Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse og skift af nefrostomikateter ved den akutte eller elektive patient i enten aktiv eller afsluttet behandling i Onkologisk Afdeling

Beskrivelse

Anlæggelse/skift af kateter ved den elektive patient

 

 

Patienter i aktiv onkologisk behandling

Kontakt

Pt. kontakter onkologisk behandlingsansvarlig læge eller dennes sekretær ved problemer og spørgsmål i forhold til nefrostomikateter

 

Ansvarlig

Den henvisende onkolog er ansvarlig for:

 • • Ordination af urologisk tilsyn

 

 • • At anbefale forebyggende antibiotika, tbl. Bioclavid (Amoxicillin, clavulansyre) 500/125 mg. pr. os i forbindelse med indgrebet, og dokumentere dette i journal samt på henvisning til Urologisk Speciale

 

 • • Ved nedsat nyrefunktion gives ½ tbl. Bioclavid 500/125 mg

 

 • • Ved penicillinallergi gives tbl. Ciprofloxacin 500 mg. pr. os - ved samtidig nedsat nyrefunktion gives 250 mg (efter lægelig ordination).

 

 • • Antibiotika gives 1 time før undersøgelsen samt medgives til 6 timer efter skift af nefrostomikateter.

 

 

 • • At anbefale evt. antikoagulansbehandling i forbindelse med indgrebet vejledt af www.dsth.dk/bridging. Anbefaling dokumenteres i journal samt på henvisning til Urologisk Speciale

 

Onkologisk forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • At kontakte forløbskoordinator i Urologisk Speciale mhp. dagbehandling/ indlæggelse af pt. i enten Urologisk Dagafsnit 9 eller Sengeafsnit 10

 

Urologisk forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • At booke patienten i Radiologisk Speciale, til anlæggelse/skift af kateter i samråd med onkologisk forløbskoordinator

 

 • • At booke patienten i Urologisk Dagafsnit

 

 • • At bestille de ordinerede blodprøver (ordineret af onkolog)

 

 • • At informere patienten om dagbehandling/indlæggelsestidspunkt samt sted

 

Urologisk læge er ansvarlig for:

 • • At visitere og ordinere nefrostomikateter

 

 • • At udarbejde opfølgningsplan for behandling med nefrostomikateter, herunder plan for skift, evt. skift fra pig-tail til ballonkateter

 

 • • At ordinere antibiotika, vejledt af anbefaling af behandlingsansvarlig onkolog

 

 • • At tage stilling til antikoagulans vejledt af behandlingsansvarlige onkolog efter www.dsth.dk/bridging

 

Dagsprogram

Patienten møder i Urologisk Dagafsnit (ambulant procedure)
 

Får antibiotika som ordineret
 

Det kontrolleres, at antikoagulans behandling er håndteret som ordineret

 

Patienten observeres i Urologisk Dagafsnit 2 timer efter kateteranlæggelse/skift

 

Er patienten stabil og i ambulant forløb, går patienten hjem, er patienten indlagt i onkologisk afdeling/anden afdeling tilbageflyttes patienten dertil.

Utensilier

Urologisk Speciale er ansvarlig for lagerføring samt udlevering af utensilier ved både midlertidig samt varig behandling med nefrostomikateter. Er også ansvarlig for at udarbejde bevilling til kommunen ved varig behandling.

 

 

Anlæggelse/skift af kateter ved den elektive patient.

 

Pt. efter afsluttet onkologisk behandling, i kontrolforløb

Kontakt

Pt. kontakter koordinator i Urologisk Dagafsnit ved problemer og spørgsmål i forhold til nefrostomikateter. Kontakter pt. onkologisk speciale henvises til urologisk speciale. Efter kl. 20.00 stilles telefon videre til afsnit 10, både hverdage og weekend.

Ansvarlig

Den henvisende urolog er ansvarlig for:

 • • At ordinere skift af pig-tail, genanlæggelse eller skift af ballonkateter

 

 • • At lave opfølgningsplan for behandlingen med nefrostomikateteret, herunder plan for skift fra pig-tail til ballonkateter

 

 

 • • At ordinere antibiotika til indgrebet (beskrevet side 1)

 

 • • At lægge plan for håndtering og ordinere evt. antikoagulansbehandling vejledt af www.dsth.dk/bridging

 

Urologisk forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • Booking af patient i Urologisk Dagafsnit

 

 • • At bestille de ordinerede blodprøver (se ovenfor)

 

 • • At bestille anæstesitilsyn ved skift af ballonkateter

 

 • • At informere patienten om mødetidspunkt samt sted

 

Dagsprogram

Patienten møder i Urologisk Dagafsnit (ambulant procedure)

 

Får antibiotika som ordineret

Det kontrolleres, at antikoagulans behandling er håndteret som ordineret

 

Patienten observeres i Urologisk Dagafsnit 2 timer efter kateteranlæggelse/skift

 

Er patienten stabil og i ambulant forløb, går patienten hjem, er patienten indlagt i onkologisk afdeling/anden afdeling tilbageflyttes patienten dertil.

Utensilier

Urologisk Speciale er ansvarlig for lagerføring samt udlevering af utensilier ved både midlertidig samt varig behandling med nefrostomikateter

 

 

Anlæggelse/skift af kateter ved den akutte patient

 

Patienter i aktiv onkologisk behandling

Kontakt

Pt. kontakter onkologisk speciale ved problemer og spørgsmål i forhold til nefrostomikateter.

Ansvarlig

Den henvisende onkolog er ansvarlig for:

 • • Ordination af urologisk tilsyn

 

 • • At anbefale forebyggende antibiotika tbl. Bioclavid (Amoxicillin, clavulansyre) 500/125 mg. pr. os i forbindelse med indgrebet, og dokumentere dette i journal samt på henvisning til Urologisk Speciale

 

 • • Ved nedsat nyrefunktion gives ½ tbl. Bioclavid 500/125 mg

 

 • • Ved penicillinallergi gives tbl. Ciprofloxacin 500 mg. pr. os, ved samtidig nedsat nyrefunktion gives 250 mg (efter lægelig ordination)

 

 

 • • At anbefale evt. antikoagulansbehandling i forbindelse med indgrebet vejledt af www.dsth.dk/bridging. Anbefaling dokumenteres i journal samt på henvisning til urolog

 

Onkologisk Forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • At kontakte forløbskoordinator, Urologisk Speciale, i vagttid (kl. 15.00 – 08.00) er det urologisk sygeplejerske i Urologisk Sengeafsnit 10, mhp. indlæggelse af patient i Urologisk Dagafsnit/Sengeafsnit

 

Urologisk Forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • At booke patienten i Urologisk Sengeafsnit

 

 • • At bestille de ordinerede blodprøver

 

 • • At informere patienten om mødetid samt sted

 

Urologisk læge er ansvarlig for:

 • • At visitere og ordinere nefrostomikateter

 

 • • At udarbejde opfølgningsplan for behandling med nefrostomikateter, herunder plan for skift, evt. skift fra pig-tail til ballonkateter

 

 • • At ordinere antibiotika, vejledt af anbefaling af behandlingsansvarlig onkolog

 

 • • At tage stilling til antikoagulans vejledt af behandlingsansvarlige onkolog efter www.dsth.dk/bridging

Dagsprogram

Patienten møder i Urologisk Sengeafsnit

 

Får antibiotika som ordineret

 

Det kontrolleres, at antikoagulans behandling er håndteret som ordineret

 

Patienten observeres i sengeafnittet i 2 timer efter kateteranlæggelse/skift

 

Er patienten stabil, går patienten hjem, er patienten indlagt tilbageflyttes patienten til stamafdelingen

Utensilier

Urologisk Speciale er ansvarlig for lagerføring samt udlevering af utensilier ved både midlertidig samt varig behandling med nefrostomikateter

 

Anlæggelse/skift af kateter ved den akutte patient

 

Patienter efter afsluttet onkologisk behandling

Kontakt

Pt. kontakter urologisk speciale ved problemer og spørgsmål i forhold til nefrostomikateter. Kontakter pt. onkologisk speciale henvises til urologisk speciale. Efter kl. 20.00 stilles telefon videre til afsnit 10, både hverdage og weekend.

Ansvarlig

Den behandlingsansvarlige urolog er ansvarlig for:

 • • At ordinere skift af pig-tail, genanlæggelse eller skift af ballonkateter

 

 • • At lave opfølgningsplan for behandlingen med nefrostomikateteret, herunder plan for skift fra pig-tail til ballonkateter

 

 

 • • At ordinere antibiotika til indgrebet tbl. Bioclavid (Amoxicillin, clavulansyre) 500/125 mg. pr. os i forbindelse med indgrebet, og dokumentere dette i journal samt på henvisning til Urologisk Speciale

 

 • • Ved nedsat nyrefunktion gives ½ tbl. Bioclavid 500/125 mg

 

 • • Ved penicillinallergi gives tbl. Ciprofloxacin 500 mg. pr. os, ved samtidig nedsat nyrefunktion gives 250 mg (efter lægelig ordination)

 

 • • At lægge plan for håndtering og ordinere evt. antikoagulansbehandling vejledt af www.dsth.dk/bridging

 

Onkologisk Forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • At kontakte koordinatoren i Urologisk Dagafsnit, i vagttid (kl. 15.00 – 08.00) er det urologisk sygeplejerske i Urologisk Sengeafsnit 10, mhp. indlæggelse af patient i Urologisk Dagafsnit/Sengeafsnit

 

Urologisk Forløbskoordinator er ansvarlig for:

 • • At booke patienten i Urologisk Sengeafsnit

 

 • • At bestille de ordinerede blodprøver

 

 • • Ved behov at indkalde pt. til anæstesitilsyn samt bestille tilsyn ved Anæstesien, Nord

 

 • • At informere patienten om mødetid samt sted

 

Dagsprogram

Patienten møder i Urologisk Dagafsnit eller (Sengeafsnit i weekends)

 

Får antibiotika som ordineret

 

Det kontrolleres, at antikoagulans behandling er håndteret som ordineret

 

Patienten observeres i Sengeafsnittet i 2 timer efter kateteranlæggelse/skift.

Er patienten stabil, går patienten hjem, er patienten indlagt tilbageflyttes patienten til stamafdelingen

Utensilier

Urologisk Speciale er ansvarlig for lagerføring samt udlevering af utensilier ved både midlertidig samt varig behandling med nefrostomikateter

 

Definition af begreber

Målgruppe – modtagelse

 • • Ansatte læger og sygeplejefagligt personale i Onkologisk og Urologisk Speciale på Aalborg Universitetshospital

 • • Vejledningen gælder for alle onkologiske patienter med behov for aflastning af nyre med nefrostomikateter, dvs. såvel ambulante som indlagte patienter i onkologisk aktivt eller kontrolforløb

 

Formål

 • • At sikre patienter ved, hvem der er ansvarlig for deres behandling med nefrostomikateter og hvor de skal henvende sig ved kateter problemer

 • • At sikre entydige kommunikationsveje imellem Onkologisk og Urologisk Speciale ved behov for anlæggelse og skift af nefrostomikateter

 

Problemstilling

 • • Der er identificeret uhensigtsmæssige patientforløb, hvor kommunikationsveje og opgavefordeling ikke har været veldefinerede