Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Non Invasiv Ventilation – NIV-behandling – Klinik Medicin, Hobro

Beskrivelse

Alle patienter med KOL og akut respirationsinsufficiens skal efter ankomst til modtagelse/skadestue/AMA:

 • • A-punktur hurtigst muligt – se svar straks

 • • Røntgen thorax

 

Hovedbehandlingen til patienter med KOL og eksacerbation er fortsat:

 • • Ilttilskud

 • • Inhalationsbehandling med β2-agonist og antikolinergika

 • • Antibiotika

 • • Steroid

 

Overvej - er der indikation for respirator-behandling eller NIV-behandling?

Inden NIV-behandling opstartes skal bagvagten (og eventuelt intensivlæge) i samarbejde med patient og pårørende afklare, om patienten er intensivkandidat. Samlet set skal behandlingsniveauet afklares.

Patienter, der er intensivkandidater, skal ikke NIV-behandles her, men overflyttes til Intensiv eller Lungemedicinsk afdeling i Aalborg til NIV-behandling.

Patienter, der ikke er respiratorkandidater, kan/skal tilbydes NIV-behandling på bredere kriterier end nedenstående.

Terminale patienter skal ikke tilbydes NIV-behandling

 

Indikation for NIV?

Følgende 3 kriterier skal være opfyldt efter initial behandling:

 • • Kendt KOL eller stærk klinisk mistanke om KOL

 • • pH < 7,35

 • • pCO2 > 6,0 kPa

 

Mindst 1 af følgende kriterier skal være opfyldt:

 • • Forværring af dyspnø

 • • Respirationsfrekvens > 25

 • • PO2 <7,0 kPa uden O2-tilskud

Patienter til akut NIV-behandling forbliver i AMA.

 

Behandling

 • • Der ordineres IPAP/EPAP indstilling (start-indstilling: IPAP 12 og EPAP 4).

 • • Der ordineres ilt-tilskud. Der startes med 1-2 liter/min, kan øges til 5-7 liter/min.

 • • Perifer saturation (SAT) skal ligge 85-90%. SAT måles hver 5-10 minut (den første time) for at se effekt. Patienter kan ofte tåle mere ilt på NIV end via almindeligt næsekateter.

 • • Stiger den perifere saturation ikke til 85-90%, kan EPAP øges langsomt (med 1 cm H2O af gangen) til EPAP på 6-8.

 • • Arteriepunktur tjekkes efter 30-60 min.

 • • Der ordineres inhalationsbehandling og eventuelt angstdæmpende medicin (eks. tbl. Nozinan 5 mg, eller tbl. Phenergan 25 mg eller Røde dråber/morfin).

 

Patienten er ofte urolig og angst som følge af den udtalte dyspnø. NIV-behandling i kombination med inhalationer på maske, skulle gerne afhjælpe dyspnø, så der falder mere ro på patienten. Det kan dog være nødvendigt at supplere med medicin for angst og uro.

 

Juster behandling

IPAP/EPAP-indstillinger ændres som regel ikke, når der er observeret effekt af behandlingen.

Typiske justeringer i apparatets indstillinger:

 • • Hvis patienten har høj pC02 -> Øges IPAP (1 cm H2O af gangen) (evt. reduc. EPAP ½-2 cm H2O)

 • • Hvis patienten har lav pC02 -> Reduceres IPAP

(IPAP kan indstilles til mellem 12 og 25)

 • • Hvis patienten har lav P02 -> Øges EPAP og ilttilskud øges

 • • Hvis patienten har høj P02 -> Reduceres EPAP

(EPAP kan indstilles til mellem 4-8)

 

Monitorér effekt

 • • Er patienten mindre dyspnøisk?

 • • Falder respirationsfrekvensen?

 • • Falder pulsfrekvensen?

 • • Er patienten mere vågen?

 • • Bedres perifer saturation / pænere arteriepunktur?

 • • Planlæg og informer om, hvad der skal ske, hvis NIV ikke virker.

 

Behandlings-svigt

Bør afklares i løbet af 1-2 timer og bør medføre, at patienten flyttes til Intensiv Afdeling, hvis patienten er skønnet egnet til intensiv terapi.

 

Forløbet i NIV-behandlingen

 • • 1. døgn - skal patienten tilbydes NIV-behandling 24 timer (afbrudt af fødeindtag, hygiejne og toiletbesøg)

 • • 2. døgn - ca. 16 timers behandling (4+4+8 timer)

 • • 3. døgn – ca. 12 timers behandling

De fleste patienter vil kunne ophøre med NIV-behandling efter 3. døgn.

 

Efter behandlingsophør

Patienter, der har gennemført et forløb med NIV, bør spørges, om det er et tilbud, som de ønsker igen ved forværringer i deres sygdom. Tilkendegivelsen dokumenteres i journalen.

 

Formål

At sikre kvaliteten i behandlingen til patienter i NIV-behandling.