Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkaldelse af patienter til Karkirurgisk Ambulatorium fra Karkirurgisk Sengeafdeling.

 

Formål

Formålet med dette dokument er at sikre korrekt indkaldelse til ambulant opfølgning af udskrevne patienter fra sengeafdelingen til Karkirurgisk Ambulatorium.

 

Målgruppe

Lægesekretærer på Karkirurgisk Sengeafdeling.

 

Definition af begreber

Bookplan: Bruges til at håndtere de aktiviteter i forhold til tider og ressourcer, der skal til for at realisere patientforløb.

Carotis TEA: Operation på halspulsåren.

Centrale operationer: Operation for udposning af legemspulsåren (AAA) + operation for forkalkning af legemspulsåren (aortobifemoral bypass eller bukseprotese, bifurkatur).

Fem. pop.: Bypass fra arteria femoralis i lysken til arteria poplitea over eller under knæet.

In situ: Operation fra lysken til knæ og underben.

TEA: Operation af pulsåren i lysken (trombendarterektomi).

PTA: Ballonudvidelse af blodårerne (Perkutan transluminal angioplastik).

Digital post: Herfra sendes indkaldelser ud digitalt til pt.’s e-Boks. Hvis ikke pt. har e-Boks, sendes indkaldelsen ud fra central posthåndtering på sygehuset.

 

Beskrivelse

Køreplan for hvordan patienter, som har været indlagt på Karkirurgisk sengeafdeling, indkaldes til ambulant forløb fredag i Karkirurgisk Ambulatorium eller mandag og torsdag i Karkirurgisk venesårsambulatorium.

 

Ambulant kontrol

Når patienten udskrives fra Karkirurgisk Sengeafdeling, skal patienten til ambulant kontrol i Karkirurgisk Ambulatorium. Se evt. oversigten ”Retningslinjer for postoperative ambulante kontroller i Karkirurgisk Ambulatorium”.

     

Booking af ambulant kontrol

Patienten bookes som følgende:

  1. 1. I menuen ”Dokumentation” vælges ”Plan og resultater”.

  2. 2. Højre klik og vælg ”Opret booking”.

  3. 3. Vælg relevant opgave, f.eks. ”Kontrol.karkir.-15 min” eller ”Telefonsamtale med pt.”.

  4. 4. Vælg tidspunkt for kontrollen (fredag)

  5. 5. Vælg relevant brev samt evt. rettighedsbilaget ”AX1”.

  6. 6. Vælg ”Information”.

    • − ”Administrativ bemærkning” tilrettes, f.eks.: ”Kontrol efter _________den xx.xx.xxxx”.

OBS: Hvis patienten bookes til en telefonkontrol, angives patientens telefonnummer ligeledes i feltet ”Angående” samt i pop-up boksen, når opgaven bookes.

  1. 7. Vælg ”Book”.

  2. 8. Tjek i ”Digital post” om indkaldelsen er sendt korrekt afsted.

Karkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Retningslinjer for post-operative ambulante kontroller i karkir. fredagsamb.

 

3 mdr.

 

6.mdr.

 

9 mdr.

 

1 år

 

 

1½ år

 

2 år

 

1. Centrale karoperationer (AAA,

Aortobifemoral bypass)

 

 

 

TLF/amb. kontrol

 

 

 

 

 

2. EVAR-behandlede aortaaneurismer

 

 

CT-angio

 

TLF/amb. kontrol

 

CT-angio +

ULS

+ Brev

 

Se PRI-dokument 33195:”Kontrol-program efter EVAR” )*

 

3. TEVAR behandlede torakale aneurismer og dissektioner

 

CT-angio og RTG af thorax i to planer

 

TLF/amb. kontrol

 

 

CT-angio og RTG af thorax i to planer + brev

 

 

CT-angio og RTG af thorax i to planer + brev årligt

 

4. Fem. pop. (PTFE, composite)

 

 

 

 TLF/amb. kontrol

 

 

 

 

 

 

5. In situ

 

 

ULS + brev

 

ULS + TLF/amb. kontrol

 

ULS + brev

 

ULS + brev

 

ULS + brev

 

ULS + brev

 

6. Carotis TEA

 

 

TLF/amb. kontrol

 

 

 

 

 

 

 

7. Øvrige OP generelt /PTA

 

 

 

TLF/amb. kontrol

 

 

 

 

)* https://pri.rn.dk/Sider/33195.aspx