Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af vederlagsfrie lægemidler samt cremer i forbindelse med onkologisk behandling

 

Formål

At minimere risikoen for utilsigtede hændelser i forbindelse med udlevering af lægemidler.
At ensrette den gældende praksis i hele Onkologisk Afdeling samt at leve op til gældende regler og love, samtidig med at der skeles til afdelingens økonomi.

 

Udlevering af lægemidler

Lægemidler, der gives i forbindelse med sygehusbehandling er gratis. Dertil har Danske Regioner udarbejdet en Liste over vederlagsfri medicin til særlige ikke indlagte patientgrupper, der tydeliggør hvilke lægemidler, der skal udleveres vederlagsfrit til ikke-indlagte patienter.

Udover at den pågældende patientgruppe og det pågældende lægemiddel skal være opført på listen, skal en eller flere af følgende betingelser være opfyldt

 • • Behov for tæt styring af medicineringen

 • • Lægemidler fremstillet specielt til den enkelte patient

 • • Udlevering i henhold til særlige beslutninger

 • • Det drejer sig bl.a. om udlevering af antiemetika til patienter i kemoterapi. 

Ud over listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til kort tids forbrug efter udskrivning og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden udleveres lægemidler, der skal indtages, indtil behandlingen kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge.

 

Neden for eksempler på praksis for, hvilken betydning disse regler har i forhold til, hvad der udleveres til patienter i onkologisk regi, Aalborg

 

 • • Medicinsk cancerbehandling i tabletform, der administreres i hjemmet

 • • Al antimetika

 • • Understøttende behandling til den onkologiske behandling f.eks:

 • • Behandling med kortikosteroider (Prednisolon eller Medrol)

 • • Behandling med Allopurinol

 • • Understøttende behandling med PPI, f.eks. Pantoprazol

 • • Behandling med Morfin-Atropin-Papavarin (MAP) samt anden morfica relateret til bivirkninger ved strålebehandling

 • • Lægemidler til brug i kort tid, f.eks. behandling af svamp i mundhule og svælg, peristaltikhæmmende midler f.eks. loperamid (Imodium®) og Diphenoxylathydroclorid (Retardin®).

 • • Lægemidler til færdiggørelse af kortvarige behandlinger f.eks. antibiotika

 • • Granulocyt stimulerende midler f.eks. Filgrastim (Neupogen®), Pegfilgrastim (Neulasta®) eller Lipegfilgrastim (Lonquex®)

 • • Steroidcremer f.eks. Hydrocortison (Locoid® og Colifoam®) og Econazol og Triamcinolon (Pevisone®) til behandling af hudbivirkninger. Ved valg af behandling til stråleinducerede bivirkninger, se instruksen sygepleje til patienter med hudreaktion relateret til ekstern strålebehandling.

 • • Ved indikation for AK-behandling under cytostatisk behandling gives lavmolekylær heparin (Innohep®) uafhængigt af, om det er en fortsat behandling eller noget, der startes undervejs. Dette skyldes, at vi ikke kan styre warfarin (Marevan®) under cytostaticabehandling. Der er heller ikke endnu tilstrækkelig erfaringer med de nye NOAC præparater. Innohep® udleveres til patienterne. Hvis der foreligger en terminalerklæring, kan der skrives recept. Ved afsluttet kemoterapi skiftes til Marevan® eller NOAC, som regel via egen læge. 

 • • I forbindelse med start af varig/langvarig behandling eks. smertebehandling, laksantia osv. udleveres recept samt lægemidler til 2-3 dage, således at patienten kan nå at hente medicinen på apoteket. Alternativt udleveres der lægemidler, indtil behandlingen kan overgå fra sygehus til praktiserende læge. Praktiserende læge skal have modtaget epikrise med information om behandlingsændring og strategi.
  Det kan endvidere overvejes, om patienten er kandidat til terminaltilskudsansøgning. Kronikertilskud sker automatisk.

 

Der vil naturligvis altid være situationer, som må vurderes individuelt. Derfor opfordres der til at orientere sig i Liste over vederlagsfri medicin til særlige ikke indlagte patientgrupper i forhold til, hvilke lægemidler vi skal udlevere til patienterne.

 

Udlevering af fugtighedscremer

Idet det er meget forskelligt, hvilken creme den enkelte patient har behov for, udleveres der til at starte med en prøve af de forskellige cremetyper, der vurderes relevant. Herefter udleveres en tube af den creme, patienten har effekt af – der udleveres ny creme ved behov.
Til patienter i behandling med EGFR hæmmere anbefales brug af fede cremer uden parfume og alkohol.

Marts 2016 starter en SKINTOX protokol for KRC-patienter i behandling med Panitumumab-Folfiri.


For patienter i behandling med Fluorouracil anbefales fede cremer uden parfume forebyggende dvs. fra behandlingsstart.
 

For patienter i strålebehandling anbefales forebyggende brug af fugtighedscreme uden parfume og med et fedtindhold med 20-40 %.
 

Neden for eksempler på praksis for, hvilke patientgrupper der udleveres fugtighedscremer til

 • • Fugtighedscremer (Ceridal) mod hudbivirkninger i relation til behandling med Epidermal Growth Factor receptor hæmmer (Cetuximab (Erbitux®), Panitumumab (Vectibix®) og Erlotinib (Tarceva®)).

 • • Fugtighedscreme Derma Helse Håndcreme 22 % fedt eller Panthenol salve 34 % fedt og evt. Lipiderm basic 44 % i relation til behandling med cytostatika Capecitabin (Xeloda®) og Fluorouracil.

 

Referencer

Principper for udlevering af vederlagsfri medicin til særlige patientgrupper af Danske Regioner

Liste over vederlagsfri medicin til særlige ikke indlagte patientgrupper