Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Formål

At forebygge post operativ kvalme og opkastning

Beskrivelse og målgruppe

Alle patienter der gennemgår anæstesi og kirurgi, kan få kvalme og opkastninger, altså PONV

Nogle patienter er i større risiko for at udvikle PONV end andre:

  • • Tidligere oplevet PONV (let – moderat – svær)

  • • Kvinder før menopause

  • • Tendens til køresyge

  • • Nogle indgreb giver øget risiko for PONV, hertil hører alle abdominalkirurgiske indgreb

Definition af begreber

PONV (Post Operativ Nausea and Vomiting)

PONV-profylakse

PONV-profylaksen omfatter både medikamentel forebyggelse og valg af anæstesiform. Regional anæstesi eller TIVA (total intravenøs anæstesi) reducerer PONV.

Den smertestillende behandling planlægges, så man undgår de mest kvalmefremkaldende stoffer.

Præoperativt

Som en del af præmedicin kan ordineres tablet Dexamethason 8 mg.

Peroperativt

Mod slutningen af operationen gives, for at opnå længst mulig postoperativ virkning, 4 mg Odansetron intravenøst, suppleres evt. med 0,25 mg DHB (Dehydrobenzperidol®) intravenøst til voksne, såfremt der ikke er kontraindikation herfor.

Postoperativt

Hvor der ikke er givet PONV-profylakse, og patienten udvikler PONV, opstartes behandling som ovenfor anført under ”Peroperativt”, evt. suppleret med Dexametason 4 mg i.v.

 

Såfremt patienten udvikler PONV på trods af profylakse, kan der suppleres med yderligere

4 mg Odansetron intravenøst (8 mg i alt per- og postoperativt)

0,25 mg DHB (kan gentages op til i alt 1,25 mg)

 

Har patienten opkastninger, kan der i opvågningsafdelingen med fordel suppleres med 10 mg Primperan® intravenøst (fortsættes evt. tre gange/døgn)

Er DHB og Dexamethason ikke anvendt præ- eller peroperativt, kan det i stedet gives postoperativt (ordination af læge).

Serenase® 1-2 mg kan endvidere bruges som supplement (ordination af læge).

Overvej desuden akupunktur, der kan gives på opvågningen.

PONV profylakse og dosering til børn

Risikofaktorer

 

Kirurgi > 30 min

 

Alder ≥ 3 år

 

Tidligere POV eller familie med PONV

 

Strabismus-kirurgi

Øreplastik

Adeno-tonsillektomi

 

 

Ondansetron 0,15 mg/kg intravenøst. Er 1 valg

Primperan 0,1-0,15 mg/kg

DHB 20-50µg/kg max 1,25 mg.

Dexametason kan anvendes på skærpet indikation.

 

Prioriteret rækkefølgeNNTDosis (mg/kg)Tidspunkt

Ondansetron 2-30,05-0,15 mg/kgIndledning eller afslutning

  (maks. 4 mg)

   

Dexamethason40,15 mg Indledning

(maks. 4 mg)

 

Droperidol (DHB)510 µg/kg
  (maks. 0,25 mg) Afslutning     

Til gravide

Der skal kun på tvingende indikation gives antiemetika, og helst slet ikke i første trimester. Følgende præparater kan anvendes efter lægeordination: Ondansetron, Primperan®

Dexametason: Utilstrækkelig data, bør ikke anvendes

Se Lægemiddelkatalog og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Til ammende

Primperan kan anvendes

Ondansetron utilstrækkelig data, bør ikke anvendes

Dehydrobenzperidol® utilstrækkelig data, bør ikke anvendes

Dexamethason utilstrækkelig data, bør ikke anvendes

Referencer

Nielsen jo,Ahlburg P

Postoperativ kvalme og opkastning

Ugeskrift for læger 2006:168(1) 40-3

Dasaim