Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Invasiv blodtryksmonitorering

Formål

Korrekt kontinuerlig monitorering af blodtryk af kritisk syge og/eller behov for arterielle blodprøver.

Forberedelse

 • • Infusionsvæske klargøres.

 • •  Der anvendes oftest isotonisk NaCL eller isotonisk glucose tilsat Heparin 2IE/ml, dvs. at 49 ml isoton NaCL tilsættes 1 ml Heparin 100 IE/ml.

 

ANLÆGGELSE AF NAK

 • • Anlægges på vanlig vis.

 

ANLÆGGELSE AF ARTERIA RADIALIS KATETER

 • • Der anvendes Neoflon. Anlæggelsen lettes betydeligt ved gennemlysning (brug gult lys).

 • • INDEN ANLÆGGELSE UDFØRERS ALTID ALLENS TEST:

  • Hånden gøres iskæmisk ved at komprimere a. radialis og a. ulnaris. Når hånden er hvid, slippes a. ulnaris og hele hånden skal herefter hurtigt perfunderes. Herved sikres tilstrækkeligt flow i a. ulnaris.

Der anvendes mellemslange med særlig membran(ikke posiflow), ligger ved transducersæt.

 

A-KANYLE

 • • Anvendes isoton NaCL. Der må IKKE gives hypertone eller irriterende væsker, fx glucose, NeoKnag, bicarbonat og medicin.

 

 • • FLOWHASTIGHED: Ordineres af læge, men må aldrig være under 1 ml/timen.

 

NAK

 

 • • FLOWHASTIGHED: 0,2-1,5 ml/timen.

 

SAMLING AF TRYKTRANSDUCER

 • • Transduceren findes i funktionsbordet eller i skabet på rent depot.

 • • Påsæt forlængerslangen fra infusionspumpen i den ende af transduceren, hvor det gule greb sidder.

 • • Påsæt en kort forlængerslange i den anden ende af transduceren (eller påsæt evt. transduceren direkte på NAK).

 • • Infusionssættet og transduceren fyldes. Træk i det gule greb på transduceren, mens sættet fyldes.

 

 

Billede 006

TRANSDUCER ER PÅSAT KORT FORLÆNGERSLANGE (A)

SAMT INFUSIONSSLANGE (B), SOM SIDDER PÅ SPRØJTE/PUMPE.

 

OPSTART AF INVASIV BLODTRYKSMÅLING

 • • Der anlægges enten:

 • • Navlearteriekateter (se instruks).

 • • A-radialis kateter (A-kanyle). Lægen anlægger Neoflon i Arterie Radialis.

Sygeplejersker assisterer som vanlig ved almindelig dropanlæggelse.

 • • Tjek at infusionsslange og transducer er fyldt med væske.

 • • Transduceren kobles til A-kanylen eller NAK.

 • • Forbind ledningen fra invasivt blodtryksmåling på overvågningen med transducerens ledning.

 • • Placér transduceren i niveau med barnets hjerte.

 • • Infusionspumpen indstilles og startes.

 

Nulstil transduceren:

 

 • • Luk til barnet via den hvide hane på transduceren. Transduceren/modulet har nu kontakt

til atmosfærisk luft.

 • • Tryk på ”nulstil”, og efterfølgende ”nulstil ABP”.

 • • Tallet ”0” fremkommer (1 eller -1 er også acceptabel).

 • • Åbn igen indtil barnet vha. den hvide hane.

 • • Nu vises tryk for hhv. diastolisk blodtryk, systolisk blodtryk samt Meantryk.

 • • Optimér evt. kurven.

 • • Sørg for, at der altid er en trendkurve over det invasive blodtryk og reagér hvis den forandrer sig, som tegn på begyndende tilklotning.

 

PLEJE OG OBSERVATION

 • • Transduceren skal nulstilles, hver gang barnets lejring ændres.

 • • Det er meget vigtigt, at der altid er flow (minimum 2 ml/timen) gennem transduceren.

 • • Bliver kurven flad eller opstår der problemer, forsøges gennemskylning med 1-2 ml NaCl,

mens der trækkes i det gule greb.

 • • Kontakt lægen, hvis problemerne ikke retter sig trods gennemskylning.

 

 • • Komplikationer er sjældne: hæmatom, blødning, iskæmi, (fingerspidsnekrose) tryk på n. medianus

 • • Ved A-kanyle observeres fingre og hånd tæt med henblik på farve, hævelse og temperatur.

 • • kapillærfyldningstid (normalt 1-2 sek. – sammenlign med modsatte hånd)

 • • Fingrene skal altid være frie.

 • • Ved NAK observeres især underekstremiteterne mhp. tromboser (misfarvninger, ødem)

 

BLODPRØVE FRA BARN

 • • Indsæt 3-vejshane til blodprøvetagning imellem transducer og barn.

 • • Sørg for 3-vejshane er fyldt med væske.

Følgende remedier findes frem:

 

 • • Engangshandsker

 • • Mediswabs 4 stk.

 • • 1 og 2 ml sprøjte

 • • Heparin (100IE/ml)

 • • Optrækskanyle

 • • Medicinprop

 • • Bioanalytikerne kan oplyse om, hvor meget blod, der skal anvendes til blodprøven. Hun medbringer prøveglas og assisterer evt. ved proceduren.

 

PROCEDURE

 • • Vask og afsprit hænder efter gældende hygiejnebestemmelser.

 • • Brug engangshandsker.

 • • 3-vejshane renses med Mediswabs

 • • 2 ml. sprøjte skylles med 2 ml. Heparin (100IE/ml). Dvs 2 ml. Heparin (100IE/ml) trækkes op i 2 ml sprøjten.

 • • Heparinen kastes og sprøjten bruges til at trække spildblod ud med.

 • • Der trækkes langsomt 2 ml spildblod ud vha. den heparinskyllede sprøjte og sprøjten

lukkes med medicinprop.

 • • Blod til analyse trækkes langsomt ud (mængde svarende til bioanalytikerens mængdeangivelse)

 • • Spildblod gives langsomt tilbage – senest efter 3 min.

 • • Skyl efter med 1-2 ml. isoton NaCl/glucose.

 • • Nulstil transducer.

 

VED MISTANKE OM TILKLOTNING

 • • Skylles med 10 ml sprøjte, da mindre sprøjte giver risiko for lækage og revner i kateteret.

 • • Hvis dette ikke lykkes, tilkaldes læge.