Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel Sklerose - Immunmodulerende behandling (Betainterferon/Glatiramer-Acetat-behandling) – Sygeplejerskeinstruks

 

Beskrivelse

Behandling:

Behandlingen er injektion af præparaterne Rebif, Avonex, Plegridy,Betaferon/Extavia eller Copaxone/Copemyl:

Avonex gives intramuskulært x 1 ugentligt

Plegridy gives subcutant x 1 hver anden uge

Rebif gives subcutant x 3 ugentligt

Betaferon/Extavia gives subcutant hver 2. dag.

Copaxone/Copemyl gives subcutant dagligt – alternativt x 3 ugentligt

 

Ambulante kontroller:

Patienter i behandling følges ambulant i henhold til retningslinjer udarbejdet af DMSG:

Baseline – dag 0: Information samt oplæring i injektionsprocedurer og opstart af behandling ved MS-sygeplejerske.

Kontrolbesøg måned 1 og 3: Sygeplejekontrol vedr. praktiske procedurer/problemer i henhold til behandling.

Herefter faste ambulante kontrolbesøg efter behandlingsmånederne, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, etc., hvor patienterne konsulterer MS-læge/MS-sygeplejerske og bioanalytiker.

 

MS-sygeplejerskens funktioner:

MS-sygeplejersken er ansvarlig for oplæring i medicinering og alle praktiske procedurer vedr. behandlingen. Det er bestilling af rutineblodprøver, specialblodprøver, medicinudlevering samt registrering heraf enten fra ambulatoriet eller i henhold til aftale om medicinudleveringsservice med sygehusapoteket. Endvidere udleveres utensilier fra MS-ambulatoriet via MS-sygeplejersken.

Tværfaglig kontakt til socialrådgiver og hjemmepleje er ligeledes MS-sygeplejerskens ansvar.

Registrering i MS-databaser/Compos påhviler ligeledes MS-sygeplejersken.

 

Oplæring i administration af injektionspræparatet:

MS-lægen har ordineret behandlingen/hvilket præparat, patienten skal behandles med, og har i denne forbindelse informeret patienten om virkningsmekanisme/bivirkninger etc. ved behandlingen.

MS-sygeplejersken afsætter ca. 2 timer til opstart af behandlingen.

MS-sygeplejersken bestiller blodprøver/EKG, der tages før opstart. En opfølgning af lægens information om virkningsmekanisme/bivirkninger samt indsamling af sygeplejepatientdata og vitale værdier foretages af MS-sygeplejersken. Endvidere instrueres patienten i injektionsteknik og generelle praktiske procedurer omkring præparathåndtering. Patienten tager første dosis af præparatet under observation af MS-sygeplejersken og medicin til den første behandlingsmåned udleveres, og kontroltid til 1 måneds. kontrol aftales med patienten.

 

Blodprøver:

Før behandlingsstart tages rutineblodprøver og EKG.

Ved alle ambulante kontrolbesøg tages blodprøver (hæmatologi, infektions-,levertal samt væsketal. I behandlingsperioden mellem måned 6 og 36 er der en øget risiko for, at patienten danner antistoffer i forbindelse med betainterferonbehandling. Derfor tages samtidig med rutineblodprøver antistofprøver til Biobank (Neuroimmunologisk Laboratorium, Dansk Multipel Sclerose Center, Glostrup).

Alle patienter i immunmodulerende behandling skal have taget kontrol-blodprøver hver 6. måned, hvilket aftales med patient/pårørende og effektueres via klinisk-biokemisk afd. På hospital i Region Nord – alternativt via egen læge.

MS-sygeplejersken er ansvarlig for rekvirering af både rutine- og specialblodprøver og modtager i øvrigt analysesvarene til vurdering og videre foranstaltninger.

 

Telefonkonsultation:

MS-sygeplejersken kan træffes pr. telefon dagligt. Patienter i behandling får ved behandlingsopstart udleveret informationsfolder om MS-tilbud, hvor bl.a. telefonnumre til MS-sygeplejerskerne og MS-sekretær oplyses. Der kan således ringes ved opståede problemer i MS-tilstanden f.eks. ved symptomer på attak, eller ved problemer omkring medicinering. Ikke-medicinbehandlede patienter kan ligeledes rette henvendelse telefonisk til MS-sygeplejersken ved spørgsmål vedr. sygdommen/behandling.

 

Blærescanning:

En stor del af MS-patienterne oplever symptomer i form af blæreforstyrrelser. Disse patienter medicineres herfor og udredes via Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Patienterne blærescannes ved kontrolbesøg her med henblik på blæretømningsfunktion. MS-sygeplejersken foretager blærescanningerne.

 

Målgruppe – modtagelse

MS sygeplejersker.

Referencer

Ingen angivet.