Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cavaterm – sygeplejeinstruks GOO

Beskrivelse

 

Fremstilling:

Engangskateter, gazekrøller og NaCl til afvask

Hysteroskopi med Tecno, Comeg eller Versaskop efter operatørens ønske. (Se denne opskrift)

Cavatermapparat.

Cavaterm plu catheter (åbnes først efter hysteroskopi)

Isotonisk glucose 100 ml. (ligger i skuffe under cavatermapparatet)

Plastikkop.

Tandlægesprøjte + kanyle

3-4 ampuller Citanest Dental Octapressin a 1,8 ml

20 ml sprøjte

Rød kanyle.

Grønt sugekateter

20 ml Marcain 2,5 mg/ml.

 

Fremgangsmåde:

 

 • • Der dækkes op til hysteroskopi efter vanlig fremgangsmåde.

 • • SIK udføres

 • • Cavatermapparatet sættes i stilkontakt og tændes på hovedafbryderen bagpå.

 • • Cavatermapparatet aktiveres ved at holde den blå tænd/sluk knap nede. (Der gennemføres en automatisk funktionstest og apparatet er nu klar til brug).

 • • Der hysteroskoperes.

 • • Under hysteroskopi vurderer operatør om kaviteten er velegnet til cavatermbehandling først herefter åbnes Cavaterm plu catheter.

 • • 100 ml isotonisk glucose ophældes i plastikkop og sprøjten i Cavaterm plu catheterr pakken fyldes med 30 ml glucose.

 • • Cavaterm plu catheter og sprøjte rækkes til operatør.

 • • Tryk på grøn startknap på Cavatermapparatet. Herefter kan operatøren indsætte Cavaterm plu catheter i apparatet.

 • • Det er nu operatørens opgave at justere ballonlængden og tømme ballonen for luft.

 • • Ved behov genfyldes sprøjten op til 30 ml glucose.

 • • Tryk igen på grøn startknap.

 • • Når operatøren har placeret ballonen i uterus og justeret trykket til ca. 235 mmHg trykkes igen på grøn startknap, og varmebehandlingen påbegyndes.

 • • Efter endt varmebehandling (10 min) høres et lydsignal og der aflæses gennemsnitstemperatur og –tryk på cavatermapparatet og dette samt kavitetens længde noteres på klæbemærket på bagsiden af Cavaterm plu catheter indpakning. Lægges i journalen.

 • • Når operatøren har tømt ballon for væske og fjernet ballon fra uterus trykkes på gul knap og Cavaterm plus catheter kan frigøres fra cavatermapparatet.

 • • Tryk på blå knap for at sætte apparatet i standby og sluk på hoverafbryderen bag på apparatet.

 • • 3-4 ampuller Citanest Dental Octapressin a 1,8 ml injiceres i portio

 • • Grønt sugekateter klippes i ca 10 cm længde og Marcain 2,5 mg/ml injiceres i kaviteten

 

 

Husk at du også bliver guidet skridt for skridt via display på cavatermapparatet

 

 

Definition af begreber

Varmebehandling af endometriet forudgået af hysteroskopi mhp. om kaviteten er velegnet til varmebehandling. SIK før indgrebet.