Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ efterfølgende kontrol (Oxford)

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.  

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Stående PA- og lat. billede af aktuelle knæ.

 

OBS. Lat. billede kan tages stående eller liggende.

 

Positionering

PA-stående af aktuelle knæ: Stående med lige meget vægt på begge ben og med strakte ben. Roter patientens ben, så tibiaplateauet midtstilles. Det betyder, at patella ikke nødvendigvis er midtstillet, men let udadroteret ca. 15 grader.

 

Lat. liggende: Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen, og flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran/bagved patienten på pude/skumgummipude. Der lægges en sandpose af passende størrelse under hælen, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

 

Lat. stående: Aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen. Knæet flekteres 30 grader (vigtigt) og modsatte ben føres bagud. Femurkondylerne skal være lige overfor hinanden.

 

Centrering

PA-stående af aktuelle knæ: 1 cm under patellas nederste kant.

 

Lat: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudocranielt.

 

Billedkriterier

PA-stående af aktuelle knæ: Hele komponenten skal medfotograferes. Fri ledspalte. Det er vigtigt, at den nederste komponent fremstilles helt lige, det vil sige stråleretningen er vinkelret på komponentens øverste kant. Man vil kunne se en markør mellem komponenterne. Patella eventuelt svagt udadroteret. Godt eksponeret.

 

I nogle tilfælde kan det være svært/umuligt at fremstille både tibia og femur komponent lige. Det kan i disse situationer være nødvendigt at tage to billeder.

 

 

Lat.: Hele komponenten skal medfotograferes. Det er ikke muligt at fremstille fri ledspalte mellem femur og tibia. Femoropatellarleddet skal så vidt muligt være frit. På lat.billedet er det vigtigt, at den øverste komponent fremstilles lige og femurkondylerne ligger lige over hinanden. Godt eksponeret.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

PA-billede

Lateralbillede

 

 

Billede 1

Billede 2