Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til operation forud for indlæggelse af elektive og subakutte patienter Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

For at øge kvaliteten og optimere de elektive og sub-akutte patientforløb skal alle elektive og sub-akutte patienter gøres klar til operation i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, således at patienter, der har behov for operation under indlæggelse, møder i sengeafsnittene på operationsdagen

Målgruppe – modtagelse

Læger, sygeplejersker, lægesekretærer

 

 

Metode

Når en patient ved forundersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium er tilbudt operation under indlæggelse i Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH, skal følgende klargøres forud for indlæggelsen

Lægens ansvarsområde:

  • • Journalskrivning

  • • Oprettelse af operatørsamtale i Clinical Suite

 

Sygeplejersken koordinerer:

  • • Blodprøvetagning (kan med fordel foretages ved egen læge)

  • • BAC-test (kan med fordel foretages ved egen læge)

  • • EKG (kan med fordel foretages ved egen læge)

  • • Narkoselægetilsyn

 

Behov for overnatning forud for operation (Patienthotel)

Såfremt patienten og pårørende har brug for overnatning på Patienthotellet koordinerer sygeplejerskerne i Ambulatoriet dette i samarbejde med lægesekretærerne.

Kommer patienterne fra en anden region – og transportmæssigt ikke har mulighed for at møde om morgenen på operationsdagen, kan patienten og pårørende overnatte på Patienthotellet.

 

 

Afvigelse

Såfremt der måtte være patienter, der af helbreds– eller behandlingsmæssige årsåger ikke kan klargøres til operationen i ambulatoriet, skal man kode koordinator på 89-486, eller ringe på intern nr. 62364 – hvor man sammen planlægger det bedste indlæggelsesforløb for patienten og evt. dennes pårørende.