Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – Opfølgning på manglende brug af FMK

 

Formål

Formålet med denne retningslinje er at beskrive, hvordan og hvem, der har ansvaret for opfølgning på manglende brug eller ikke korrekt anvendelse af FMK.

 

Indledning

Der er tale om manglende brug eller ikke korrekt anvendelse af FMK, hvis:

  1. 1. Brugeren mangler den rigtige uddannelse, hvorfor en korrekt anvendelse af FMK ikke er sikret

  2. 2. Brugeren undlader at anvende FMK, selv om situationen byder det og brugeren er uddannet i FMK

 

Indhold

Alle FMK-brugere skal have modtaget uddannelse i korrekt anvendelse af FMK og bestået den til enhver tid aktuelle test. Denne uddannelse er en præmis for at være ansat og måtte arbejde i Region Nordjylland i en stilling, der kræver anvendelse af FMK i henhold til gældende retningslinjer. Uddannelsesniveauet er afhængig af FMK-brugernes rolle, som f.eks. læge, sygeplejerske, lægens medhjælp m.m.

Det er til enhver tid den nærmeste leders ansvar at sikre, at den pågældende medarbejder har den korrekte uddannelse og bestået den dertilhørende test.

Der skal arbejdes med intern monitorering og audit, hvor nærmeste leder kontaktes i tilfælde af, at FMK ikke benyttes eller ikke anvendes korrekt.

Er afsnittets ajourføringsprocent under 90, skal der igangsættes en identifikation af de patienter, der ikke har fået ajourført deres medicinkort. Ud fra patientidentifikationen kan via audit findes de medarbejdere, der har haft ansvar for ajourføring af patientens medicinkort. Undersøgelsen skal vise i hvilket omfang årsagen skal søges i arbejdsgange, manglende uddannelse eller andet.

Når den pågældende medarbejder er identificeret, er det afsnitsledelsens eller den specialeansvarliges ansvar at sikre, at den pågældende medarbejder gøres opmærksom på korrekt anvendelse af FMK, f.eks. gennem fornyet undervisning.

 

Referencer

1. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

 

2. Sundhedsstyrelsens medicineringsvejledning: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

 

3. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

 

4. Sundhedsloven § 157: Sundhedsloven

 

5. Anvendelse af fælles medicinkort - FMK