Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Logbogsføring i klinisk praksis i Region Nordjylland

 

Beskrivelse

Specialeledelser har ansvar for at sikre, at alle processer omkring patienten fungerer så patientsikkert som muligt. Dette ansvar indebærer at sikre, at udstyr er på plads, rent og funktionelt, når det skal anvendes. Det er som udgangspunkt specialeledelsen, der sætter rammerne for, hvordan processerne sikres i det enkelte speciale. På enkelte områder stilles der dog direkte krav om, at denne sikring sker ved logbogsføring.

 

Nedenfor findes liste over opgaver relateret direkte til patientbehandling, hvor der stilles krav om logbogsføring. Logbøgerne skal føres i alle afsnit, som varetager nedenstående opgaver.

 

Logbøger vedr. udstyr og apparatur:

Infektionshygiejnen stiller krav om, at kontroller og fejlmeldinger på apparatur logbogsføres. Kontroller gennemføres som angivet af producenten af apparaturet, med mindre andet er beskrevet i de infektionshygiejniske retningslinjer.

Der er krav om logbogsføring i forhold til:

 • • Vedligeholdelse og reparation af fleksible endoskoper

 • • Vedligeholdelse og reparation af endoskopopvaskemaskine

 • • Vedligeholdelse og reparation af kombinerede tørre- og opbevaringsskabe

 • • Kontrol og fejlmelding på bækkenskyller

 • • Rengøring, desinfektion og vedligeholdelse af ismaskiner

Derudover skal der føres logbog i forhold til

 • • Regelmæssig kontrol af tilstedeværelse og funktion af overvågnings- og genoplivningsudstyr

Logbøger vedr. medicinhåndtering:

 • • Temperaturmålinger i medicinrum

 • • Temperaturmåling i køleskabe til medicinopbevaring

 • • Kontrol af lokale akutbakker, der ikke er pakket af Sygehusapoteket

 

Logbøger vedr. håndtering af fødevarer:

Fødevaremyndighederne stiller følgende krav til logbogsføring af egenkontrolprogrammet. Der skal føres logbog på egenkontrollen for de områder, der har direkte og afgørende betydning for fødevaresikkerheden.

Reglerne administreres af Køkkenfunktionen på Hospitalet.

 • • På afsnit hvor pleje- eller servicepersonalet modtager madvogne, skal der dokumenteres temperatur kølevarer f.eks. mejeriprodukter og fødevarer, der skal opbevares til senere servering. Dokumenteres i elektronisk egenkontrolprogram e-Smiley.

 • • Kontrol og registrering af temperatur i køle- og fryseskabe til madopbevaring skal dagligt dokumenteres i e-Smiley

 • • Ved færdigtilberedning og genopvarmninger i ovn, mikroovn, miniovn eller andet genopvarmningsudstyr skal temperaturen kontrolleres og registreres i e-Smiley eller skema.

 

Definition af begreber

Logbog: Systematisk registrering af relevante data enten elektronisk eller skriftligt. Her omfatter begrebet alene logbøger med relevans for opgaver relateret direkte til patienten.

 

Målgruppe – modtagelse

Alt klinisk personale og servicepersonale

 

Formål

Retningslinjen skal sikre, at der føres de nødvendige logbøger, som påkrævet af lovgivning eller af andre myndigheder af hensyn til patientsikkerheden. Retningslinjen giver overblik over obligatoriske logbøger med relevans for daglig klinisk praksis. Føring af øvrige logbøger sker efter beslutning i den lokale ledelse.

Retningslinjen dækker opgaver relateret direkte til patientbehandling og -pleje.

 

Problemstilling

Retningslinjen skaber overblik over overordnede krav til logbogsføring og derigennem understøtte, at der alene føres logbøger som er påkrævet af lov, myndigheder eller den lokale ledelse, med henblik på at reducere unødige administrative opgaver i klinisk praksis.

 

Referencer

Medicinering – Opbevaring (Regional Instruks)

Fleksible endoskoper 8.11

Brug af bækkenskyller (8.3.6)

Ismaskiner og vandkølere i sygehusafdelinger (8.5)

Sådan fører du skriftlig egenkontrol i din fødevarevirksomhed

Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner