Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel Sklerose – Tysabribehandling - Sygeplejerskeinstruks

 

Beskrivelse

Behandlingen foregår ambulant i Skleroseambulatoriet og gives hver 5. uge intravenøst eller subcutant. Behandlingsvinduet er 3-6 uger. Behandlingen må ikke gives ved infektioner. Behandlingen varetages af MS sygeplejersker-såvel intravenøs som subcutan terapi.

 

Procedure før behandlingsstart

Inden behandling måles blodtryk, puls og temperatur. Endvidere laves patientinterview ved sygeplejersken. Interviewet omfatter spørgsmål vedrørende sygdomsaktivitet og infektioner, bivirkninger/overfølsomhedsreaktioner siden sidste behandling. Kognitive funktioner vurderes via SDMT – test og FAMS.

Ved ændringer og mistanke om PML (se relation) skal der altid konfereres med en læge før behandlingen gives.

 

Neurologisk vurdering og undersøgelser

Hver 12. måned foretages en neurologisk vurdering af patienten ved MS-læge.

Hver 12. uge tages blodprøver: hæmatologi, væsketal, infektionstal og levertal. Udover standardblodprøver tages blodprøver til antistofbestemmelse ( behandlingsuge 12, 24 og 36 ). Infusion må ikke opstartes inden antistofprøven er taget.

Efter første behandling tages levertal hos egen læge 1 uge efter behandlingsopstart.

JC virus-antistof analyser foretages hvert halve år på alle patienter i Tysabribehandling.

Patienter der er JC virus positive eller tidligere behandlet med immunsupprimerende behandling skal have taget JC virus hver 3. måned.

 

Intravenøs Tysabribehandling

Der anlægges perifert venekateter (PVK) af sygeplejerske eller i enkelte tilfælde ved hjælp af anæstesipersonale.

Enkelte patienter har port á cath. og sygeplejersken har ligeledes ansvaret for anvendelsen og vedligeholdelsen af denne.

 

Klargøring af præparat/behandling

Tysabri hætteglas indeholder 300 mg. Svarende til 15 ml. opløst lægemiddel der blandes i 100 ml. NaCl. Blandingen infunderes via infusionspumpe over 1 time = 115 ml./time. Efter endt infusion skylles efter med 50 ml. NaCl.

 

Subcutan Tysabribehandling

2 doser á 150 mg pr sprøjte injiceres subcutant af MS-sygeplejerske. Injektionerne gives fortløbende.

Præparatet er klart til injektion i forfyldt sprøjte. Pakningsstørrelse – 2 stk./300 mg.

 

Efter behandling/Observationsperiode

Efter endt behandling er der en observationsperiode på en time ved de første 6 behandlinger. Herefter reduceres observationsperioden til en halv time, såfremt patienten ikke tidligere har oplevet bivirkninger til behandlingen.

Ved skift fra IV-terapi til subcutan terapi observeres patienten ligeledes 1 time efter første subcutane dosis.

 

Ny tid

Tid til næste behandling aftales med sygeplejerske. Der indkaldes ikke per brev.

 

Referencer

Ikke angivet

Definition af begreber

SDMT: Symbol Digit Modalities Test, kognitiv symboltest

MS: Multipel Sklerose

Målgruppe – modtagelse

MS sygeplejerske