi. Vi møder patienterne både i reumatologisk og ortopædkirurgisk regi.

Patienterne har oftest forud for frakturen funktionstab og smerter pga. deres kroniske sygdom. Inflammatorisk gigtsygdom medfører for de fleste ledsmerter, nedsat muskelkraft, generel træthed og nedsat fysisk kapacitet.

 

Ved fysio- og ergoterapi tages højde for de af lægen udstukne restriktioner i forhold til frakturen fx belastningsgrad og ødemer. Der tages hensyn til habituelle gigtsygdom og evt. tilkomne funktionstab og smerter.

Målgruppens mangeartede problemstillinger tilgodeses bedst i tværfaglige teams med samarbejde mellem læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter. Derfor tilbydes målgruppen opstart med fysio- og ergoterapi på sygehuset i stedet for i primærsektoren, som vanligt.

Der fordres ofte individualisering og opfindsomhed, samt et samarbejde med primærsektor for at få den hjemlige situation til at fungere.

 

 

Definition af begreber

Insufficiensfraktur

Brud som opstår under normale aktiviteter eller ved minimale traumer, som på en sund knogle ikke ville forårsage brud.

Frakturerne kan i nogle tilfælde have været udiagnosticerede i en længere periode, da smerterne kan tolkes som gigtsmerter, og da de i mange tilfælde ikke afsløres ved almindelig røntgen. Der kan være tale om regulære brud eller mikroskopiske revner, oftest lednære og lokaliseret til benene.

 

ADL-taxonomi

Et dokumentationsredskab til at beskrive personers aktivitetsformåen inden for en række hverdagsaktiviteter.

 

AMPS

Assesment og Motor and Process Skills (AMPS) er et valideret og standardiseret undersøgelsesredskab, hvor der ud fra observation vurderes på patientens motoriske og procesmæssige færdigheder i forhold til udførelse af meningsfulde aktiviteter.

 

 

Referencer

 1. 1. Sundhedstyrelsen, (Kilde: Fysisk Aktivitet. SST. Kap. 3.28, s. 450.

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx