Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patient der opereres for gynæ-komasti(dagkirurgi)

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten på plastikkirurgisk dagsafsnit.
 

Beskrivelse

Mænd der har brystudvikling, kan være meget generende psykosocialt. Tilmed kan det være smertefuldt, hvis det drejer sig om kirtelvæv.

Ved hjælp af liposuction eller excision kan manden få fjernet brystkirtelvæv i Plastikkirurgisk speciale. Der kan være forskellige årsager til udvikling af gynækomasti. Ud fra patientens alder, BMI, hormonstatus, årsag og hvor udtalt gynækomastien er, vurderer Plastikkirurgisk læge, hvilken kirurgisk metode der tjener patienten bedst og om kirurgi overhovedet er rette behandling for patienten.

Forundersøgelse

Patienten skal være normalvægtig, da gynækomasti i nogle tilfælde skyldes overvægt, og undersøgt ved Endokrinologisk afdeling. Desuden øges risikoen for komplikationer i forhold til opheling + infektion, idet fedtvæv har en dårlig blodforsyning.

Lægen informerer om indgrebet, risici og der forventningsafstemmes imellem kirurg og patient.

Patienten opskrives til operation, informeres af lægen om ventetid, sygemelding samt forløb på dagskirurgisk afsnit.

Der er krav om rygestop 8 uger inden/efter operation.

Rygning får blodkarrene til at kontrahere, så blodtilførslen til brystet mindskes.

 

Klargøring til operation

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge

Recepter og FMK status/ajourføring

Narkosetilsyn

Indlæggelsessamtale dokumenteres i EPJ.

Patienten informeres om at købe T. Panodil 500 mg og T. Ipren 200 mg til behandling af postoperative smerter.

Endvidere informeres om anvendelse af kompression i form af mammastrop, som skal anvendes 2-4 uger.

 

Der MRSA screenes

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder

Der spørges til rygeophør og vægtreduktion.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres i EPJ.

Eventuel blodprøvetagning og EKG bestilles af sygeplejersken som klargør patienten.


Præoperativt

Sygeplejersken som modtager patienten om morgenen til indlæggelse, identificerer patienten med armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Der tjekkes om operationsområdet er raseret.

Der sørges for at patient har operationstøj i passende størrelse.

Præmedicin gives og dokumenteres i EPJ. Hvis patient er nr. 1 på OP-programmet og skal have GIK drop, blandes dette og medsendes patient på OP.

Patienten skal have mammastrop med på OP.

Under operationen

Operationen for gynækomasti udføres oftest i generel anæstesi.

Hvis kirtelvæv er den primære årsag til gynækomestien, så vil dette bortskæres, såfremt der er tale om fedtvæv, foretages liposuction. Sommetider kombineres begge operationsmetoder. Der påsættes steristrips på cikatricen, herover absorberende forbinding under mammastrop.

 

Postoperative observationer

Patienten smerte-scores ved ankomst til afdeling og derefter ved aktuelle smerter. Der smerte-scores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Ofte er tilstrækkeligt smertebehandling tabl. Pamol, 1 g x 3-4 daglig. Evt. T. Ibumetin 400 mg x 3 daglig.

Vitaliteten af areola-papilkomplekset observeres. Farven skal være vedvarende lyserød. Kapillærrespons vurderes ved at trykke let på vævet, og observere den efterfølgende kapillærfyldning.

Brystet observeres for dannelse af hæmatom.

Forbindingen kontrolleres for gennemsivning.

Udskrivelse

Patienten informeres omkring behandling af evt. kvalme/smerte.

Hvis der er ordineret fast medicin i FMK eks. Antibioktika, skal et ajourført FMK udprintes og udleveres til patient.

Der gives infektionsvarsel og patienten informeres om at kontakte egen læge ved mistanke om

infektion

Ved manglende vandladning inden udskrivelse, informeres patient om at drikke godt og kontakte vagtlæge, hvis der ikke har været vandladning inden midnat på operationsdagen.

Der udleveres pjecen ”Nyttig viden efter operation”, hvor overstående er skrevet.

Karbad samt svømmehal frarådes indtil cikatricer er total ophelet.

Patient skal anvende kompression i 2-4 uger.

Suturerne fjernes typisk efter 10 – 14 dage ved egen læge.

Der anbefales, at patienten benytter micropore over cikatricen 3 måneder postoperativt, hvorved det kosmetiske resultat bliver pænere (patienten skal selv købe dette på apoteket).

Der må påregnes 2 – 3 ugers sygemelding, alt efter arbejdets art.

Løft over 5 kg skal undgås.

Desuden bør patienten ikke deltage i belastende sportsaktiviteter 3 – 4 ugers efter operationen.

 

Overflytning

Hvis det skønnes at patienten ikke kan udskrives til hjemmet inden kl. 18, skal patienten indlægges på Plastikkirurgisk sengeafsnit.

Indikationen for indlæggelsen skal være dokumenteret i journal af plastikkirurgisk læge.

Indikation kan være;

- Påvirket patient med TOKS-værdi på 3 eller 4.

- Blødning

- Smerteproblematikker

Kvalme, forventelige smerter der kan behandles, eller utryg patient, er ikke tilstrækkelig indikation for indlæggelse efter kl. 17. 00.