Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med hoftenær fraktur

Beskrivelse

Når der er klinisk mistanke om hoftenær fraktur, dvs. fald efterfulgt at hoftesmerter, forkortning og/eller udadrotation af underekstremitet, eller hvis patienten kommer fra røntgen med bekræftet fraktur, iværksættes ”fasttrack-behandling for patienter med hoftenær frakturer” - se bilag.

Initiel pleje og behandling

Patienten anvises en stue hurtigst mulig og tildeles en sygeplejerske, som har ansvaret for det videre forløb:

 • • Patienten triageres. Patienten påsættes telemetri, oxymetri og BTmåling og værdierne dokumenteres i EPJ.

Sygeplejersken dokumenterer kontaktårsag, triage, akut sygeplejestatus, identifikation og pårørende samt sygeplejehandlinger i EPJ.

 • • Der gives O2 nasalt. Obs. på KOL-patienter med nedsat lungefunktion, da nogle KOL-patienter er iltfølsomme og ophober co2, når de suppleres med ilt.

 • • Der anlægges PVK i modsatte side af frakturen.

 • • Der gives smertestillende efter rammeordination og det dokumenteres i EPJ. Patienten VAS scores før og efter givet smertestillende medicin og dette dokumenteres i EPJ.

 • • Benet lejres efter patientens ønske.

 • • Bestille biokemi.

 • • Bestille røntgenundersøgelse.

 • • Patienten afklædes benklæder, strømpebukser og/eller nederdel.

 

Efter røntgen

 • • Kontakt straks ortopædkirurgisk skadestue vagt mhp videre plan og behandling.

 • • Bestille femoralisblokade.

Blokaden anlægges af anæstesiologen, som informerer om virkning og bivirkning, og dokumenterer på anæstesijournal, hvilket klokkeslæt blokaden er lagt, og hvad der er givet af medicin.

 • • Benet lejres efter patientens ønske.

 • • Patienten klædes i operationstøj og smykker fjernes.

 • • Bestille hofteseng i columna opgavesystem

 • • Patienten indlægges.

   

Lokale forhold

Aalborg

 • • Femoralisblokade

Anæstesien kontaktes på kode 541, eller telefon 61949, med henblik på en nervus femoralis blokade. Sygeplejersken finder blokadekasse og ultralydsapparat i medicinrummet.

 • • Biokemi:

ATC-hofteprofil, blodtype, hvis patienten ikke har en i forvejen, BACtest og EKG.

 • • Røntgen

Efter klinisk vurdering bestilles røntgenundersøgelse, røntgen af hofte og bækken obs collum femoris fraktur. Følgende kan bestille undersøgelsen: vagtlæge, vagthavende ortopædkirurg, behandlersygeplejerske eller basissygeplejerske med over 2 års erfaring fra Akutmodtagelsen.

 • • Indlæggelse

Sygeplejersken koder ortopædkirurgisk visitator på kode 486, for at få en afdeling til patienten. Vanligt afsnit O1.

Herefter kontaktes sekretæren, som indlægger patienten.

Der bestilles i Columna Opgave System, to portører til at hjælpe med forflytning fra leje til seng. I kommentarfeltet skrives, at portørerne medbringer seng med luftskiftemadras fra sengeredningen.

Patienten flyttes herefter til stamafsnit og sekretæren flytter patienten i EPJ.

 

Hjørring

 • • Femoralisblokade

Anæstesien kontaktes på 41113 med henblik på anlæggelse af femoralisblokade.

Akutmodtagelsen finder ”Blok-bakke” i depotet. Anæstesien medbringer selv UL-apparat.

Den behandlende læge eller behandlersygeplejerske markerer på et tydeligt rødt kryds (tusch ligger i ”blok-bakke”) den side hvorpå der skal anlægges femoralisblokade.

 • • Biokemi

Akutpakke, BAC, blodtype, EKG, evt. CK og Mb, hvis patienten har ligget længe.

 • • Røntgen

Patienten sendes i røntgen efter klinisk undersøgelse, hvis denne ikke allerede har fået taget et røntgenbillede via egen læge/vagtlæge/sygeplejerske i Akutmodtagelsen. Bestilling af røntgen – obs collum femoris fractur. Ved klinisk mistanke om collum femoris fractur, har behandlersygeplejerskerne i Akutmodtagelsen bemyndigelse til at udfærdige en røntgen-henvisning.

 • • Indlæggelse

Ortopædkirurgisk forvagt melder patienten til afd. 109.

Sygeplejersken giver besked til sekretær, der overflytter patienten i EPJ.

Sygeplejersken bestiller portør.

 

Thisted

 • • Femoralisblokade

Anæstesien kontaktes på 50446 med henblik på anlæggelse af femoralisblokade.

Anæstesien medbringer blokadevogn og ultralydsscanner.

 • • Biokemi

ATC-hofteprofil, osteoporoseudredning mand eller kvinde, blodtype, hvis patienten ikke har en i forvejen, BACtest og EKG i Labka

 • • Røntgen

Hvis patienten ikke har fået taget røntgenbillede via egen læge eller vagtlæge, laves klinisk vurdering og bestilling af røntgen af vagthavende ortopædkirurg eller skadestue/behandlersygeplejerske.

 • • Indlæggelse

Ortopædkirurgisk skadevagt kontakter bagvagten med henblik på indlæggelse. Evt. indlæggelse på medicinsk-ortopædkirurgisk sengeafdeling inden overflytning til afsnit O1, på Aalborg Universitetshospital, med henblik på operation.

Tryksårs og ernæringsscreening inden overflytning til stamafsnit.

Efter operation på Aalborg Universitetshospital overflyttes patienten tilbage til Thisted Sygehus.

 

Definition af begreber

Hoftenær fraktur:

 • • Brud gennem lårbensknoen, kaldet pertrokantær femurfraktur

 • • Brud lige under lårbensknoen, subtrokantær femurfraktur

 • • Brud gennem lårbenshalsen, kaldet medial collum femoris fraktur

 

Formål

At patienter med hoftenær fraktur får en optimal pleje og behandling i alle Akutmodtagelser i Region Nord.

 

Referencer

Aalborg

Behandlersygeplejersker og røntgenhenvisninger

Bestilling af røntgen - obs collum femoris fractur

Forløbsbeskrivelse - Patientforløbet for hoftenære frakturer

Medicingivning efter rammeaftale

Perifere nerveblokader til underekstremiteten

 

 

Thisted

Behandlersygeplejerskefunktion - Akutmodtagelsen, Thisted

Forløbsbeskrivelse - Patientforløbet for hoftenære frakturer

Rammeordinationer for sygeplejersker i Akutmodtagelsen – Aalborg UH, Thisted

 

 

Hjørring

Bestilling af røntgenundersøgelser ved sygeplejersker, afsnit 402 - Akutafdelingen, Klinik Medicin, RHN

Forløbsbeskrivelse - Patientforløbet for hoftenære frakturer

Rammeordination – delegation til sygeplejersker i Akutafdelingen, RHN