Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opstart med Grazax - rammeordination for sygeplejersker – Medicinsk ambulatorium, Hobro

Fremgangsmåde

Før patienten kommer til opstart med Grazax, er patienten henvist til ambulant journaloptagelse ved læge i lungeambulatoriet. Her sikres det, at der foreligger svar for allergenspecifikt IgE, og der tages stilling til indikation for igangsætning af behandling med Grazax. Det er kontraindiceret at opstarte behandling med Grazax ved sygdomme med påvirkning på immunsystemet, f.eks. autoimmune sygdomme, immunkomplekse sygdomme eller immundefekte sygdomme. Alvorlige inflammatoriske tilstande i mundhulen, svær oral mykose eller ukontrolleret og svær astma er ligeledes kontra-indikationer for behandling med Grazax. Behandlingen bør ikke opstartes under graviditet, og bør afbrydes ved indtrædelse af graviditet, såfremt der undervejs har været systematiske bivirkninger.

 

Der ydes klausuleret tilskud til patienter med dokumenteret græspollenallergi med allergisk rhino-conjunctivitis uden samtidig græspollenrelateret astma der:

 • • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteorid

 • • hvor behandling med antihistaminer og nasalsteorid giver uacceptable bivirkninger

 • • hvor patienten er motiveret for immunterapi, og dermed har forventelig god compliance

 

Den ordinerende læge sørger for recept påtegnet 'tilskud' for 30 stk. Grazax.

 

Inden selve behandlingen indledes ved sygeplejerske, skal patienten svare bekræftende til:

 • • at mundhulen er intakt, der ikke har været tidligere reaktioner mod vaccinationer

 • • at der ikke er kendt alvorlig allergi over for fisk (Grazax indeholder fiskegelatine)

 • • at der ikke er andre allergener, som giver symptomer på tidspunktet

 • • eventuel astma er under kontrol

 

Kan patienten ikke bekræfte disse, rådfører sygeplejersken sig med læge i lungeambulatoriet før yderligere.

 

Efter indtagelse af 1. dosis Grazax observeres patienten 30 minutter i lungeambulatoriet.

 

Der behandles med 1 stk. Grazax 75.000 SQ-T dagligt i en periode på 3 år. Den bedste virkning opnås ved opstart 4 måneder før den forventede græspollensæson. Ved opstart 2-3 måneder før sæson kan nogen effekt forventes.

 

Vejledning til patienten:

 • • Tabletten tages ud af blisterpakningen med tørre fingre og placeres under tungen

 • • Der må ikke synkes det første minut efter indtagelse

 • • Der må ikke spises eller drikkes de første 5 minutter efter indtagelse

 • • Det tilrådes at hænderne vaskes efter patienten har rørt ved tabletten

 • • Det tilrådes at tandbørstning først sker efter indtagelse af tabletten

 • • Tabletten tages dagligt cirka på samme tidspunkt, eventuelt senere på dagen ved forglemmelse

 • • Der må ikke indtages 2 tabletter på samme dag, hvis tabletten er blevet glemt dagen før

 

Orientering om almindelige bivirkninger:

 • • Kløe og irritation i mund, næse, øjne, ører

 • • Let hævelse i mund og af læber

 • • Prikkende fornemmelser oftest i tungen

 • • Træthed

 

Vedvarende almindelige bivirkninger kan behandles med antihistamin og lokalbehandling.

 

Ved irritation og/eller fornemmelse af hævelse i halsen må patienten spytte Grazax-væsken ud efter 1 minut uden at synke det.

 

Orientering til patienten om svære bivirkninger, hvor der altid søges læge:

 • • Synkebesvær

 • • Udtalt svimmelhed

 • • Åndenød

 • • Brystsmerter

 • • Udslet

 • • Ukontrollabel astma

 

Det sikres, at patienten får udleveret patientinformation om Grazax.

 

Link:

Patientinformation - Grazax Phleum Pratense

 

Patienten orienteres om at føre dagbog i forbindelse med indtagelse af Grazax den første måned.

Link:

Dagbog - Opfølgning af første måneds behandling med Grazax Phleum Pratense

 

Efterkontrol

3-4 uger efter opstart med Grazax bedes patienten kontakte sygeplejersken telefonisk i lungeambulatoriet med henblik på afklaring af eventuelle gener ved behandlingen. Hvis patienten under samtalen angiver uacceptable bivirkninger, tilbydes en kontrol ved læge i lungeambulatoriet.

 

Såfremt behandlingen forløber planmæssigt, fortsættes denne uændret. Patienten orienteres om fremadrettet at bede egen læge om recept på Grazax. Endelig bookes en kontroltid hos læge i lungeambulatoriet 1 år efter opstart med henblik på evaluering af behandlingseffekt efter første pollensæson.

Ansvar

Den ordinerende læge har ansvar for dokumentation af ordinationen i EPJ, herunder recept på præparatet inklusiv stillingtagen til klausuleret tilskud.

 

Sygeplejersken, som opstarter behandlingen, har ansvar for at følge rammeordinationen og dokumentere dette i EPJ.

Formål

Formålet med rammeordinationen er, at sygeplejersker udfører opstart med Grazax korrekt. Grazax er et allergenekstrakt fra græspollen. Grazax doseres sublingualt ved græspolleninduceret rhinitis og conjunctivitis.

 

Referencer

Grazax Phleum Pratense

Pro.medicin - Grazax