Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der får foretaget lipo-suction(dagkirurgi)

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten på Plastikkirurgisk Dagsafsnit.

 

Beskrivelse

Fedtsugning er en metode til fjernelse af patologiske fedtaflejringer. Det anvendes ikke som slankemetode, men hos personer med normal BMI, hvor der forekommer unormale lokale fedtdepoter på kroppen, som ikke kan fjernes ved motion eller diæt.

Liposuction på yderlår kan foretages i LA, andre steder på kroppen foretages i GA.

Ved selve indgrebet føres et sug gennem nogle små snit (5mm) ind under huden. Hvert snit lægges, så de er mindst synlige. Fedtet suges ud ved at føre suget frem og tilbage i vifteformede kanaler.

 

Forundersøgelse i ambulatoriet

Plastikkirurgen vurderer problemområdet og hvorvidt liposuction kan afhjælpe.

Det er krav med rygeophør 8 uger inden/efter operation.

Lægen informerer omkring indgrebet, risici og der forventningsafstemmes mht. resultat.

Det vurderes om patienten skal bedøves i lokal eller generel anæstesi.

Patienter der indstilles til operation, informeres om ventetid, sygemelding og forløb på Dagskirurgisk Afsnit.

 

Klargøring til operation

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Recepter og FMK status/ajourføring.

Narkosetilsyn.

Indlæggelsessamtale dokumenteres i EPJ.

Introduktion til smertescoremodellen.

Pt. informeres om at købe T. Panodil 500 mg og T. Ipren 200 mg til behandling af postoperative smerter.

Der MRSA screenes.

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der spørges til rygeophør og vægtreduktion.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres på narkoseskemaet.

Eventuel blodprøvetagning og EKG bestilles af sygeplejersken som klargør patienten.

Patienten info. om at få fat i kompressionsbukser (hvis det er i dette område liposuction er foretaget).

Præoperativt

Sygeplejersken som modtager patienten om morgenen til indlæggelse, identificerer patienten med armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Der tjekkes om operationsområdet er raseret, hvis dette er nødvendigt.

Der sørges for at patient har operationstøj i passende størrelse.

Patienten medgives egen kompression på OP.

Præmedicin udleveres og dokumenteres på præseddel. Hvis patient er nr. 1 på OP-programmet og skal have GIK drop, blandes og medsendes patient på OP.

Kirurgen foretager indtegninger af de områder, der skal have foretaget liposuction, inden patienten bliver hentet af portøren.

 

Under operationen

Operationen kan godt udføres i lokal anæstesi, hvis problemområdet er lille og begrænset, men oftest foregår liposuction i generel anæstesi.

Liposuction udføres ved at indføre en lang stump kanyle i et eller flere indstikssteder. Kanylen suger

fedtet ud, fra de forskellige stikkanaler der laves under huden.

 

Postoperative observationer

Patienten skal gå med kompression døgnet rundt den første måned, og derefter 3 måneder, hvor kompression må tages af til natten.

Indstiksstederne hvor liposuget har været indført, er sutureret med et par sting, som skal seponeres ved egen læge.

Pt. smertescores ved ankomst til afdeling, og derefter ved aktuelle smerter. Der smertescores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Oftest er tilstrækkeligt smertebehandling tabl. Pamol, 1 g x 3-4 daglig, evt. tabl. Ibumetin 400 mg x3 daglig.

Forbindingen kontrolleres for gennemsivning.

 

Postoperativt

Der vil altid optræde blå mærker, hævelse og hårdhed i operationsområdet. Dette svinder gradvist, i løbet af 2-4 uger.

I 4-6 uger efter operationen vil huden være mere eller mindre følelsesløs.

Patienten må komme i brusebad 24 timer efter operationen.

Det må påregnes, at man er uarbejdsdygtig ca. 2 uger efter indgrebet, men dette afhænger af, hvor på kroppen fedtsugningen er foretaget, og hvor hårdt fysisk arbejde man har.

Efter 1 måned kan man motionere som før operationen.

 

Udskrivelse

Pt. informeres omkring behandling af evt. kvalme/smerte.

Hvis T. Panodil og T. Ipren vurderes at være tilstrækkelig smertestillende, udleveres fortrykt medicinskema.

Hvis der udleveres morfika eller morfinlignende præparater til 1 – 2 døgn, må dosering tilføjes på fortrykt medicinskema.

Hvis der er ordineret fast medicin i FMK eks. antibioktika , skal et ajourført FMK udprintes og udleveres til patient.

Der gives infektionsvarsel og patienten informeres om at kontakte egen læge ved mistanke om

Infektion.

Ved manglende vandladning inden udskrivelse, informeres patient om at drikke godt og kontakte vagtlæge, hvis der ikke har været vandladning inden midnat på operationsdagen.

Der udleveres pjecen ”Nyttig viden efter operation”, hvor overstående er skrevet.

Karbad samt svømmehal frarådes indtil cikatrice/transplantat er totalt ophelet.

Suturseponering ved egen læge.

Patient skal anvende kompression i 3 mdr. Første mdr. døgnet rundt.