Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varighed af bisfosfonat behandling

Beskrivelse

Som udgangspunkt anbefales minimum 5 års behandling med Alendronat/Risedronat eller 3 års behandling med Zoledronat.

 

Hos pt i høj risiko og i Alendronat/Risedronat anbefales forlænget behandling.

 

Hos pt i høj risiko og i Zoledronat behandling anbefales skift til Denosumab behandling, se PRI dokument herfor: https://pri.rn.dk/Sider/20470.aspx.

 

Høj risiko

Høj risiko vil sige tidligere lav-energi fraktur i ryg eller hofte, eller osteoporose værdier ved DEXA scanning efter 5 / 3 års behandling.

 

Hensyntagen til væsentlige øvrige risiko-faktorer for fraktur kan have relevans for beslutning om at forlænge / skifte behandling. Væsentlige øvrige risikofaktorer for fraktur er: høj alder, lavt BMI, vægttab, gentagne fald episoder, indtag af medicin med kendt negativ effekt på knogler (corticosteroid).

 

Behandlings mål og kontrol

Ved forlænget behandling, behandles til T-score > - 2,5 (altså ikke-osteoporose værdier).

 

Tilstedeværelse af sygdomme der medfører sekundær osteoporose og / eller d-vitamin mangel bør udelukkes/korrigeres.

 

Ved behandlings pause bør patienten vurderes hvert 2-3. år med DEXA scanning og klinisk risikovurdering. Faldende T-score og/eller tilkomst af lav-energi frakturer i ryg eller hofte taler for at genoptage anti-resorptiv behandling.

 

Ved forlænget behandling bør patienten vurderes hvert 2-3. år med DEXA scanning og klinisk risikovurdering og der bør gennemgås om pt. opfylder kriterier for PTH-behandling. Se link: https://pri.rn.dk/Sider/23408.aspx