Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Daglig fremstilling, forberedelse og opfyldning m. m

Beskrivelse

Udførelse:

Hver morgen gøres følgende:

  • • Dags dato bogen læses

  • • Autoclaverne startes

  • • Hvert enkelt personale stiller en kurv med indhold, på hvert pakkebord – Fyld kurvene op

  • • Svejsemaskinen tændes, og der køres testkørsel på den

  • • I løbet af formiddagen fyldes op i skabe, skuffer og anbringer non-woven papir på stativerne

 

Materiale:

  • • Kurve med indhold

  • • Stativ med non-woven papir

  • • Datomærker

  • • Instrumentolie

Formål

At sørge for, at der kun stilles de ting frem, der er nødvendige, for at den daglige produktion kan foregå hensigtsmæssigt

Problemstilling

Kvalitetsstyringsstandarderne stiller krav om, at der findes fastsatte retningslinjer for de produktionsprocesser, som har betydning for produkternes kvalitet, jf. Del 1, kapitel 6.

Der skal være nedskrevne retningslinjer for håndtering og vedligehold af instrumenter og der skal foreligge skriftlige instruktioner for, hvorledes de enkelte delprocesser udføres

Referencer

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler Del 1. 1. udgave 2000. Den centrale afdeling for sygehushygiejne. Statens Seruminstitut