Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel Sklerose – Mitoxantronebehandling - Sygeplejerskeinstruks

Beskrivelse

Behandlingen foregår ambulant i Skleroseambulatoriet.

 

Første og anden behandling gives med 1 måneds interval. Tredje behandling gives 2 måneder efter anden behandling, og herefter gives behandlingen hver 3. måned.

 

Mitoxantronebehandlingen kombineres med steroid-behandling i tabletform.

 

Procedure før behandlingsstart:

 • Mundtlig og skriftlig information/ informeret samtykkeerklæring (kategoriseret som “Off-Label-behandling")

 • Information om mulighed for nedfrysning af sæd/materiale fra ”Cryos”.

 • Ekkocardiografi/kardiologisk vurdering (Ekkocard. gentages hvert år) – skal foreligge inden opstart

 • Blodprøver (blodbillede, væsketal, levertal, infektionsparametre) før behandlingsstart.

 • EKG.

 • Neurologisk undersøgelse inkl. vurdering af EDSS/MSIS (+ skema til DMSG)

 • Blodtryk/puls/Temperatur.

 • Urinstix (leucocytter/nitrit/glucose).

 • Højde/Vægt – udregning af overfladeareal – ordination faxes til sygehusapoteket (skema udfyldes), medicinen klargøres derfra.

 • Zofran-behandling 8 mg påbegyndes (1-2 timer før infusion). Endvidere gives tabl. Medrol 500 mg.

 • Venflon anlægges i stor vene.

 

Behandlingen:

 • Den færdigblandede mitoxantroneinfusion modtages med taxa fra sygehusapoteket og tilsluttes den anlagte venflon (husk handsker).

 • Tilbageløb i venflon tjekkes (forebyggelse af subcutan infusion).

 • Infusionen påbegyndes. Medicinen infunderes over 60 minutter.

 • Start- og sluttidspunkt for infusion påføres skema i mitoxantronejournalen.

 • Efter afsluttet infusion af mitoxantrone efterskylles med infusion NaCl - ca 100 ml.

 

Efter behandling:

 • Der udleveres tabl. Zofran til 2 dages kvalmeforebyggende efterbehandling og patienten instrueres i at tage 8 mg. x 2 i 2 dage – dog efter behov.

 • Patienten informeres om næste behandling og om forholdsregler efter dagens behandling (skriftlig information udleveres). Der aftales tid til kontrol af blod-prøveanalyser 10-14 dage efter behandling, patienten udskrives.

 • Orienterende skrivelse leveres i neurologisk sengeafdeling.

Målgruppe – modtagelse

MS sygeplejersker

Referencer

Ingen angivet