Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med intratympanisk Dexamethason ved Mb. Meniere

 

Formål med behandling af Mb Menière

Behandling af Mb. Menière har følgende overordnede mål:

  1. 1) Anfaldskontrol og dermed bevarelse af funktion (cochleært og vestibulært)

  1. 2) Afhjælpe følgetilstande ex. høretab og tinnitus

  1. 3) Behandle komorbiditet ex. BPPV

Problemstilling

Definition

Mb. Menière er karakteriseret ved recidiverende anfald af ’triade-symptomer’:

Rotatorisk bevægeillusion, unilat. hørenedsættelse/tinnitus og vegetative symptomer (kvalme/opkast)

Ofte er der prodromal-symptomer i form af: 'prop-fornemmelse’ og ændring af tinnitus i afficerede øre. Anfaldsvarighed fra min. 20 minutter til timer.

 

Patomekanismen menes at være endolymfatisk hydrops, men i de fleste tilfælde har man ikke nogen forklaring på, hvad der initierer udviklingen af EH.

EH fører til skade på sanseepithel i cochlea og vestibulærapparatet.

 

Audiologiske manifestationer:

Høretab af cochleær type (DS-tab), begyndende i bastonerne, på afficerede side. Tinnitus.

 

Vestibulære manifestationer:

Unilat. vestibulært funktionstab, primært i den lave del af vestibulærapparatets frekvens span (dvs. dokumenteres bedst ved kalorisk test mens ex. vHIT kan være normal).

 

Behandlingsmål

Anfaldskontrol er associeret til bevarelse af hørelse og vestibulærfunktion.

Beskrivelse af behandling

Inden behandling skal patienten være otoneurologisk udredt inkl. audiometri og diagnosticeret med Mb. Menière.

Intratympanisk Dexamethason KRKA, 4mg/ml (Dexa) kan benyttes til behandling af Mb. Menière, hvor tidligere behandling ikke har bevirket tilfredsstillende anfaldskontrol.

Der er ikke rapporteret alvorlige bivirkninger til behandlingen, og den kan således gennemføres på et øre med normal/nær normal hørelse.

Den behandlingsansvarlige læge skal være opmærksom på, at interventionen ikke har indikation til behandling af Menières sygdom i henhold til gældende produktresumé. Behandling på denne indikation er derfor off-label, patienten skal informeres herom.

 

Henvisninger:

Ptt. henvises fra egen otolog/ ØNH-afdeling.

Visiteres ved: Overlæge DDH.

Ansvarlig booker: Eva og Mia (Sekr. for Otoneurologisk amb.)

 

Inden behandlingsstart

Der skal foreligge fuld otoneurologisk gennemgang incl. høreprøve

 

Behandling: Udføres ved DDH, CL eller KF. Behandlingen foretages i Otoneurologisk ambulatorium (Havrevangen).

 

Forholdsregler efter behandling: Ingen

 

Kontrol/Monitorering: Kontroltid med audiometri 3 - 6 mdr. efter behandling.

 

Gentagelsesfrekvens af behandling:

Ingen kendte retningslinjer. Beh. kan gentages, men afhængig af patienten må overvejes anden behandling ved manglende anfaldskontrol på IT Dexamethason.

 

Metode

Dexamethason instilleres i mellemøret i en serie på 3 behandlinger inden for en uge.

 

Ofte har patienten dræn i membrana tympani. Hvis det ikke er tilfældet kan behandlingen indledes med anlæggelse af dræn. Alternativt kan man nedadtil (og fortil) gøre punktur og injektion.

Man kan se om mellemøret ’fyldes’ med medicinen, typisk kan injiceres ca. 0,5 ml.

 

Lejring: Ca. 1 time efter beh. liggende med hovedet let eleveret og drejet 45 grader væk fra det behandlede øre.

Indikatorer og tærskelværdier

  1. 1) Anfaldskontrol og dermed bevarelse af funktion (cochleært og vestibulært)

  1. 2) Patienten har brugbar hørelse og lille skelnetab

 

Definition af begreber

EH: Endolymfatisk Hydrops

vHIT: Video Head Impulse Test

BPPV: Øresten

IT: Intratympanisk

Otoneurologisk amb: Center for Svimmelhed og Balance, Havrevangen 1 9000 Aalborg

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med Mb. Menière

 

Referencer

Elizabeth A Dinces, UpToDate.com

Timothy C. Hain, Dizziness-and-Balance.com

Morten Friis m.fl., KKR for Mb. Meniere (DSOHH)

Cochrane 2011, Intratympanic steroids for Meniere’s disease

Marco Antonio Garduño-Anaya et al., 2005

Dexamethasone Inner Ear Perfusion by Intratympanic Injection in Unilateral Ménière’s Disease

Lopez-Escamez, Jose A., et al. 2015, Diagnostic criteria for Menière's disease

National klinisk retningslinje Menieres: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-behandling-af-menieres