Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med hoftenær fraktur.

Beskrivelse

Når der er klinisk mistanke om hoftenær fraktur (fald efterfulgt at hoftesmerter, forkortning og/eller udadrotation af underekstremitet) eller hvis patienten kommer fra røntgen med bekræftet fraktur, iværksættes ”fasttrack-behandling for patienter med hoftenær frakturer” Se bilag.

Præoperativ pleje og behandling

Patienten anvises en stue hurtigst mulig og tildeles en sygeplejerske som har ansvaret for det videre forløb.

Sygeplejersken:

 • Patienten triageres. Patienten påsættes telemetri, oxymetri og BT måling og værdierne dokumenteres i Clinical Suite.

Sygeplejersken dokumenterer kontaktårsag, akut sygeplejestatus, identifikation og pårørende og evt. sygeplejehandling i Clinical Suite.

 • Der gives O2 nasalt, obs. Patienter med nedsat lungefunktion.

 • Der anlægges PVK i modsatte side af frakturen.

 • Bestiller biokemi: ATC-basisprofil, blodtype, hvis patienten ikke har en i forvejen, Bac test og EKG i Labka og der oprettes en opgave til bioanalytikeren i Columna Opgave System.

 • Bestiller blok. Anæstesien kontaktes på kode 541, eller telefon 61949, med henblik på en nervus femoralis blokade.

 • Bestiller røntgenundersøgelse: Patienten sendes i røntgen efter klinisk undersøgelse, hvis denne ikke allerede har fået taget et røntgen billede via egen læge/vagtlæge/sygeplejerske i akutmodtagelsen. Bestilling af røntgen - obs collum femoris fractur

 • Patienten afklædes benklæder, strømpebukser og/eller nederdel.

 • Sygeplejersken finder blokadekassen i medicinrummet.

 • Patienten VAS scores før og efter givet medicin og dette dokumenteres i Clinical Suite. Der gives smertestillende efter rammeordination og det dokumenteres i Opus.

 

Anæstesilægen:

 • Blokaden anlægges af anæstesilægen. Anæstesien lægen informerer om virkning og bivirkning og dokumenterer på anæstesijournal, hvilket klokkeslæt blokaden er lagt, og hvad der er givet af medicin.

 • Ved lang ventetid på anæstesilægen som skal anlægge blokade, kan det aftales at sende patienten i røntgen før blokadeanlæggelse.

 

Efter røntgen

Sygeplejersken:

 • Kontakter ortopædkirurgisk skadestue vagt, når der via røntgen er verificeret en hoftenær fraktur. Denne kommer og skriver journal.

 • Koder ortopædkirurgisk visitator på kode 486, for at få en afdeling til patienten. Herefter kontaktes sekretæren for at indlægge patienten i PAS.

 • Benet lejres efter patientens ønske.

 • Patienten klædes i operationstøj.

 • Der bestilles i Columna Opgave System, to portører til at hjælpe med forflytning fra leje til seng. I kommentarfeltet, skrives at portørerne medbringer seng med luftskiftemadras fra sengeredningen.

 • Patienten flyttes til afsnit: Opvågning 1 mhp præoperativ optimering.

   

Såfremt patienten mod forventning ikke har fraktur, og ingen andre tungtvejende forhold taler imod, vil det være muligt at sende patienten hjem igen selv om patienten har fået anlagt en nervus femoralis blokade

 

Definition af begreber

Hoftenær fraktur:

 • Brud gennem lårbensknoen, kaldet pertrokantær femurfraktur.

 • Brud lige under lårbensknoen, subtrokantær femurfraktur.

 • Brud gennem lårbenshalsen, kaldet medial collum femoris fraktur.

 

Formål

At patienter med hoftenær fraktur får en optimal pleje og behandling i Akutmodtagelsen.

 

Referencer

Bestilling af røntgen - obs collum femoris fractur

VAS – visuel, analog, skala

Medicingivning efter rammeaftale

Perifere nerveblokader til underekstremiteten

Femoralisblokade i akutmodtagelsen

Nervus femoralisblokade - hoftenære frakturer

Hoftenære frakturer - patientforløbsbeskrivelse