Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gangtræning af patienter med erhvervet hjerneskade, Neuroenhed Nord

Beskrivelse

Baggrund

For mange patienter er det at kunne gå det højeste mål i træningen. Motivationen for gangtræning er stor. Gang – at færdes betyder deltagelse, aktivitet og frihed. Tidlig opstart af gangtræningen har signifikant sammenhæng med funktionsevne målt på FIM score ved udskrivelse(1).

 

Formål med gangtræning

 • Opgave specifik træning i relevante omgivelser.

 • Fremme fysisk udvikling og bevægelse, herunder kondition, balance, bevægelighed, styrke, syn og kognition.

Planlægning af gangtræning

 • Læs og følg instruksen om risikovurdering.

 • Analyse af patientens funktionsevne – fysisk som kognitivt i relation til gang vurderes, herunder balance, styrke, stabilitet, udholdenhed og samarbejdsevne.

 • På baggrund af analysen vælges niveau for gangtræningen. Vælg altid lavere niveau første gang og skaler op.

 • Overvej brug af hjælpemidler (LiteGait, ergotrainer, loftslift, Walker, højgangvogn, rollator, ortoser) samt ekstra personale til hjælp ved gangtræningen, f.eks. gå med stol til at sikre mulighed for hvil.

 • Overvej om patienten er fysisk og kognitivt i stand til at medvirke på det pågældende tidspunkt.

 • Vælg omgivelser med omhu og sørg for hensigtsmæssig indretning, herunder med mulighed for hvil undervejs. Hav fornødne hjælpemidler til din rådighed(2,3). Quick guide til betjening af til ganghjælpemidler er tilgængelige i træningsområdet.

 

Niveauer af gangfunktion

 1. 1. Patienten har behov for massiv fysisk støtte for at kunne holde balancen. Der trænes vægtbæring i stående stilling, evt. med trin til skammel. Træningen foregår med vægtaflastning (Loftslift, LiteGait, Walker). 2 personer støtter patienten ved træningen.

 2. 2. Patienten har behov for støtte for at holde balancen. Ved gang er der behov for fysisk støtte som er kontinuerlig, med støtte af kropsvægt samt til balance og koordination. Gangtræning foregår med vægtaflastning (Ergotrainer - kun NNB, loftslift, LiteGait, Walker).

Eller: Der har været faldepisoder og der er risiko for fald. Gangtræningen foregår med vægtaflastning

Eller: Patienten foretager uventede og pludselig handlinger under gang. Gangtræningen foregår med vægtaflastning

 1. 3. Patienten har selvstændig stående balance og kan tage skridt uden at miste balancen. Ved gang er der behov for fysisk støtte i form af kontinuerlig eller intermitterende let støtte til balance og koordination. Ved ønske om mulighed for at øge hastigheden under gang anvendes vægtaflastning. Træner på Flexstep træningstrappe eller almindelig trappe (se instruks for trappetræning).

 2. 4. Går uden fysisk støtte. Guides evt. til normal vægtoverføring. Gangtræner på trapper. Gangen er automatiseret. Patienten bruger minimal bevidsthed på at gå. Det er muligt at udføre dual task under gang. Går selv på trapper.

Udførelse af gangtræning

Gangtræningen tilpasses funktionsevnen/ niveau for gang

Det anbefales at det er primære fysioterapeut som afprøver gangtræning med patienten første gang.

Ved træning med 2 personaler indretter den ene omgivelserne mens den anden støtter patienten.

 

Efter gangtræning

Evaluer forløbet og juster næste gang.

 

Dokumentation

Beskrivelsen skal indeholde informationer om antal personaler, anvendte ganghjælpemidler, hvordan og hvor gangtræningen foregår samt særlige opmærksomhedspunkter.

 

Implementeringsstrategi/fastholdelse af viden og fokus

Der er årligt brush up i brug af ganghjælpemidlerne: Litegait, Ergotrainer, Loftslift og Walker.

Definition af begreber

Gangtræning kan være med og uden støtte samt med og uden vægtaflastning. Kan foregå på varieret underlag samt foregå i forskellige kontekster. Kravene under gang kan øges ved samtidig krav om at løse kognitiv opgave, dual task.

 

Målgruppe

1. Personale, typisk fysioterapeuter, ansat ved Neuroenhed Nord

2. Patienter på Neuroenhed Nord der tilbydes gangtræning

 

Formål

 • • At gangtræning og ledsagelse ved gang foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 • • At gangtræning foregår på en faglig optimal/relevant måde.

 

Referencer

 1. 1. Susan D. et al: Is earlier and more aggressive therapy Better? Arch Phys Med Rehabil 2005;86( 12 suppl 2):101-104

 2. 2. AT-vejdledningen om Arbejdets udførelse- D 3.4

 3. 3. AT- vejledningen om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer- D.3.3.