Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af rammeordinationer for postoperativ smerte- og kvalmebehandling til håndkirurgiske patienter ved Håndkirurgisk Afsnit, Frederikshavn

 

Formål

At sikre at sygeplejerskerne, via delegation, kan iværksætte nødvendig behandling.

 

Definition af begreber

Rammeordination: Et ledelsesgodkendt regime af medicinske præparater, som er hyppigt anvendte i de ortopædkirurgiske afdelinger.

De ledende overlæger giver det sundhedsfaglige personale ret til at ordinere og iværksætte

nødvendig standardbehandling med udvalgte lægemidler i det elektroniske medicinmodul inden for delegerede regimer.

 

Beskrivelse

Sygeplejersker ved håndkirurgisk afsnit er bemyndiget til selvstændigt at vurdere behov for og foretage opstart af behandling med kvalmestillende og smertestillende medicin.

Sygeplejersken skal have kendskab til patientens aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb, obs CAVE og kontraindikation, samt være kendt med de pågældende præparaters farmakologi.

 

Delegeret ordination foretages i det elektroniske medicinmodul og findes under delegerede regimer.

 

Retten til delegeret ordination gælder følgende præparater:

 

Ved kvalme/ opkastning; behandles med inj. Ondansetron 4 mg iv

eller tbl. Ondansetron 4 mg.

Dette uden virkning kan der suppleres med inj. Metoclopramid 10 mg

eller Tbl. Metoclopramid 10 mg

 

Smertebehandling postoperativt; ved smerter postoperativt kan gives tbl. Morfin 10 mg, tbl. Tramadol 50 mg, tbl. Paracetamol 1 gr., tbl. Ibumetin 400 mg.

 

Smertebehandling efter udskrivelse;

  • operationer på knogle ved mindre indgreb i lokalanæstesi:

Tbl. Paracetamol 500mg – 2 stk. x 4 i 3 døgn

Tbl. Tramadol 50 mg – 1 stk. x 4 i 3 døgn

 

  • operationer i GA,IVRA eller LIC/Axillaris – blokader:

Tbl. Paracetamol 500mg – 2 stk. x 4 i 3 døgn

Tbl. Ibumetin 400 mg - 1 stk. x 3 i 3 døgn

 

Er tbl. Ibumetin kontraindiceret gives;

Tbl. Tramadol 50 mg 1 stk. pn max x 4

 

Ved større indgreb gives

Tbl. Morfin 10mg 1.stk pn max x 6

 

Er der risiko for NSAID-udløst let dyspepsi gives supplerende behandling med 

Tbl. Pantoprazol 20 mg 1 stk. x 1 i 3 døgn protonpumpeinhibitor (PPI).

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen, Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Sundhedsstyrelsen, Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed