Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERG -vejledning til sygeplejersker

Definition af begreber

ERG: Elektroretinografi. En undersøgelse, der viser hvordan nethindens forskellige celler fungerer.

Beskrivelse

Forberedelse:

 • Orienterer sig i elektronisk journal.

 • Patient identificeres og informeres om hvordan undersøgelsen foregår, hvilket øje der skal undersøges og om undersøgelsens art: Full Field og/eller Multifocal.

 • Patient dilateres, se Standarddrypning af øjenpatienter før undersøgelse og operation.

 • Spørge patient om denne skal på toilettet inden okklusion

 • Alt elektronik sættes på ”flytilstand”, slukkes eller ligges udenfor ERG-rummet (mobil, bilnøgle, smartwatch, tablet mm.)

 • Ortopad (master-aid) klistres på lukket øje. Firkantet hvid meche sættes ovenpå ortopad og plastres fast langs kanten med tape. Piratklap sættes på til sidst. Vigtigt at tjekke med pt. om der er totalt mørkt for occluderende øjne. Occludering fortsættes til patient melder, at der er totalt mørke.

 • Notere tidspunkt for occludering.

 • Patient skal vente ½ time inden undersøgelsen kan starte (mørkeadaptation).

 

Fremstilling/forberedelse:

 • Mørklægning af lokalet.

 • Pandelampe med rødt lys.

 • Special kontaktlinse/elektrode eller sølvtrådselektrode.

 • Smalt og bredt tape (til at fæstne elektrode ledning på patientens kind).

Behandlingsforløb ved brug af Burian Allen Elektrode:

 • Patient føres/sættes til rette i stolen. Lyset slukkes og der lyses ved hjælp af pandelampe med rødt lys. Ortopad tages først af i mørke.

 • Første øje bedøves med ocgtt. Oxybuprocain.

 • Viscotears på special kontaktlinse og linsen placeres på øjet. OBS kontaktlinsen findes i flere størrelser

 • Undersøgelsen foregår først i mørke, herefter skal pt. sidde i 10 min. med lyset tændt med kontaktlinse på og undersøgelsen gøres færdig i lys (lysadaptation).

 • Lyset slukkes og patienten dryppes med ocgtt. Oxybuprocain i det andet øje og kun sort klap på det undersøgte øje. Det andet øje undersøges færdig på samme måde.

 • Journal og 3 stk. kopier til Lotte Welinder.

Behandlingsforløb ved brug af Sølvtrådselektrode:

 • Patient føres/sættes til rette i stolen. Lyset slukkes og der lyses ved hjælp af pandelampe med rødt lys. Ortopad tages først af i mørke.

 • Ledninger og sølvtrådselektroder monteres på patienten. Begge øjne undersøges samtidigt. Først i mørke, herefter skal patienten sidde i 10 minutter med lyset tændt med elektroderne på. Undersøgelsen gøres færdig i lys (lysadaptation)

 • Ved behov for både Full Field ERG og Multifocal ERG, laves Full Field først.

Bivirkninger:

 • Abrasio af cornea hvilket kan give tåreflod og smerter.

Behandlingsvarighed:

 • 1-1½ time.

Rengøring af ERG elektrode: