Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der får udskiftet mammaekspander til blivende silikoneprotese

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten på Plastikkirurgisk Dagsafsnit.

 

Beskrivelse

Denne operation er et led i rekonstruktion af et kvindebryst efter mastektomi.

Forud for denne operation har patienten gennemgået et ambulant forløb med ugentlige saltvandspåfyldninger af en ekspander, indopereret over/under brystmuskulaturen. Formålet er gradvis at strække hud og brystmuskel for at skabe rum til en blivende silikone protese. Efter sidste påfyldning, hvor lægen har vurderet at brystet er tilstrækkeligt ekspanderet, har patienten gået ca. 3 måneder med et overekspanderet bryst.

Patienten har været til samtale med lægen i ambulatoriet efter påfyldningerne, hvor der igen forventningsafstemmes samt tages mål til protesestørrelse og patienten opskrives til operation med udskiftning.

Pt. er blevet informeret omkring operation, ventetid, sygemelding samt forløb på Dagskirurgisk Afsnit i plastik.

 

Klargøringsdagen

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Recepter og FMK status/ajourføring.

Narkosetilsyn.

Indlæggelsessamtale dokumenteres i EPJ.

Introduktion til smertescore-modellen.

Pt. informeres om at købe T. Panodil 500 mg og T. Ipren 200 mg til behandling af postoperative smerter.

Der MRSA screenes.

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der spørges til rygeophør og vægtreduktion.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres på narkoseskemaet.

Eventuel blodprøvetagning og EKG bestilles af sygeplejersken som klargør patient.

 

Præoperativt på operationsdagen

Sygeplejersken som modtager patienten om morgenen til indlæggelse, identificerer patienten med

armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Der sørges for at patient har operationstøj i passende størrelse.

Præmedicin gives og dokumenteres i EPJ. Hvis patient er nr. 1 på OP-programmet, skal der medsendes 1 liter glukose. GIK drop blandes og sættes op af anæstesien, inkl. måling af blodsukker samt S-kalium.

Der medgives 1 stk. BH ud fra målte omkreds og mammastrop, hvis det er ordineret af læge.

Lægen tegner på patienten lige inden OP.

 

Under operationen

Operationen udføres i generel anæstesi. Der pålægges steristrips på tværs af cikatricen,

herover absorberende forbinding, samt 1 BH og evt. mammastrop.

Hvis der er opstået kapseldannelse omkring ekspanderen, lægges der evt. et vacuumdræn.

 

Postoperative observationer

Pt. smerte-scores ved ankomst til afdeling og derefter ved aktuelle smerter. Der smertescores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Oftest er tilstrækkeligt smertebehandling tabl. Pamol, 1 g x 3-4 daglig. Evt. T. Ibumetin 400 mg x 3 daglig.

Brystet observeres for dannelse af hæmatom.

Forbindingen kontrolleres for gennemsivning, ved gennemsivning påsættes forstærkning.

Hvis der er anlagt sugedræn, observeres det for funktion, mængde og farve af væske, dette skal bibeholdes til der produceres mindre end 30-50 ml/døgn.

Patienten mobiliseres efter evne. Roligt regime ift. løft. MAX 2 kg. i 2 uger.

 

Udskrivelse

Patienten får inden udskrivelsen repeteret forholdsregler samt infektionsvarsels.

Patienten informeres omkring behandling af evt. kvalme/smerte.

Hvis der er ordineret fast medicin i FMK eks. antibioktika, skal et ajourført FMK udprintes og udleveres til patienten.

Ved manglende vandladning inden udskrivelse, informeres patient om at drikke godt og kontakte vagtlæge, hvis der ikke har været vandladning inden midnat på operationsdagen.

Der udleveres pjecen ”Nyttig viden efter operation”, hvor overstående er skrevet.

Karbad samt svømmehal frarådes indtil cikatrice er total helet.

 

Hvis patient udskrives med dræn, instrueres patient i at tømme drænpose. Der udleveres pjece herom, hvor mængde og farve kan noteres.

Patient kontakter dagligt afdelingen vedrørende drænmængde, så denne kan vurderes og drænet eventuelt kan seponeres.

Micropore skiftes efter behov, det anbefales at anvende Micropore i minimum 3 måneder.

Patienten må komme i brusebad 48 timer efter operation.

For at opnå bedst kosmetisk resultat frarådes sol på cikatricerne et helt år postoperativt. Cikatricerne kan evt. dækkes af plaster.

Der må påregnes 1 – 2 ugers sygemelding, alt efter arbejdets art.

Desuden bør patienten ikke deltage i belastende sportsaktiviteter 3 – 4 ugers efter operationen. Det frarådes patienten at ligge på maven, dette for at give brystet den optimale helingsmulighed og dermed pænere ar.

BH skal anvendes 24 timer i døgnet den 1. måned eller efter lægens ordination.

Patienten skal have udleveret skriftligt materiale omkring rekonstruktion af papil samt tatovering af papil og areola-komplekset.

Patienten er typisk klar til rekonstruktion af papillen 2-3 måneder postoperativt.

Patienten skal have en tid i ambulatoriet eller ved egen læge 14 dage efter operation til suturfjernelse, samt en tid til klinisk kontrol ved kirurg ca. 3 måneder efter. Patient opskrives til papilrekonstruktion, hvis patienten ønsker dette, når pt. møder til Klinisk kontrol.