Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trappetræning af patienter med erhvervet hjerneskade på Neuroenhed Nord

Beskrivelse

Formål med træning af trappegang

Træning af trappegang kan være rettet mod flere forskellige indsatsområder: Fremme fysisk udvikling og bevægelse, herunder balance, styrke, bevægelighed, kondition, syn, kognition.

 

Planlægning af trappetræningen

 • • Læs og følg instruksen om risikovurdering

 • • Analyse af patientens funktionsevne – både fysisk og kognitivt. Dokumenteres i EPJ.

 • • På baggrund af analysen, sættes niveau for træning af trappegang. Vælg altid et lavere niveau første gang – evaluer og juster efterfølgende

 • • Overvej behov for hjælpemidler samt ekstra personale til hjælp ved gennemførelse af aktiviteten

 • • Vælg omgivelser/trappe med omhu og sørg for hensigtsmæssig indretning, herunder mulighed for hvil undervejs

 

Udførelse af trappetræningen

 • • Igangsæt kun aktiviteten, hvis du er helt sikker på at du kan gennemføre den, at du fuldt ud kender patientens funktionsniveau, og at du har det fornødne hjælpemiddel / det planlagte personale til din rådighed

 • • Igangsæt kun aktiviteten, hvis patienten er fysisk og kognitivt i stand til at medvirke på det pågældende tidspunkt

 • • Sørg for at placere dig korrekt ift. patienten

 • • Sørg for nødvendige pauser til patient og personale

 

Efter aktiviteten

 • • Evaluer forløbet og juster til næste gang

 

Niveauer for træning af trappegang

Niveau 1: (laveste niveau)

Patienten har behov for massiv fysisk støtte. Der gøres brug af LiteGait, loftlift. Skab niche ved brug af brikse. 

Træn vægtbæring / vægtskift fra ben til ben.

Træn ”trappegang”/styrk det paretiske ben ved brug af lav skammel: Før ”det gode ben” op på skamlen, hvorved der kommer vægt på det paretiske ben. Hvis patienten kan, føres det paretiske ben med op.

 

Niveau 2:

Patienten kan selvstændigt stå med hånd på gelænder / briks.

Træn vægtbæring på trin / lav skammel i kombination med briks/gelænder/Ergotrainer/loftlift

Træn på FlexStep træningstrappe – i kombination med Ergotrainer (kun NNB) / loftlift.

 

Niveau 3:

Patienten har selvstændig standfunktion frit på gulv, men endnu ikke selvstændig gangfunktion.

Træn på FlexStep træningstrappe i kombination med Ergotrainer (kun NNB) / loftlift + gradueret / ingen støtte på gelænder.

 

Niveau 4:

Patienten har selvstændig gangfunktion henover gulv.

Almindelig trappe

 

 

Generelle overvejelser ved træning på trappe

 • • patienten tager et enkelt trin op, samler til og et enkelt trin baglæns ned igen, med ”det gode ben” forrest begge gange, (hvilket er lettere for patienten end at skulle vende og gå forlæns ned - ”ud i åbent rum”)

 • • patienten tager få trin op og ned som ovenfor beskrevet

 • • når patienten kan mestre et trappeforløb, går patienten kun opad i starten

 • • patienten går op til trappeafsatsen og tager elevatoren ned igen

 • • patienten går op til trappeafsatsen (få trin), vender og går forlæns ned der vælges trappeforløb, som svarer til patientens formåen

 

Valg af trappe

NNF:

Trappe fra hovedindgangen:

Bred trappe med moderate lysforhold. Der er gelænder i venstre side når man går op. Reposerne er små. Trinene er ikke markeret – grå beton.

 

Trappe på M4A – Bakkesiden:

Bred trappe med gode lysforhold. Der er gelænder i højre side når man går op. Trinene er ikke markerede – grå beton. En god ”begyndertrappe”.

 

Trappe på M4B – Palmesiden:

Smal trappe med dæmpede lysforhold. Der er gelænder i venstre side når man går op. Trinene er markeret med sort kant. Det vurderes at trappen kun kan bruges af patienter på et meget højt funktionsniveau.

 

NNB:

Trappe fra hovedindgangen:

Bred trappe med gode lysforhold. Der er gelænder i begge sider. Trinene er markeret med messingliste. En god ”begynder” trappe – store reposer med mulighed for hvil.

 

Trappe ved røntgen:

Smal trappe med dæmpet lysforhold. Der er sort gelænder i begge sider. Trinene er markeret med sort forkant. Reposerne er store nok til at det er muligt med hvil på stol.

 

Personaleindgang 2 (nærmest patienthaven):

Bred trappe med dæmpet lysforhold. Trinene er markeret med sort. Der er gelænder i højre side når man går op. Reposerne er store nok til at der kan tages hvil på stol.

Personaleindgang 3:

Ældre trappe med dæmpet lysforhold. Trappen er stejl. Trinene er ikke særligt dybe og markeret med sort. Der er gelænder i højre side når man går op. Reposerne er mindre og uden mulighed for hvil på stol.

 

Trappe mellem terapierne på Plan 1 og 2:

Ældre trappe med normale lysforhold. Trappen er stejl. Trinene er ikke særligt dybe og markeret med sort. Der er gelænder i venstre side når man går op. Reposerne er mindre og der er ikke mulighed for siddende hvil.

 

Udendørs trappe på træningsbanen:

Trappen er bred. Trinene er ikke markeret – grå betonfliser. Der er gelænder i begge sider.

 

Dokumentation:

Beskrivelsen skal indeholde informationer om antal personaler, anvendte hjælpemidler, hvordan og hvor trappetræningen foregår, distance samt særlige opmærksomhedspunkter.

Målgruppe – modtagelse

1. Fysioterapeuter, ansat ved Neuroenhed Nord, som varetager træning af trappegang

2. Patienter med erhvervet hjerneskade indlagt på Neuroenhed Nord

 

Formål

At træning af trappegang foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde for såvel patienter som personale.

Referencer

At-vejledning om Arbejdets Udførelse – D.3.4.

At-vejledning om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer – D. 3.3.