Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blærescanning af akutte patienter

Anvendelse

I udrednings- eller behandlingsøjemed kan det være relevant at blærescanne patienten.

Beskrivelse

 • • Scanner er placeret i medicinrum i akutmodtagelsen.

 • • Tænd systemet, hold powerknappen inde i ca. 3 sek.

 • • Vælg køn på displayet.

 • • Påfør ultralydsgel på patienten eller scan-hovedet.

 • • OBS: ved meget uren eller ikke intakt hud, anvendes Probe Cover på scan-hovedet.

 • • Hold scanhovedet, så hovedet på patient ikonet vender mod patientens hoved og tryk ned mod den forventede blæreposition (ca. 3 fingerbredder over symphysis pubis og med 45 graders hældning mod patientens hoved).

 • • Tryk og slip scanknappen x 2 på scanhovedet eller S-knappen på apparatet og scanning påbegyndes. Resultatet vises efterfølgende på displayet.

 • • Tjek at blæren er mest mulig i midten af ”sigtekornet” til højre på displayet. Gentag scanning hvis nødvendigt, mens scanhovedets vinkel ændres, så blæreaftegningen midtstilles i sigtekornet. Det er vigtigt, at scanhovedet slutter helt tæt med huden. Påfør evt. ekstra gel.

 • • Når scanningen er tilfredsstillende, udskrives resultatet hvis dette ønskes, hvis ikke slukkes scanneren.

 • • Scanhovedet rengøres med medfølgende Wetwipes (vådservietter).

Indikation

 • • Ved symptomer på urinretention og - eller vandladningsbesvær.

 • • Ved mistanke om skade på CNS.

 • • Ved mistanke om residualurin.

 • • Ved smerter over symphysen.

 • • Opdrevet abdomen.

 • • Ved uforklarlig uro hos patienten.

 • • Ved traumer hvor patienten er immobiliseret

Kontraindikationer

 • • Fostre eller gravide.

 • • Patienter med ascites.

 • • Patienter med hudlæsioner/sår over kønsdelene.

Definition af begreber

Cubescan Biocon-700: Bærbart ultralydssystem til måling af urinvolumen i urinblæren.

Scanhoved: Den del af scanneren, som plejepersonen placerer på patientens hud og som scanner blæren for urinvolumen.

Formål

Sikre korrekt anvendelse af blærescanner til identifikation af patienter med urinretention og –eller residualurin, samt sikre vandladning og forbygge skader på urinvejene.

Referencer

Cubescan BioCon-700 Brugsvejledning.