Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemisk Afsnit
Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

Rekvirering

Analyserne rekvireres i Labka II Webklient PROD under de ønskede analyser.

Opsamlingstid og dato skrives ind i Labka II.

Hvis diuresen er målt/vejet skrives denne ind i Labka II.

Rekvisitionen skrives ud på afdelingen.

 

 

 

Billede 1

Valg af analyse

 

Billede 2

Tryk OK

Indtastning af diurese

 

Billede 3

 

 

 

Billede 4

 

PTB-blanket

 

Billede 5

 

 

Utensilier til urinopsamling

2½ l eller 5 l plastdunk, uringlas(ved måling/vejning på afdelingen)

Prøvehåndtering

OBS! Det er vigtigt, der altid kontrolleres i laboratorievejledningen for KBA, hvilken dunk, der skal benyttes til den aktuelle analyse (med eller uden tilsætning).

Opsamling:

  • • På det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin bortkastes. Tidspunktet noteres på dunken, som mærkes med dato, navn og CPR-nummer.

  • • Herefter opsamles al urin i den udleverede dunk, der opbevares så køligt som muligt. I nogle tilfælde er dunken tilsat et konserveringsmiddel – dette skal blive i dunken.

  • • Nøjagtig 1 døgn efter starttidspunktet opsamles den sidste urin i dunken. Sluttidspunkt og dato noteres på dunken.

  • • Plastdunken rummer 2,5 l eller 5 l. Hvis døgnurinen overstiger dette, opsamles i dunk nr. 2, og dunkene nummereres henholdsvis 1 og 2.

  • • Skal der opsamles i flere på hinanden følgende døgn, fortsættes umiddelbart i ny dunk påført starttidspunkt = sluttidspunkt for det foregående døgn.

  • • Patienten lader vandet i et bæger, der udleveres af personalet i ambulatoriet, og hælder urinen over i plastdunken.

  • • Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde, er det nødvendigt at begynde forfra, da analysen ellers vil give et fejlagtigt resultat.

 

 

 

Billede 6

 

Bliver døgnurinen målt/vejet på afdelingen:

  • • Urindunken vendes godt

  • • Derefter suges urinen op fra dunken til et uringlas

 

Billede 7

 

Billede 8

  • • Stregkoden fra PTB-blanketten sættes på uringlasset:

 

Billede 3Billede 4

 

 

Er der opsamlet mere end en dunk i døgnet, sendes de til vejning på laboratoriet, som derefter vil blande urinen fra dunkene, før den kommes i et uringlas til videre analyse/forsendelse.

Indlevering til KBA

Dunken(e) afleveres sammen med PTB-blanketten på KBA, Hjørring eller Frederikshavn

Patientvejledning

Klik her

Målgruppe – modtagelse

Kliniske afsnit og ambulatorier, Graviditet og fødsel, Anæstesien og Ortopædkirurgien på Regionshospital Nordjylland, Hjørring og Frederikshavn samt Psykiatrien i Brønderslev.

Formål

Kvalitetssikring af rekvirering og opsamling af døgnurin til klinisk biokemiske analyser

Referencer

Ingen