Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til operation forud for indlæggelse af elektive og subakutte patienter Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

For at øge kvaliteten og optimere de elektive og sub-akutte patientforløb skal alle elektive og sub-akutte patienter gøres klar til operation i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, således at patienter, der har behov for operation under indlæggelse, møder i sengeafsnittene på operationsdagen

Målgruppe – modtagelse

Patienter til forundersøgelse før operation under indlæggelse i Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH.

 

 

Metode

Når en patient ved forundersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium er tilbudt operation under indlæggelse i Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH, skal følgende klargøres forud for indlæggelsen

Lægens ansvarsområde:

 • • Journalskrivning

 • • Oprettelse af operatørsamtale i EPJ

 

Sygeplejerskens ansvarsområde:

 • • Gennemgang af fasteregler og evt. udlevering af skriftligt informationsmateriale

 • • Sikre at patienten ved hvor og hvornår han/hun skal indlægges

 • • Udfyldelse af relevante felter i EPJ (Sygeplejeanamnese, KRAM- og MRSA-screening, kontaktinfo på patienten og evt. pårørende etc.)

 • • Bestilling af relevante præoperative undersøgelser

  • Blodprøver

   • ▪ Infektionstal, væsketal, type

   • ▪ BAC-/BF-test (1-3 dage præop.)

   • ▪ Se-kalium ved diabetikere (1-3 dage præop.)

  • EKG

 • • Bestilling af anæstesitilsyn

 • • Alle patienter skal Covid-testes 2 dage før operation uanset vaccinationsstatus.

 

 

Ved behov for overnatning forud for operation (Patienthotel)

Såfremt patienten transportmæssigt ikke har mulighed for at møde om morgenen på operationsdagen (eksempelvis patienter fra andre regioner) eller af anden årsag ønsker overnatning på sygehuset, kan patienten og evt. pårørende overnatte på Patienthotellet. Dette koordineres af sygeplejerskerne i Ambulatoriet i samarbejde med lægesekretærerne.

For at overnatte på Patienthotellet skal patienten være helt selvhjulpen.

 

 

 

Afvigelse

Såfremt der måtte være patienter, der af helbreds– eller behandlingsmæssige årsager ikke kan klargøres til operationen i ambulatoriet, skal man ringe på koordinatortelefon:

69444 for Afsnit O2

62380 for Afsnit O1.

Hvor man sammen planlægger det bedste indlæggelsesforløb for patienten og evt. dennes pårørende.