Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkaldelse af patienter til Karkirurgisk Ambulatorium fra Karkirurgisk Sengeafdeling.

Beskrivelse

Køreplan for hvordan patienter, som har været indlagt på Karkirurgisk sengeafdeling, indkaldes til ambulant forløb fredag i Karkirurgisk Ambulatorium eller mandag og torsdag i Karkirurgisk venesårsambulatorium.

Definition af begreber

Bookplan: Bruges til at håndtere de aktiviteter i forhold til tider og ressourcer, der skal til at realisere patientforløb.

Carotis TEA: Operation på halspulsåren.

Centrale operationer: Operation for udposning af legemspulsåren (AAA) + operation for forkalkning af legemspulsåren (aortobifemoral bypass eller bukseprotese, birfurkatur).

Fem. Pop : Bypass fra arterie femoralis i lysken til arterie poplitea over eller under knæet.

In situ: Operation fra lysken til knæ og underben.

TEA: Operation af pulsåren i lysken (trombendarterektomi).

PTA: Ballonudvidelse af blodårerne. Perkutan transluminal angioplastik.

Digital post: Her fra sendes indkaldelser ud digitalt til pt.s E-boks. Hvis ikke pt. har E-boks sendes indkaldelsen ud fra central posthåndtering på sygehuset.

 

Ambulant kontrol

Når patienten udskrives fra Karkirurgisk Sengeafdeling, skal patienten til ambulant kontrol i Karkirurgisk Ambulatorium.

 

Kontroltiderne er som følgende:

  • • Ambulant kontrol efter centrale operationer: 6 mdr.

  • • Ambulant kontrol efter Fem. Pop. bypass: 6 mdr.

  • • Ambulant kontrol efter in situ operation: ULS+brev 3 mdr. ULS+kontrol 6 mdr., ULS+brev 9 mdr., ULS+brev 12 mdr., ULS+brev 18 mdr., ULS+brev 24 mdr.

  • • Ambulant kontrol efter carotis TEA: 3 mdr.

  • • Ambulant kontrol efter øvrige operationer generelt: 6 mdr.

  • • Ambulant kontrol efter PTA behandling: 6 mdr.

  • • Ambulant kontrol efter EVAR: 3 mdr. inkl. CT-angio og OOA

  • • Ambulant kontrol efter TEVAR: 3 mdr. inkl. CT-angio og RU af thorax i to planer.

     

Bookplan

Patienten bookes som følgende:

Tryk Ctrl + N og indtast patientens CPR-nummer.

Under fanen ”søg opgave” vælges kontrol (art 20), og så vælges f.eks. 6 mdr. kontrol.

Derefter vælges den ønskede fredagstid.

Hvis der er helt booket op i fredagsambulatoriet, vælges det lille grå kalenderikon til højre i skærmbilledet, og patienten sættes på som overbookning.

HUSK at sætte ”kontakt” på i øverste bjælke, yderst til højre. Så bliver det ambulante forløb koblet på den rigtige henvisning fra sengeafdelingen.

Afslut bookningen med at trykke ”book” nederst i højre hjørne.

Derefter dukker der en boks op, hvor der skal vælges hvilket bilag, som skal sendes ud med indkaldelsen. Her vælges altid bilag 5. Brevet sendes ud digitalt.

Tjek i ”Digital post” om indkaldelsen er sendt korrekt afsted.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer på Karkirurgisk Sengeafdeling.

Formål

Formålet med dette dokument er at sikre korrekt indkaldelse af udskrevne patienter fra sengeafdelingen til Karkirurgisk Ambulatorium.