Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knogleanabol-PTH-analog behandling - teriparatid

Beskrivelse

Indikation

En lavenergi-fraktur i columna (>25% sammenfald), der er maksimalt 3 år gammelt + T-score i hofte eller ryg <-3 eller

To eller flere lavenergi-frakturer i columna (>25% sammenfald), der er maksimalt 3 år gamle

Patienten skal være postmenopausal kvinde eller mand over 40 år

Behandlingen skal være iværksat af speciallæge i endokrinologi, geriatri, reumatologi eller intern medicin (yngre læger kan godt ansøge tilskud, såfremt der er konfereret med speciallæge).

 

Procedure

Ved forundersøgelsen

Patienten skal være villig til at stikke sig selv (se nedenfor vedr. overvejelser vedr. behandlingsalternativer).

Der skal foreligge normale MEFU Kalk/knogle blodprøver.

Det sikres, at tilskudskriterierne er opfyldt.

Patienten skal være indforstået med udgiften (ca. 300-500 kr per måned, ofte større første gang, der indkøbes en pen).

Der lægges recept på FMK på teriparatid Forsteo® Movimia® Terrosa® som 19 penne, hvor patienten beder om på apoteket, blot at få udleveret 1 pen per gang.

Der udleveres taske med køletaske, nåle og vejledning i injektionsteknik.

Patienten tilsendes tid via sekretær i Osteoporose Ambulatoriet til opstart.

 

Forløb under og efter PTH-behandling

Ved opstart medbringer patienten pen til 1. injektion, der tages under inspektion. Lægen gentager betjening og opbevaring af pennen samt injektionsteknik, fremgangsmåde ved brugte nål. Der udleveres medicinattest til brug ved flyrejser (standardbrev forefindes). Der skal sikres, at eventuel antiresorptiv behandlingen er blevet seponeret.

Patienten ses herefter efter 2, 6 og 12 måneder til biokemi (plasma calcium, basisk fosfatase, kreatinin) og klinisk kontrol.

Efter 18 måneder gøres ny DXA og tages blodprøver (samme som ovenfor). Det giver som udgangspunkt IKKE mening at udstrække behandlingen ud over 18 måneder. Ofte stiger BMD først for alvor i hoften, når der skiftes til antiresorptiv behandling.

Patienten overgår herefter til vedligeholdelsesbehandling – oftest Alendronat, evt. Prolia®.

Patienten DXA scannes efter yderligere 2 år. Er der her tilfredsstillende stigning i BMD, afsluttes patienten til DXA via e.l. efter yderligere 2-3 år. Alendronat kan pauseres efter vanlige retningslinjer ved minimum 5 års behandling, T-score over -2,5 og fravær af nye frakturer samt sekundær årsag til osteoporose såsom f.eks. Prednisolonbehandling.

 

Overvejelser vedr. behandlings-alternativer

Der er som udgangspunkt ikke indikation for bistand af hjemmesygeplejerske til patienter der ikke kan eller vil stikke sig selv. Patienter der ikke kan stikke sig selv ofte enten er immobiliserede eller har ko-morbiditet, der øger risikoen for hyperkalkæmi betydeligt. Ved hjemmesygeplejerske administreret behandling, ændres forholdet mellem pris for behandling og effekt til klar fordel for Prolia®. Prolia® er relativt lige så effektivt som Forsteo® bedømt på relativ fraktur-risiko reduktion for rygfrakturer overfor placebo, og der er for både Alendronat og Prolia® dokumenteret forebyggelse af hoftebrud, hvad der ikke er for Forsteo®. Se i øvrigt tabel 1 for effekt af forskellige antiosteoporose midler, under PRI dokumentet ”Osteoporose – behandlingssvigt og skift af behandling”