Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blærescanning af akutte patienter

Beskrivelse

 • • Scanner er placeret i medicinrum i akutmodtagelsen.

 • • Tænd systemet, hold powerknappen inde i ca. 3 sek.

 • • Vælg køn på displayet.

 • • Påfør ultralydsgel på patienten eller scan-hovedet.

 • • OBS: ved meget uren eller ikke intakt hud, anvendes Probe Cover på scan-hovedet.

 • • Hold scanhovedet, så hovedet på patient ikonet vender mod patientens hoved og tryk ned mod den forventede blæreposition (ca. 3 fingerbredder over symphysis pubis og med 45 graders hældning mod patientens hoved).

 • • Tryk og slip scanknappen x 2 på scanhovedet eller S-knappen på apparatet og scanning påbegyndes. Resultatet vises efterfølgende på displayet.

 • • Tjek at blæren er mest mulig i midten af ”sigtekornet” til højre på displayet. Gentag scanning hvis nødvendigt, mens scanhovedets vinkel ændres, så blæreaftegningen midtstilles i sigtekornet. Det er vigtigt, at scanhovedet slutter helt tæt med huden. Påfør evt. ekstra gel.

 • • Når scanningen er tilfredsstillende, udskrives resultatet hvis dette ønskes, hvis ikke slukkes scanneren.

 • • Scanhovedet rengøres med medfølgende Wetwipes (vådservietter).

Definition af begreber

Cubescan Biocon-700: Bærbart ultralydssystem til måling af urinvolumen i urinblæren.

Scanhoved: Den del af scanneren, som plejepersonen placerer på patientens hud og som scanner blæren for urinvolumen.

Indikation

 • • Ved symptomer på urinretention og - eller vandladningsbesvær.

 • • Ved mistanke om skade på CNS.

 • • Ved mistanke om residualurin.

 • • Ved smerter over symphysen.

 • • Opdrevet abdomen.

 • • Ved uforklarlig uro hos patienten.

 • • Ved traumer hvor patienten er immobiliseret

Kontraindikationer

 • • Fostre eller gravide.

 • • Patienter med ascites.

 • • Patienter med hudlæsioner/sår over kønsdelene.

Formål

Sikre korrekt anvendelse af blærescanner til identifikation af patienter med urinretention og –eller residualurin, samt sikre vandladning og forbygge skader på urinvejene.

Referencer

Cubescan BioCon-700 Brugsvejledning.