Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel Sklerose - Lemtradabehandling - Sygeplejerskeinstruks

Beskrivelse

Behandlingen foregår i Skleroseambulatoriet.

MS-sygeplejerskerne og MS-læge forestår Lemtradabehandlingen.

 

Før behandlingsopstart:

 • • Læge/sygeplejerskekonsultation med henblik på information om behandlingen samt

undervisning i - og udlevering af præmedicinering

 • • Patientinformation udleveres til patienten. Informeret samtykke til behandlingen indhentes før opstart

 • • Patienten informeres om listeriafri kost efter anbefalinger

 • • MS-sygeplejersken har pakket præmedicin til patienten og har udfærdiget medicinskema, der bliver gennemgået med patienten og udleveret med medicinen

 • • MR-scanning, blod/urin-prøvesvar, positiv Varicella Zoster-test skal foreligge

 • • Medicinen bestilles via fax hos Sygehusapoteket. En uge inden vi bestiller skal vi advisere apoteket om kommende bestilling, så vi kan være sikre på de har det på lager.

 • • Frokost bestilles i Neurologisk sengeafsnit

 

Præmedicin:

Se bilag ”medicinskema”.

Behandlingen:

 • • Behandlingen gives 5 på hinanden følgende dage i første behandlingsperiode og 3 på hinanden følgende dage i anden og evt. efterfølgende perioder

 • • Patienten møder kl. 7:30 den første nehandlingsdag. Derefter kl. 8.00

 • • Der anlægges venflon

 • • Blodtryk, puls og temperatur måles

 • • Lemtradainfusion påbegyndes – 1,2 ml/100 ml isot.NaCl.

 • • Infusion gives over minimum 4 timer

 • • Værdier måles hver 2. time og dokumenteres i elektronisk patientjournal

 • • Allergiske reaktioner, almen utilpashed m.v. dokumenteres i elektronisk patientjournal

 

Efter behandling:

 • • Observation af patienten ift. udvikling af allergisk reaktion minimum 2 timer efter afsluttet infusionsbehandling

 • • Udlevering af Aciclovirtabletter til minimun en måneds behandling efter afsluttet behandling

 • • Opdatering på information om infusionsrelaterede bivirkninger til patienten og forslag til afhjælpning heraf

 • • Aftale med patienten om samt bestilling af kontrol blod/urin-prøver

 

Målgruppe – modtagelse

MS-sygeplejersker.

Referencer

Ingen angivet.